1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Berichten
  4. Overzicht van uw berichten

Overzicht van uw berichten

Nadat u het menu Berichten uit de Bibliotheek (Engels: Library) heeft opgestart, verschijnt er een scherm waarop de volgende gegevens worden getoond:

  • de berichtsjablonen die in Survalyzer worden gebruikt, en
  • de berichten die door de gebruikers van uw organisatie zijn aangemaakt.

In bovenstaand overzicht kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd:

1. Zoek berichten

Met behulp van dit zoekveld kunt u op snelle wijze het door u gezochte bericht in het overzicht vinden. U kunt hiervoor van alle variabelen (bv. ID, Naam) in het overzicht gebruik maken. Alleen de berichten zullen worden getoond waarvan het door u opgegeven (alfa)numerieke teken of de door u ingevoerde combinatie van (alfa)numerieke tekens (bv. SMS) in één van de variabelen voorkomt.

2. Maak een nieuw bericht

Als u op deze groene knop klikt, wordt de procedure voor het maken van een nieuw bericht opgestart. Klik hier voor een beschrijving van deze procedure.

3. Aangepast

In deze kolom wordt voor elk bericht uit het overzicht de datum aangegeven waarop het voor de laatste keer is aangepast.

4. Bewerken

Hiermee opent u het scherm van het geselecteerde bericht. Dit scherm stelt u in staat wijzigingen aan het reeds gecreëerde bericht aan te brengen. Zo kunt u o.a. de reeds ingevoerde tekst van het bericht aanpassen, een andere naam aan het bericht toekennen of het bericht in een andere taal vertalen. Zodra u de gewenste aanpassingen heeft verricht, kunt u het bericht afsluiten. De aanpassingen worden automatisch opgeslagen.

Opmerking: De berichtlay-out die voor de opmaak van het gecreëerde bericht is gebruikt, kan hier niet worden gewijzigd.

5. Kopiëren

Hiermee kopieert u het geselecteerde bericht dat vervolgens met een uniek ID boven aan het overzicht wordt geplaatst. Aan de naam van het gekopieerde bericht wordt de aanduiding (Copy) toegevoegd. U kunt nu o.a. de tekst van dit gekopieerde bericht aanpassen en het bericht xxxxx (Copy) onder een andere naam opslaan. In de kolom Aangepast wordt bij dit nieuwe bericht de datum aangegeven waarop dit bericht middels een kopieeractie is aangemaakt.

6. Kopiëren naar

Hiermee opent u een venster dat u in staat stelt het geselecteerde bericht naar één of meer andere workspaces in uw organisatie te kopïëren, zodat dit bericht ook door de gebruikers van deze workspaces kan worden gebruikt.

Opmerking: Een gebruiker kan alleen berichten naar workspaces kopiëren waartoe hij/zij zelf toegang heeft.

7. Verwijderen

Hiermee opent u een waarschuwingsvenster dat u in staat stelt het geselecteerde bericht te verwijderen. Nadat u op de groene knop Ja heeft geklikt, worden de gegevens van dit bericht definitief uit het overzicht gehaald.

Opmerking: Het door Survalyzer meegeleverde standaardbericht (Default Invitation) kan niet worden verwijderd.

Gebruik berichten

Berichten kunnen worden gebruikt om deelnemers voor het invullen van een enquête uit te nodigen. In stap 3 van de uitnodigingsprocedure (d.i. Bericht) moet u het gewenste e-mailbericht selecteren dat naar de geselecteerde deelnemers wordt verzonden.

Opmerking: Alle gecreëerde berichten kunnen worden bewerkt, gekopieerd en verwijderd.

Updated on July 1, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer