Bevestigingsmail sturen

Voor het versturen van een bevestigingsmail naar het e-mailadres van degene die de enquête heeft ingevuld, kan er aan het einde van de desbetreffende enquête een Verstuur e-mail element worden opgenomen. Met behulp van dit element wordt er een e-mail vanuit de enquête verstuurd, zodra een enquêtedeelnemer bij dit element in de enquête is aangekomen.

Als u een sample voor het maken van een enquête uitnodigt, dan zal elk samplelid een uitnodiging in zijn/haar mailbox ontvangen. Nadat een willekeurig samplelid de desbetreffende enquête (met zo’n Verstuur e-mail element) heeft beantwoord, wordt er een e-mailbericht gestuurd naar het e-mailadres dat bij de placeholder {{member.Email}} in het veld Aan (To:) is opgegeven. Dit is het adres dat voor het desbetreffende samplelid in het veld Email van het sample (onder System Fields) is opgenomen.

Als u echter geen gebruik van een sample maakt, dan kunt u aan het begin van de enquête een E-mail element invoegen waarin u om het e-mailadres van de enquêtedeelnemer vraagt. Dit is het e-mailadres waarnaar de bevestiging wordt gestuurd. Het bijbehorende antwoordgegevenstype is: Email.

Nadat u alle door de deelnemers te beantwoorden vragen aan de enquête heeft toegevoegd, kunt u aan het einde een Verstuur e-mail element in de enquête opnemen.

MAAR dit keer neemt u bij het veld Aan (To:) in dit element de placeholder {{q1}} op. Deze verwijst naar de vraagcode van het eerder genoemde E-mail element. Bij het versturen van de bevestiging aan de desbetreffende deelnemer wordt dan het bij vraag q1 ingevoerde e-mailadres opgehaald.

Opmerking: Voor een optimale werking moeten er in het veld ‘Aan’ wel accolades worden opgegeven.

Updated on April 20, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer