Automatisch antwoord instellen

Stel, u heeft een meerkeuzevraag die uit bijvoorbeeld 5 antwoordopties bestaat. Twee van deze antwoordopties zijn zo gangbaar dat ze eigenlijk al min of meer vanzelfsprekend door alle deelnemers worden geselecteerd. U kunt bij deze antwoordopties dan aangeven dat ze automatisch moeten worden ingeschakeld. Wanneer een deelnemer dan bij de desbetreffende vraag in de enquête aankomt, zullen deze antwoordopties al zijn geselecteerd. Deze selectie kan alleen niet door een deelnemer ongedaan worden gemaakt.

In het bovenstaande voorbeeld zijn twee antwoordopties (kleuren) al automatisch geselecteerd. Een deelnemer heeft echter de mogelijkheid nog meer kleuren te selecteren.

Inrichten functionaliteit

In eerste instantie neemt u bijvoorbeeld een meerkeuzevraag in uw enquête op. Nadat u de vraagtekst en eventueel de toelichtingstekst heeft gedefinieerd, kunt u de vijf antwoordopties, bv. kleuren, opnemen. Aan al deze kleuren wordt automatisch een unieke waarde toegekend, die eventueel kan worden aangepast, bv. Rood (waarde: 1), Groen (waarde: 2), Blauw (waarde: 3), Geel (waarde: 4) en Oranje (waarde: 5).

Opmerking: De instelling Forceer antwoord moet NIET zijn aangevinkt.

Vervolgens voegt u voorafgaand aan de meerkeuzevraag een waardetoewijzing toe. In dit element kunt u een formule (bv. q1_1 = 1 & q1_2 = 1) opnemen. Bij de instelling Uitvoeren selecteert u de optie Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele).

De formule bij de waardetoewijzing in de bovenstaande afbeelding kan als volgt worden geïnterpreteerd:

  • q1_1 = 1 > de eerste antwoordoptie (Rood) uit de meerkeuzevraag met vraagcode q1 wordt ingeschakeld;
  • q1_2 = 1 > de tweede antwoordoptie (Groen) uit de meerkeuzevraag met vraagcode q1 wordt ingeschakeld.

De nieuwe functionaliteit is klaar voor gebruik. Tijdens het testen zult u zien dat de eerste twee antwoordopties bij de vraag al zijn geselecteerd. Deze antwoorden worden ook standaard in de ruwe data, het online rapport en de diverse rapportages opgenomen. Voor de standaard ingestelde antwoorden wordt altijd een responsscore van 100% gehaald.

Updated on June 12, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer