1. Home
 2. Bibliotheek
 3. Berichten
 4. Placeholders in berichten
 1. Home
 2. Enquête
 3. Enquête distributie
 4. Placeholders in berichten

Placeholders in berichten

In een bericht kunt u van de volgende placeholders gebruik maken:

 • Sample-/panel-placeholders
 • Enquête-placeholders

Sample-/panelvariabelen als placeholder

Zowel de e-mailberichten als de sms-berichten die naar de diverse sample-of panelleden moeten worden gestuurd, kunt u personaliseren. Zo kunt u in een bericht op de positie van de voornaam en achternaam van een sample- of panellid placeholders – {{member.FirstName}} en {{member.LastName}} – gebruiken, zodat bij het verzenden van een e-mailbericht of sms-bericht elk sample- of panellid een gepersonaliseerde uitnodiging voor het invullen van een enquête ontvangt. Op de posities van beide placeholders worden dan de voornaam en achternaam van de uitgenodigde leden aangegeven.

De variabelen die kunnen worden gebruikt, zijn:

 • alle systeemvariabelen die standaard voor de samples of panels in een workspace zijn gedefinieerd, bijvoorbeeld:
  – E-mail {{member.Email}}
  – Voornaam {{member.FirstName}}
  – Achternaam {{member.LastName}}
  – Taal {{member.Language}}
  – Toegangscode {{member.Code}}
 • alle aangepaste ledenvariabelen die door de gebruikers aan de samples of panels in een workspace zijn toegevoegd, bijvoorbeeld:
  – Date of Birth {{member.Date_of_Birth}}
  – City {{member.City}}
  – Function {{member.Function}}

Opmerking: Bepaalde speciale tekens, evenals spaties, worden gewijzigd in een laag streepje (_) in de placeholder. Voorbeeld: Een variabele met de naam ‘Date of Birth’ wordt omgezet in {{member.Date_of_Birth}}.

De placeholder {{member.opt_out_link}} is niet echt een sample- of panelvariabele. Met behulp van deze placeholder verschijnt er een URL in het bericht die het een sample- of panellid mogelijk maakt zich voor deelname aan enquêtes uit te schrijven. Nadat deze respondent aan de opt-out-lijst is toegevoegd, krijgt hij/zij geen e-mailberichten meer van uw account. Om te voldoen aan de AVG (privacywet), moet deze placeholder aan uw e-mailbericht zijn toegevoegd.

Deze placeholder is standaard al in de berichtlay-outs van Survalyzer opgenomen.

Enquête-variabelen als placeholder

De enige enquête-placeholder die in een bericht kan worden opgenomen, is:

 • {{survey.personal_link}}

Dit is ook de meest gebruikte variabele, want deze wordt ingevuld door een persoonlijke link. Een persoonlijke link bevat een verwijzing naar de enquête, de afzender van het bericht en identificeert een respondent. Door deze variabele te gebruiken, kunt u zien hoeveel en welke sample-/panelleden een enquête hebben ingevuld. Bovendien stelt deze variabele u in staat om meerdere deelnames aan een enquête door één en dezelfde respondent te voorkomen, mits u dat bij uw enquête-instellingen heeft aangegeven.

Opmerking: Om een gegarandeerd gebruik van de functionaliteit van Survalyzer te kunnen maken, wordt u geadviseerd deze placeholder te gebruiken in alle berichten die u maakt en verzendt met Survalyzer. Als u deze placeholder niet gebruikt, dan werkt bijvoorbeeld de responsstatistiek van de distributeur niet.

De placeholder {{survey.personal_link}} is standaard al in de berichtlay-outs van Survalyzer opgenomen, onder de startknop van een enquête. Deze placeholder wordt in het veld Geselecteerd element van de desbetreffende berichtlay-out aangegeven.

Opnemen placeholder in bericht

Bij het uitnodigen van respondenten via e-mail of sms voor het invullen van een enquête kunt u in de vierde fase van de procedure, d.i. Tekst, placeholders in het te versturen bericht opnemen (zie Sampleleden via e-mail voor een enquête uitnodigen of Sampleleden via sms voor een enquête uitnodigen).

Zodra u in een bericht op een vak met de uitnodigingstekst klikt en direct daarna de pop-uplink Rich Text Editor… selecteert, wordt het RTE-venster opgestart. De Rich Text Editor (RTE) is een tool voor de opmaak van uw bericht.

Om een placeholder (bv. Voornaam) in het RTE-venster op te nemen, gaat u als volgt te werk:

 • Klik op het pictogram Placeholder (1), opdat het RTE-venster met de beschikbare placeholders wordt uitgebreid.
 • Klik op het driehoekje voor Member (2) onder aan het RTE-venster, opdat alle voor de workspace gedefinieerde sample-/panelvariabelen worden getoond, zie rechts in de kolom Placeholder.
 • Positioneer de cursor op de positie in het tekstvak (3) waar de placeholder moet komen te staan.
 • Klik op de link {{member.FirstName}} (4) opdat deze placeholder op de aangegeven positie in het tekstvak wordt geplaatst.
 • Klik in de RTF-editor op de knop Opslaan (5). De geselecteerde placeholder wordt in het bericht opgenomen.

Als de desbetreffende respondent een uitnodiging ontvangt, wordt op de positie van de placeholder zijn/haar voornaam aangegeven.

Updated on June 20, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer