Datum

De deelnemer kan alleen een datum opgeven die tussen de geselecteerde eerste en laatste datum ligt (Nederlands datumformaat). Afgaande op de waarden die in de bovenstaande afbeelding zijn ingevoerd, zal een deelnemer een datum tussen 11 januari 2021 en 1 februari 2021 moeten selecteren.

Bij het invullen van de enquête kan de deelnemer de Datumkiezer gebruiken om een kalender te openen waarin hij of zij de gewenste datum kan selecteren.

Wanneer de deelnemer echter een datum selecteert die buiten het opgegeven datumbereik ligt, dan verschijnt er een foutmelding in de trant van Geef een datum op die groter is dan of gelijk is aan 11 jan. 2021 of Geef een datum op die kleiner is dan of gelijk is aan 1 feb. 2021. Om de fout te herstellen, hoeft hij/zij alleen een geldige datum te selecteren.

Updated on November 11, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer