Count: karakters van een tekst tellen

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Stel, u heeft bij een matrixvraag enkele rijen met gegevens gedefinieerd die door de enquêtedeelnemers moeten worden beantwoord. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens als de titel van een boek, de auteur en een samenvatting zijn. Nu zou u bijvoorbeeld willen instellen dat de ingevoerde lengte van de samenvatting niet groter dan 250 karakters mag zijn. Voor de implementatie van dit vraagstuk kan van de count-functionaliteit gebruik worden gemaakt.

Use case en hoe in te stellen?

Nadat u de enquêtevraag heeft opgegeven, kunt u de te beantwoorden gegevens in de rijen van de matrixvraag vastleggen, bijv. Boek, Auteur en Samenvatting. Om deelnemers in staat te stellen voor alle gevraagde gegevens tekst in te voeren, moet het vraagtype voor alle rijen van de matrixvraag moet op Tekst zijn ingesteld. Daarnaast moet er voor deze vraag maar één kolom worden aangemaakt.

Initieel wordt aan de tekstvelden bij de diverse rijen in een matrixvraag een vaste lengte meegegeven. Om deze tekstvelden groter te maken, moet u een script in de Toelichtingstekst opnemen. Voor een beschrijving van deze procedure kunt u het topic Lengte tekstveld van matrixvraag met één kolom vergroten raadplegen.

Vervolgens voegt u na de matrixvraag een waardetoewijzing aan de enquête toe waarmee u de lengte van de door een deelnemer ingetoetste tekst (hier: samenvatting) automatisch kunt laten berekenen.

RijVariabeleDatatypeIs gelijk aan de volgende term:
SamenvattingLengthGeheel getalcount(q2_3_1)

Met behulp van de formule count(q2_3_1) wordt het aantal door een deelnemer ingetoetste tekens in de kolom van de derde rij (Samenvatting) van vraag q2 bij elkaar opgeteld.

Bij de instelling Uitvoeren selecteert u de optie Elke keer dat de respondent langs dit punt komt.

Als u een deelnemer de totale lengte van de samenvatting wilt tonen, kunt u na de waardetoewijzing een tekstblok in de enquête opnemen. In dit tekstblok kunt u tekst als De totale lengte van de ingevoerde samenvattingstekst bestaat uit {{custom.Length}} karakters opnemen. De gebruikte placeholder voor de lengte krijgt altijd de prefix custom. Voor het opnemen van een custom placeholder kunt u rechtsboven het tekstvak op de link met het label RTF-editor klikken. U komt dan op het RTE-venster terecht. Voor meer informatie kunt u het artikel Rich Text Editor (RTE) raadplegen.

Tot slot neemt u na de matrixvraag een validatie-element in uw enquête op om te controleren of de door een deelnemer ingetoetste samenvatting in de derde rij van vraag q2 niet meer dan 250 karakters bevat.

Als u op de ingevoegde validatie in de enquête klikt, kunt u rechts op het scherm de foutboodschap en de voorwaarde(n) vastleggen. De foutboodschap is de melding die de deelnemer te zien krijgt, wanneer hij/zij zich niet aan de gestelde voorwaarde(n) houdt. Wanneer de desbetreffende deelnemer bijvoorbeeld meer dan 250 karakters voor de samenvatting heeft ingevoerd, dan wordt deze foutboodschap getoond. Hij/Zij kan pas met de enquête verdergaan, wanneer voor de samenvatting minder dan 250 karakters zijn gebruikt.

Zodra u op de knop Voorwaarde(n) bewerken heeft geklikt, verschijnt het venster Filter waarop u kunt aangeven onder welke voorwaarde(n) een foutboodschap aan een deelnemer wordt getoond. In dit voorbeeld is dat wanneer de lengte van de samenvatting in rij 3 meer dan 250 karakters bevat. Dit zou u dan als volgt kunnen inrichten:

  • Toon dit validatiebericht
  • als – Aangepaste variabele – Length – > 250

Nadat u de inrichting heeft voltooid, moet u nog op de groene knop Opslaan klikken.

Updated on June 26, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer