Nieuw bericht maken

Om een nieuw bericht toe te voegen, moet u vanaf het scherm Berichten de volgende stappen in opeenvolgende volgorde uitvoeren:

 • Klik op de groene knop MAAK EEN NIEUW BERICHT opdat er een pop-upvenster verschijnt waarop u een naam en een berichtlay-out moet vastleggen (zie onderstaande afbeelding). De unieke naam wordt voor het registreren van de berichtgegevens gebruikt; de geselecteerde berichtlay-out moet van tevoren in het menu Berichtlay-outs onder de tab Bibliotheek zijn vastgelegd.
 • Klik, nadat u de standaardtaal heeft geselecteerd, op de knop Aanmaken opdat er een scherm wordt getoond, op basis van de opgegeven selectiecriteria.
 • Klik op één van de iconen (1) om de voorbeeldmodus in te stellen: Desktop-, Tablet- of Smartphone-voorbeeld.
 • Klik 2x achter elkaar in een tekstvak (2) om de Rich Text Editor op starten waarmee u de tekst van het bericht kunt aanpassen. Dit is de tekst die in de geselecteerde berichtlay-out is opgenomen. De aangepaste tekst kunt u op het venster Rich Text Editor opslaan.
  U zult hebben geconstateerd dat de velden Berichtnaam (3) en Berichtlay-out automatisch met de waarden zijn gevuld die u op het vorige pop-upvenster heeft vastgelegd. U kunt hier eventueel nog de naam van het bericht wijzigen.
 • Geef de gebruikersnaam van het e-mailadres op in het 1e gedeelte van het veld E-mailadres van de afzender (4). Deze gebruikersnaam wordt aan de deelnemers als afzender van het bericht getoond. Neem niet het @-symbool in de omschrijving op!
 • Selecteer de domeinnaam in het 2e gedeelte van het veld E-mailadres van de afzender (5). Elk e-mailadres bestaat uit twee gedeeltes: een gebruikersnaam (voor @) en een domeinnaam (achter @).
  NB: Als u e-mailberichten namens uw organisatie wilt verzenden door het e-mailadres van uw organisatie te gebruiken, raden wij u aan de informatie in het onderwerp Email – Setting up your own email sender domain te raadplegen.
 • Geef een naam op in het veld Naam van afzender (6) die voor het gespecificeerde e-mailadres van de afzender wordt geplaatst.
 • Voer een onderwerp voor het bericht in (7) die de deelnemers zullen zien, wanneer zij hun e-mailprogramma opstarten.
 • Vink het vakje bij Voeg antwoord op e-mail toe (8) aan om aan te geven dat het e-mailadres dat voor het verzamelen van antwoorden wordt gebruikt, afwijkt van die voor het verzenden van de enquêtelink.
  Indien aangevinkt, moet u een bijbehorend e-mailadres in het veld eronder (Antwoord e-mailadres) opgeven.
 • Klik op de knop Taal toevoegen (9), als u het bericht in een andere taal wilt opstellen. Met behulp van een dropdownknop kunt u dan de gewenste taal selecteren. Nadat u deze taal heeft geselecteerd (bv. Duits), kunt u het bericht vertalen. Hiervoor moet u op de knop Vertaal bericht (Translate message) klikken.
 • Vertaal het onderwerp en de tekst van het bericht (de tekst boven de startknop, de tekst van de startknop en de tekst onder de startknop). De tekst van het bericht kan met behulp van de Rich Text Editor worden vertaald en opgeslagen.
 • Vul het veld Test e-mail met een valide e-mailadres en klik op de knop Verzenden (10), als u de verzending van dit bericht via de e-mail wilt testen.

Het nieuwe bericht wordt standaard boven aan het overzicht met alle berichten geplaatst. In de kolom Aangepast ziet u de datum staan waarop dit bericht is aangemaakt.

Updated on August 3, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer