Matrix: 2 van de 4 rijen verplicht

Stel, u wilt aan elke enquêtedeelnemer enkele producten, diensten of gegevens voorleggen waarvan sommige wel en andere niet moeten worden beantwoord. Bijvoorbeeld, uit een lijst met vier steden moet een deelnemer voor de steden Berlijn en Parijs aangeven hoe vaak hij/zij die steden heeft bezocht. Voor de andere steden uit deze lijst, Londen en Amsterdam, geldt deze verplichting niet.

Hiervoor kunt u een matrix met 4 rijen (met de vier steden) en bijvoorbeeld 4 kolommen met de aanduidingen Nooit (waarde 1), Eén keer (waarde 2), Twee t/m vijf keer (waarde 3), Meer dan 5 keer (waarde 4) in uw enquête opnemen.

Opmerking: De instelling Forceer antwoord moet niet worden aangevinkt; het gaat dus om een niet-verplichte vraag.

Direct na de matrixvraag kan dan een validatie-element in de enquête worden ingevoegd om ervoor te zorgen dat een deelnemer bij de eerste twee rijen (steden) een frequentiecategorie, bv. Nooit, selecteert.

Bij dit element kunt u een foutmelding opgeven, bijv. Voor de steden Berlijn en Parijs moet u een keuze aangeven. Voor Londen en Amsterdam is dit niet nodig. Hierna kunt u de voorwaarde(n) aangeven waaronder deze foutmelding aan een enquêtedeelnemer wordt getoond. Nadat u op de knop Voorwaarde(n) bewerken heeft geklikt, verschijnt het venster Filter waarop u bijvoorbeeld de volgende gegevens kunt instellen:

  • Verberg dit validatiebericht
  • als – Vraag – q1 Hoe vaak heeft u de volgende steden bezocht? – Rij 1: Berlijn | Aantal geselecteerde opties binnen de rij – >= 1
    en – Vraag – q1 Hoe vaak heeft u de volgende steden bezocht? – Rij 2: Parijs | Aantal geselecteerde opties binnen de rij – >= 1

Een deelnemer kan alleen met de enquête verdergaan, mits hij/zij bij de eerste twee rijen uit de matrixvraag een frequentiecategorie (kolomwaarde) heeft geselecteerd.

Updated on July 24, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer