addDays: dagen optellen bij datum van vandaag

Als automatisch een aantal dagen bij de datum van vandaag moet worden opgeteld, dan kunt u van de addDays functie gebruik maken.

Om hiervan gebruik te maken, kunt u eventueel in het begin van de enquête twee waardetoewijzingen opnemen: één om de datum van vandaag te bepalen en één om bijvoorbeeld een datum verderop in de toekomst te berekenen, bv. +28. Het kan natuurlijk ook om een datum terug in de tijd gaan, bv. -7.

Bij de eerste waardetoewijzing moeten de volgende gegevens worden vastgelegd:

  • De naam voor de aangepaste enquêtevariabele (bv. Date_Today) met als datatype de waarde Datum.
  • De functie voor het weergeven van de datum van vandaag, d.i. today(). Deze functie kan in het vak onder Is gelijk aan de volgende term: worden opgegeven.
  • De optie Elke keer dat de respondent langs dit punt komt moet bij de instelling Uitvoeren zijn geselecteerd.

U kunt nu de tweede waardetoewijzing aanmaken. Deze kan direct onder de eerste waardetoewijzing worden ingevoegd.

Bij de tweede waardetoewijzing moeten de volgende gegevens worden vastgelegd:

  • De naam voor de aangepaste enquêtevariabele (bv. Date_in_4_weeks) met als datatype de waarde Datum.
  • De functie voor het berekenen van een datum in de toekomst, op basis van de datum van vandaag. U wilt bijvoorbeeld het programma de datum over 4 weken laten berekenen. Hiervoor moet u de formule addDays(today(),28) in het vak onder Is gelijk aan de volgende term: opgeven. Bij de datum van vandaag worden dan automatisch 28 dagen opgeteld.
  • De optie Elke keer dat de respondent langs dit punt komt moet bij de instelling Uitvoeren zijn geselecteerd.

Als u een deelnemer zowel de datum van vandaag als de berekende datum in de toekomst wilt laten zien, kunt u na beide waardetoewijzingen een tekstblok in de enquête opnemen.

In dit tekstblok kunt u bijvoorbeeld twee regels opnemen:

  • regel 1 met tekst als Vandaag is het PLUS de custom variabele placeholder voor de datum van vandaag;
  • regel 2 met tekst als Over 4 weken is het PLUS de custom variabele placeholder voor de berekende datum in de toekomst.

Deze placeholders krijgen altijd de prefix custom, bv. {{custom.Date_Today}}. Voor een beschrijving van de procedure m.b.t. het opnemen van een placeholder in een tekstvak wordt u aangeraden het artikel Rich Text Editor (RTE) te raadplegen.

Updated on August 21, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer