Analyse van uw enquête: overzicht

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle tools waarmee u uw enquête kunt analyseren.

1. Rapportgegevens

In de tabel op deze pagina treft u de volgende gegevens aan:

 • Rapportnaam: Dit is de naam die u in de eerste fase voor het aanmaken van een rapport heeft vastgelegd.
 • Rapporttype: In Survalyzer NG zijn drie rapporttypes beschikbaar: Basisrapport, Gesegmenteerd Excel-rapport en Pro-rapport.
 • Gewijzigd: Hier wordt de datum getoond waarop de procedure voor het aanmaken van een rapport voor de laatste keer is aangepast. Deze aanpassing is dan bij één of meerdere van de fases Rapportnaam – Vragen – Filter – Activering verricht. Bij een gesegmenteerd Excel-rapport wordt de laatstgenoemde fase door de fases Segmenten en Download vervangen.

Deze gegevens worden pas getoond, nadat u een rapport voor de desbetreffende enquête heeft gecreëerd.

2. Pictogrammen

In de rapporttabel worden aan de rechterkant de volgende pictogrammen afgebeeld:

Deze pictogrammen zullen van links naar rechts worden beschreven:

 1. Online rapport
  Hiermee wordt het scherm Online rapport getoond. Dit scherm is uw online-dashboard voor uw enquête. De online-rapportage geeft u realtime inzicht in uw verzamelde antwoorden. U kunt de grafieken bekijken met alle antwoorden die verzameld zijn tot het moment waarop u de pagina opent. Meer informatie vindt u hier.
  Deze pictogram ontbreekt bij een gesegmenteerd Excel-rapport.
 2. Bewerken (Basisrapport)
  Hiermee opent u de fase Activering van de procedure voor het aanmaken van een basisrapport. U kunt nu wijzigingen bij één of meerdere van de fases Rapportnaam – Vragen – Filter – Activering aanbrengen (zie Nieuw basisrapport toevoegen) of een door u gewenst rapport (Word-, PDF-, Excel- of PowerPoint-export) downloaden (zie Download basisrapport).
  Om van fase te wisselen, kunt u op de knoppen Vorige of Volgende klikken.
  Om weer naar het scherm Analyseren met de rapporttabel terug te keren, kunt u bij de fase Activering op de knop Ga naar analyseren klikken. De door u aangebrachte wijzigingen m.b.t. bijvoorbeeld de enquêtevragen die in het rapport moeten worden opgenomen, worden direct opgeslagen.
  **********
  Bewerken (Gesegmenteerd Excel-rapport)
  Hiermee opent u de fase Download van de procedure voor het aanmaken van een gesegmenteerd Excel-rapport. U kunt nu wijzigingen bij één of meerdere van de fases Rapportnaam – Vragen – Filter – Segmenten – Download aanbrengen (zie Nieuw gesegmenteerd Excel-rapport toevoegen) of een Excel-rapport downloaden.
  Om van fase te wisselen, kunt u op de knoppen Vorige of Volgende klikken.
  Om weer naar het scherm Analyseren met de rapporttabel terug te keren, kunt u bij de fase Download op de knop Ga naar analyseren klikken. De door u aangebrachte wijzigingen m.b.t. bijvoorbeeld de enquêtevragen die in het rapport moeten worden opgenomen, worden direct opgeslagen.
 3. Kopieer
  Hiermee wordt er een exacte kopie van het gecreëerde rapport gemaakt. De naam van dit rapport is gelijk aan die van het originele rapport plus de aanduiding (Kopie). U kunt deze naam in de fase Rapportnaam (aanmaken rapport) wijzigen.
 4. Verwijderen
  Hiermee wordt het geselecteerde rapport direct van het scherm gehaald.

3. Nieuw rapport toevoegen

Hier worden de beschikbare rapporttypes afgebeeld:

 • Basisrapport
  Dit is een elementair rapport voor de meest voorkomende gebruiksscenario’s.
 • Gesegmenteerd Excel-rapport
  Dit rapport wordt op basis van zelfgedefinieerde segmenten samengesteld. Het is alleen beschikbaar, als u een professional user bent.
 • Pro-rapport
  Met dit professional rapport kunt u “high-end” dashboards maken, u heeft een aparte Survalyzer Dashboard licentie nodig om deze software te gebruiken.

4. Download ruwe data

Bestanden met ruwe gegevens kunt u exporteren om ze daarna buiten Survalyzer te analyseren: gewoon zelf of met externe tools.

Zodra u op deze knop heeft geklikt, verschijnt het scherm Download waarop u enkele gegevens kunt selecteren, voordat u de ruwe data kunt downloaden.

5. Verwijder ruwe data (professional user)

Door op deze knop te klikken, verwijdert u in één keer alle verzamelde interviewgegevens die bij deze enquête horen. Alle tellers worden op nul gezet. Bovendien kunnen de individuele links bij de e-mailverzending en op de linklijsten niet meer worden gebruikt.

Opmerking: Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

6. Responspercentage

De responspercentages tonen het aantal uitgenodigde respondenten, opgesplitst naar status, aan. Bij elke status wordt niet alleen het absolute aantal, maar ook het procentuele aantal van het totale aantal uitgenodigde respondenten aangegeven. Voor een beschrijving van iedere status, zie Enquêtestatus; wat is de betekenis ervan?

Onderstaande afbeelding laat zien dat er voor de desbetreffende enquête 246 respondenten zijn uitgenodigd. Van deze 246 respondenten hebben

 • 54 respondenten de enquête niet beantwoord > status Niet beantwoord.
 • 19 respondenten de enquête (nog) niet afgerond > status Bezig.
 • 153 respondenten de enquête volledig afgerond > status Voltooid.
 • 10 respondenten bij een bepaalde vraag een screen-out gekregen, omdat zij mogelijkerwijs niet tot de gewenste doelgroep behoren > status Screen-out.
 • 10 respondenten de enquête niet afgerond, omdat er bij bepaalde vragen quota zijn ingesteld op grond waarvan zij worden uitgefilterd > status Quota vol.

Bij Toon responspercentage per dag ziet u per aangegeven datum het aantal respondenten dat de desbetreffende enquête heeft voltooid. U ziet hier dus alleen de resultaten van de enquêtes waaraan de status Voltooid is toegekend. Alleen al op 21 januari 2021 hebben 80 respondenten de desbetreffende enquête afgerond.

7. Data access control

Hier geeft u aan of de rapportagelink alleen voor een ingelogde Survalyzer gebruiker (Privaat) of voor iedereen die over deze link beschikt (Openbaar), toegankelijk is.

Updated on December 13, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer