Berekeningscode voor het maken van aangepaste formules

Deze pagina beschrijft de te gebruiken syntaxis bij het maken van aangepaste formules in uw rapporttabellen. In de volgende afbeelding ziet u enkele instellingen bij een aangepaste formule:

Formule Omschrijving Voorbeeld
CellValue(["[ROW-NAME]"],"[COLUMN-NAME]").MissingsCountRetourneert het aantal interviews met Missings voor een gespecificeerde cel. Als de RowName niet is gespecificeerd, wordt de huidige rij verondersteld. CellValue(null,"Column1").MissingsCount CellValue("Row1","Column1").MissingsCount
CellValue(["[ROW-NAME]"],"[COLUMN-NAME]").NaCountRetourneert het aantal interviews met N/A voor een gespecificeerde cel. Als de RowName niet is gespecificeerd, wordt de huidige rij verondersteld. CellValue(null,"Column1").NaCount CellValue("Row1","Column1").NaCount
CellValue(["[ROW-NAME]"],"[COLUMN-NAME]").ValueRetourneert de berekende waarde voor een gespecificeerde cel. Als de RowName niet is gespecificeerd, wordt de huidige rij verondersteld. CellValue(null,"Column1").Value CellValue("Row1","Column1").Value
CellValue(["[ROW-NAME]"],"[COLUMN-NAME]").ResponseCountRetourneert het aantal interviews voor een gespecificeerde cel. Als de RowName niet is gespecificeerd, wordt de huidige rij verondersteld. CellValue(null,"Column1").ResponseCount CellValue("Row1","Column1").ResponseCount

Aangepaste formule m.b.t. segmenten

FormuleOmschrijving
RowResult.MissingsCountRetourneert het aantal interviews met Missings voor het huidige segment.
RowResult.NaCountRetourneert het aantal interviews met N/A voor het huidige segment.
RowResult.ResponseCountRetourneert het aantal interviews voor het huidige segment.
SegmentValue(name)Retourneert de segmentwaarde van de huidige kolom voor de aangegeven segmentnaam.

Aangepaste formule m.b.t. de tabel

FormuleOmschrijving
DataSourceResult.MissingsCountRetourneert het aantal interviews met Missings van de gehele tabel dat niet op een variabele is gebaseerd.
DataSourceResult.NaCountRetourneert het aantal interviews met N/A van de gehele tabel dat niet op een variabele is gebaseerd.
DataSourceResult.ResponseCountRetourneert het aantal interviews.
CurrentRowNameRetourneert de RowName die momenteel wordt bepaald.
CurrentColumnNameRetourneert de ColumnName die momenteel wordt bepaald.

Meerregelige aangepaste formule

Als u een script met meerdere regels wilt maken, gebruik dan het return commando aan het begin en ; aan het eind:

return (CellValue("Row1","Ginger_1_Average_f2bf-21db").Value 
    + CellValue("Row2","Ginger_1_Average_f2bf-21db").Value 
    + CellValue("Row3","Ginger_1_Average_f2bf-21db").Value 
    + CellValue("Row4","Ginger_1_Average_f2bf-21db").Value 
    + CellValue("Row5","Ginger_1_Average_f2bf-21db").Value) / 5;

Alle mogelijkheden van de script editor worden beschreven in de dotnet taalreferentie:

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/
Updated on February 3, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer