1. Home
 2. Bibliotheek
 3. Bestanden en media

Bestanden en media

In dit hoofdstuk wordt de wijze beschreven waarop u de bestanden en media in Survalyzer NG kunt onderhouden. Nadat u dit menu heeft opgestart, verschijnt er een scherm waarop de volgende gegevens worden getoond:

 • alle directory’s waartoe u toegang heeft, en
 • een gedeelde directory die voor alle gebruikers van uw account toegankelijk is.

Deze directory’s kunnen worden gebruikt om de geüploade document-, afbeeldings- & audio-videobestanden op te slaan.

Opmerking: U kunt geen extra directory’s in de hoofddirectory opnemen.

Opmerking: Als u via de Rich Text Editor (teksteditor) dit scherm oproept om een bestand te uploaden, dan moet u het geüploade bestand in uw eigen workspace (NIET in Shared) plaatsen. Vervolgens kunt u dit bestand met behulp van het pictogram Upload Manager op het RTE-venster in uw enquête opnemen.

Onderliggende directory’s

Dubbelklik op de gedeelde directory om de onderliggende directory’s (Documents, Images en Audio – Video) te openen. Hetzelfde resultaat kan worden verkregen door tweemaal op één van de andere directory’s waartoe u toegang heeft, te klikken.

 • De directory Documents kan worden geselecteerd om het geüploade documentbestand op te slaan.
  Toegestane bestandsextensies zijn: txt – pdf – xls – xlsx – doc – docx – ppt – pptx – ics.
 • De directory Images kan worden geselecteerd om het geüploade afbeeldingsbestand op te slaan.
  Toegestane bestandsextensies zijn: jpg – jpeg – gif – png – svg.
 • De directory Audio – Video kan worden geselecteerd om het geüploade audio- of videobestand op te slaan.
  Toegestane bestandsextensies zijn: mp3 – mp4.
Nieuwe subdirectory aanmaken

Wanneer u bijvoorbeeld afbeeldingsbestanden als logo’s en templates in afzonderlijke directory’s wilt opslaan, dan kunt u hiervoor een speciale subdirectory aanmaken. Dit kan op document-, afbeeldings- en audio-/videoniveau. De bijbehorende procedure is als volgt:

 • Klik met de rechtermuisknop op de gewenste directory waarvoor u een subdirectory wilt aanmaken. Op de positie van de muiscursor verschijnt dan een pop-upmenu waarop verschillende functies worden afgebeeld.
 • Klik op New directory opdat er een pop-upvenster verschijnt waarop u de naam van de nieuwe subdirectory kunt opgeven.
 • Klik op de knop Create om de ingevoerde naam op te slaan. De nieuwe subdirectory wordt als map bij de desbetreffende directory geplaatst.

Bestand uploaden

Om een bestand van uw PC naar Survalyzer te uploaden, moet u de volgende procedure aanhouden:

 • Klik met de rechtermuisknop op de gewenste directory waarnaar u een bestand wilt uploaden, zodat er op de positie van de muiscursor een pop-upmenu verschijnt waarop verschillende functies worden afgebeeld.
 • Klik op Upload files (Uploaden bestanden) om het gewenste bestand (bv. logo) op uw PC te selecteren dat moet worden geüpload. Nadat u dit bestand heeft geselecteerd, zal het in de door u aangegeven (sub)directory worden geplaatst.

De in dit menu opgenomen bestanden kunnen in de verschillende menu’s van Survalyzer NG worden gebruikt. Afbeeldingen als logo’s zullen eerst naar dit menu moeten worden geüpload, voordat zij in de enquêtelay-outs (zie Vormgeving) kunnen worden gebruikt.

Bestand verplaatsen

Om een bestand (bv. logo) van een directory naar een andere (sub)directory te verplaatsen, kunt u de volgende stappen aanhouden:

 • Selecteer de directory waarin zich het te verplaatsen bestand bevindt. De aanwezige bestanden worden dan in het rechter gedeelte van dit menu getoond.
 • Klik met de rechtermuisknop op het te verplaatsen bestand, zodat dit bestand tegen een blauwe achtergrond wordt gemarkeerd.
 • Klik op Move to (Verplaatsen naar), zodat er een pop-upvenster verschijnt waarop u de (sub)directory kunt selecteren waarnaar het geselecteerde bestand moet worden verplaatst.
 • Klik op de knop Move om dit bestand direct te verplaatsen.

Bestand verwijderen

Om een bestand uit dit menu te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 • Selecteer de (sub)directory waarin zich het te verwijderen bestand bevindt.
 • Klik met de rechtermuisknop op dit bestand, zodat het tegen een blauwe achtergrond wordt gemarkeerd.
 • Klik op Delete (Verwijderen), zodat er een pop-upvenster verschijnt waarop u om een bevestiging wordt gevraagd.
 • Klik op de knop Delete om dit bestand direct uit het menu te verwijderen.

Opmerking: Een uit dit menu verwijderd bestand (bv. logo) wordt automatisch uit de andere menu’s van Survalyzer NG verwijderd, als het daar in gebruik is. Zo zal bijvoorbeeld een logo uit een enquêtelay-out worden gewist, als u het bij Bestanden en media weghaalt.

Updated on juli 15, 2021

Was this article helpful?

Related Articles