AI Onderwerp Analyse Guidelines

Let op: Dit is enkel beschikbaar binnen de Professional Analytics gebruikerslicentie.

Laat AI uw werk voor u doen! Met onze AI-integratie analyseert u gemakkelijk en antwoorden van uw respondenten op open vragen. Met de AI-onderwerp analyse is onze sofware in staat de antwoorden toe te wijzen aan verschillende onderwerpen. Hieronder vindt u zogenaamde best practices om u te helpen AI-onderwerp analyse optimaal te kunnen gebruiken.

TipGoed voorbeeldSlecht voorbeeld
Maak uw onderwerpen zo specifiek mogelijk om ongewenste interpretaties te voorkomenUiterlijk
Als uw doel is responsen te identificeren die te maken hebben met de visuele aspecten van het product
Ontwerp
Kan ook slaan op de gebruiksvriendelijkheid of kwaliteit van een product
Onderwerpen moeten elkaar uitsluiten
Wanneer twee of meer onderwerpen te dicht bij elkaar liggen, zal AI in de meeste gevallen een respons aan meerdere categorieën toewijzen
Uiterlijk
Klantenservice
– Klantenservice
Service
Gebruik kort en bondige onderwerpen in plaats van lange stukken tekstSnelheid
Punctualiteit
Zorgvuldigheid
Betrouwbaarheid
– Zorgvuldige en betrouwbare tijdige bezorging
Vermij het gebruik van dezelfde woorden in meerdere onderwerpenSnelheid
Punctualiteit
Zorgvuldigheid
Betrouwbaarheid
– Snelheid van bezorging
– Punctualiteit van bezorging
– Zorgvuldigheid van bezorging
– Betrouwbaarheid van bezorging
Onderwerpen moeten neutraal zijn. Op deze manier kan AI goed positieve en negatieve respons per onderwerp detecterenPrijsDuur

Technische tips

  • Verwacht u antwoorden in één taal, zorg er dan voor dat u de onderwerpen in diezelfde taal aanlevert.
    Verwacht u antwoorden in meerdere talen, lever dan de onderwerpen aan in het Engels (zelfs als Engels niet tot de talen van de respondenten behoort!).
  • Limiteer het aantal topics. Bij een lange lijst onderwerpen, bestaat de mogelijkheid dat AI minder consistent is. Ga dus voor kwaliteit boven kwantiteit en probeer niet meer dan 20 topics te gebruiken. 10 heeft zelfs de voorkeur.
  • Gebruik geen “Anders, namelijk” of “Algemeen” onderwerp.
    Iedere AI-onderwerp analyse heeft al standaard een “Geen onderwerp” variabele. Hier worden responsen aan toegekend wanneer geen van de onderwerpen uit uw lijst toegekend kan worden.
  • Verander voor leesgemak de namen van uw onderwerpen in uw dashboard. De namen voor AI-onderwerpen zijn er voor de AI om effectief te kunnen detecteren. Als u een andere naam wilt weergeven in uw dashboard omdat dat bijvoorbeeld eenvoudiger is voor de lezer om te begrijpen, dan raden wij aan om dat in uw dashboard aan te passen.

    Verzamel meerdere specifieke onderwerpen in één algemeen topic om als KPI te monitoren. Een voorbeeld: u kunt “Snelheid” en “punctualiteit” door AI laten detecteren, en het in uw dashboard in één verzameld “Bezorgsnelheid” onderwerp weergeven voor leesgemak.

AI Onderwerp Suggesties

Hulp nodig voor een mooi startpunt? Gebruik dan AI voor een eerste suggestielijst. De AI analyseert een aantal van de antwoorden op open vragen en stelt een lijst met onderwerpen voor op basis van de configuratie.

De door AI voorgestelde lijst moet in de volgende stap mogelijk handmatig worden herzien, zodat de uiteindelijke onderwerpstructuur voldoet aan de analysedoelen en onze richtlijnen voor AI-onderwerpanalyse.

We raden ook aan om de lijst naar een externe plaats te kopiëren voor toekomstig gebruik, aangezien deze niet meer beschikbaar zal zijn nadat onderwerpen zijn gewijzigd of de AI-sentiment- en onderwerpanalysefunctie nog niet is ingesteld.

Updated on December 5, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer