Datatypes in Survalyzer

In Survalyzer wordt gebruik gemaakt van vier verschillende datatypes. Elk datatype heeft zijn eigen specifieke attributen; ze moeten bij het aanmaken van een custom variabele worden geselecteerd.

Tekenreeks (String)

Deze variabele wordt voor tekstwaarden gebruikt. Het gaat hier om alfanumerieke tekens (A t/m Z, a t/m z) en speciale tekens zoals /&%§()?.

Bij het maken van filters met voorwaarden die gebaseerd zijn op deze variabele, kunt u voorwaarden gebruiken als leeg, bevat of komt overeen met reguliere expressie.

Voorbeeld: Tekst

Datum (Date)

Deze variabele kan alleen datums bevatten.

Bij het maken van filters met voorwaarden die gebaseerd zijn op deze variabele, kunt u een Datumkiezer gebruiken voor het specificeren van de datum.

Voorbeeld: 11-10-2021

Geheel getal (Integer number)

Deze variabele wordt alleen voor gehele getallen zonder decimalen gebruikt.

Bij het maken van filters met voorwaarden die gebaseerd zijn op deze variabele, kunt u voorwaarden gebruiken als groter dan, gelijk aan of kleiner dan.

Voorbeeld: 123

Gebroken getal (Real number)

Deze variabele wordt alleen voor getallen met decimalen gebruikt.

Bij het maken van filters met voorwaarden die gebaseerd zijn op deze variabele, kunt u voorwaarden gebruiken als groter dan, gelijk aan of kleiner dan.

Voorbeeld: 123,45

Updated on June 20, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer