Nieuw basisrapport toevoegen

Nadat u op de pagina Analyseren onder de groene knop Nieuw rapport toevoegen op de tegel met het basisrapport heeft geklikt, verschijnt het scherm Maak een nieuw rapport.

Rapportnaam

Dit scherm toont de eerste fase voor het maken van een nieuw basisrapport.

Op dit scherm kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:

 • De unieke omschrijving van het basisrapport. Deze rapportnaam zal in de tabel op de pagina Analyseren worden getoond.
 • De taal die bij de vragen en de verzamelde antwoorden van de desbetreffende enquête wordt gebruikt. Alleen de gegevens waarbij de hier geselecteerde taal is ingesteld, zullen in het nieuwe rapport worden opgenomen. Indien een enquête in slechts één taal wordt opgesteld, zal het veld Selecteer enquêtetaal niet worden getoond.
 • Het kleurenschema dat voor de grafieken in het nieuwe online rapport wordt gebruikt. In een kleurenschema kunt u de standaardkleuren van de grafieken in uw online rapport wijzigen. Wanneer u op één van de afgebeelde kleurenschema’s heeft geklikt, wordt dit rechtsboven aan dit schema middels een vinkje aangegeven. Kleurenschema’s moeten van tevoren in uw account op het tabblad Kleurenschema’s worden aangemaakt.
  • Indien er geen kleurenschema in uw account is gedefinieerd, zal het veld Kies een kleurenschema voor uw rapport niet worden getoond. Voor de grafieken zal dan van het standaard ingestelde kleurenschema gebruik worden gemaakt.
  • Indien er slechts één kleurenschema in uw account is gedefinieerd, zal dit veld ook niet worden getoond. Voor de grafieken zal dan automatisch van het in uw account gedefinieerde kleurenschema gebruik worden gemaakt.

Wanneer u alle gegevens op dit scherm heeft verstrekt, kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Selecteer vragen te gaan.

Vragen

Dit scherm toont de tweede fase voor het maken van een nieuw basisrapport.

Op dit scherm kunt u de vragen uit uw enquête selecteren waarvan de resultaten in het basisrapport moeten worden opgenomen.

 • Indien u alle vragen in het rapport wilt opnemen, dan hoeft u alleen een vinkje bij Selecteer alle vragen te plaatsen. Alle enquêtevragen op dit scherm worden dan automatisch van een vinkje voorzien. De resultaten van al deze vragen worden dan in het rapport opgenomen. Om bepaalde vragen vervolgens weer uit te sluiten, kunt u het vinkje bij deze vragen weghalen. De resultaten van deze vragen worden dan niet in het rapport getoond.
 • Indien u alle vragen van één of meer secties in het rapport wilt opnemen, dan hoeft u alleen een vinkje bij Selecteer alle vragen van deze sectie van de aangegeven secties te plaatsen. Alle enquêtevragen van de geselecteerde secties op dit scherm worden dan automatisch van een vinkje voorzien. De resultaten van al deze vragen worden dan in het rapport opgenomen. Om bepaalde vragen van een geselecteerde sectie vervolgens weer uit te sluiten, kunt u het vinkje bij deze vragen weghalen. De resultaten van deze vragen worden dan niet in het rapport getoond.
 • Indien u alleen enkele vragen in het rapport wilt opnemen, dan hoeft u alleen een vinkje bij deze vragen te plaatsen. In het rapport worden dan alleen de resultaten van deze vragen getoond.
Diagramtype

Nadat u de vragen heeft aangegeven die in het basisrapport moeten worden opgenomen, kunt u bij diverse vraagelementen het door u gewenste diagramtype aanpassen. Zie hiervoor het topic Diagramtypes.

Wanneer u alle gegevens op dit scherm heeft verstrekt, kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Filterrapport te gaan.

Filter

Dit scherm toont de derde fase voor het maken van een nieuw basisrapport.

Op dit scherm kunt u de gewenste gegevens aangeven die u in het nieuwe basisrapport terug wilt zien. Met behulp van de door u in te stellen filtervoorwaarden kunt u de omvang van het rapport ook reduceren door alleen die gegevens op te vragen waarnaar uw belangstelling uitgaat.

Wanneer u alle gegevens op dit scherm heeft verstrekt, kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Activering te gaan.

Opmerking: Als u geen filters wilt opgeven en alle gegevens in het nieuwe basisrapport wilt hebben, kunt u dit scherm overslaan en direct op de knop Volgende klikken.

Activering

Dit scherm toont de vierde fase voor het maken van een nieuw basisrapport.

Dit scherm stelt u in staat het door u aangemaakte online rapport in te zien. Met behulp van de rood omkaderde rapportagelink kunt u deze URL delen met personen die geen toegang hebben tot uw Survalyzer-account. Zij die niet over een Survalyzer-licentie beschikken, kunnen dan toch de online enquêtegegevens bekijken en analyseren. Hiervoor is geen token of code meer nodig. Als voorwaarde geldt dat u op het analyseoverzicht bij Data access control de waarde Openbaar heeft geselecteerd.

Bij de instelling Kijkers mogen gegevens filteren kunt u twee waarden instellen.

 • Bij Nee kunnen de personen die de online enquêtegegevens bekijken en analyseren, zelf geen filters instellen.
 • Bij Ja kunnen deze personen wel hun eigen filters instellen. Deze filters worden dan bovenop de door u ingestelde filters (indien aanwezig) toegepast. Zodra zij op de openbare enquêtelink hebben geklikt, wordt rechts op het scherm met de online enquêtegegevens de instelling Stel mijn filter in (Set my filter) getoond, onder het begrip Responsstatistieken en boven de secties met alle in de enquête opgenomen vragen.

Zodra de instelling Stel mijn filter in wordt geactiveerd, verschijnt links een scherm waarop hij/zij zelf de gewenste filtervoorwaarden kan definiëren om zo de omvang van de rapportage tot aanvaarbare proporties terug te brengen. Hij/Zij is dan ook in staat alleen die gegevens op te vragen waarnaar zijn/haar belangstelling uitgaat. De voor hem/haar minder relevante gegevens kunnen er eenvoudig worden uitgefilterd.

Zodra deze persoon één filtervoorwaarde heeft vastgelegd, wordt het aantal respondenten (interviews) dat hieraan voldoet, direct aangepast en getoond (zie het rood omkaderde stukje tekst). Door nu rechts op het begrip Responsstatistieken te klikken, kan hij/zij per vraag (eronder) bekijken welke antwoorden het aangepaste aantal respondenten geantwoord heeft.

Als deze persoon nu het effect van een andere filtervoorwaarde wil bekijken, kan hij/zij op de instelling Bewerk mijn filter (Edit my filter) klikken en links de door hem/haar ingestelde filtervoorwaarden aanpassen.

Download basisrapport

Hier kunt u het door u gecreëerde basisrapport in het gewenste bestandsformaat downloaden.

Als u alle fases heeft doorlopen en het basisrapport wilt aanmaken, kunt u rechtsonder aan het scherm op de groene knop Ga naar analyseren -> klikken. Het door u gecreëerde rapport wordt aan het analyseoverzicht toegevoegd.

Updated on December 14, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer