Diagramtypes van Basisrapport

In Survalyzer NG kunnen voor de analyse van de volgende diagramtypes gebruik worden gemaakt:

Cirkeldiagram

Het is een diagram in de vorm van een cirkel. Dit type wordt gebruikt om een verdeling van bepaalde gegevens op eenvoudige wijze weer te geven. De cirkel wordt daartoe verdeeld in sectoren, waarbij de grootte van een sector het aantal van een bepaald gegeven voorstelt. De sectoren van een cirkeldiagram zijn in feite de verschillende antwoordopties die bij een vraag zijn gegeven. Voor elke antwoordoptie worden het percentage t.o.v. het totaal EN het aantal keren (tussen haakjes) aangegeven dat een respondent de desbetreffende antwoordoptie heeft geselecteerd.

 • Het totaal van de percentages van alle sectoren is 100.
 • De antwoordoptie Wiskunde (Mathematics) behorende bij het blauwe segment is door 3 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 14%.
 • De antwoordoptie Duits (German) behorende bij het groene segment is door 2 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 10%, etc.
Verticale staafdiagram

Bij dit type diagram wordt van verticale balken gebruik gemaakt. Elke verticale balk in het diagram staat voor één van de gegeven antwoordopties van de geselecteerde enquêtevraag. Links ziet u de waardeas. Hierin wordt in dit geval het percentage aangegeven. Dit type wordt gebruikt om te laten zien welke veranderingen in de gegevens gedurende een tijdsperiode plaatsvinden.

 • Het totaal van de percentages van alle verticale balken is 100.
 • De antwoordoptie Wiskunde (Mathematics) behorende bij de eerste verticale balk (van links naar rechts) is door 3 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 14%.
 • De antwoordoptie Duits (German) behorende bij de tweede verticale balk (van links naar rechts) is door 2 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 10%, etc.
Horizontale staafdiagram

Bij dit type diagram wordt van horizontale balken gebruik gemaakt. Elke horizontale balk in het diagram staat voor één van de gegeven antwoordopties van de geselecteerde enquêtevraag. Onderaan ziet u de waardeas. Hierin wordt in dit geval het percentage (max. 100) aangegeven. Dit type wordt gebruikt om te laten zien welke veranderingen in de gegevens gedurende een tijdsperiode plaatsvinden. Dit type diagram geeft een goede indicatie, wanneer er in een enquêtevraag veel antwoordmogelijkheden worden gegeven.

 • Het totaal van de percentages van alle horizontale balken is 100.
 • De antwoordoptie Wiskunde (Mathematics) behorende bij de eerste horizontale balk (van boven naar beneden) is door 3 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 14%.
 • De antwoordoptie Duits (German) behorende bij de tweede horizontale balk (van boven naar beneden) is door 2 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 10%, etc.
Gestapeld staafdiagram

Dit type diagram is zeer geschikt voor het vergelijken van het proportionele aandeel van elke antwoordmogelijkheid in het totale aantal antwoordmogelijkheden van de desbetreffende enquêtevraag. Het totaal van alle proportionele aandelen is altijd 100%.

Radardiagram

Dit webvormige diagram kan bij de analyse van meerkeuze- en matrixvragen worden gebruikt. Het geeft voor elke antwoordoptie (bijv. Joy) een percentage (hoe vaak t.o.v. het totaal is een antwoordoptie geselecteerd) en een absolute waarde (aantal maal dat een antwoordoptie door een deelnemer is geselecteerd) weer. De waarden worden uitgezet op schalen die straalvormig uit een middelpunt vertrekken; deze worden met elkaar verbonden. De stralen zijn gelijk verdeeld over de 360° van een cirkel; de volgorde van deze stralen is niet van belang.

Onder dit diagram worden de antwoordopties inclusief de absolute totalen en percentages in een tabel aangegeven.

 • De antwoordoptie Joy is door 5 van de in totaal 12 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 42%.
 • De antwoordoptie Tension is door 3 van de in totaal 12 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 25%, etc.
Metergrafiek

Deze wijzerplaat wordt vooral bij NPS-vragen gebruikt. Deze grafiek visualiseert een waarde, gebaseerd op een min- en een max-waarde. Bij een waarde van 22 (zoals in de schermafbeelding) EN een meter met een min van -100 en een max van +100, vult de meter zich met 61% (50 + (22 / 2)). De waarde wordt bepaald door het percentage vermeld bij de tegenstanders (detractors) van het percentage bij de voorstanders (promoters) af te trekken, dus 48 – 26 = 22. Hoe hoger de waarde, hoe groter het aantal positieve beoordelingen.

In de horizontale balk onder de grafiek vindt u het resultaat van het te beoordelen bedrijf, product of dienst uit de NPS-vraag terug. Hierbij wordt van de stoplichtkleuren gebruik gemaakt:

 • Rood: Dit zijn de respondenten die als tegenstanders (detractors) worden beschouwd. Zij beoordelen het bedrijf, product of de dienst uit de vraag met een score van 0 t/m 6. Kortom, negatief.
 • Oranje: Dit zijn de respondenten die als neutralen (neutrals) worden beschouwd. Zij beoordelen het bedrijf, product of de dienst uit de vraag met een score van 7 of 8. Kortom, noch positief noch negatief.
 • Groen: Dit zijn de respondenten die als voorstanders (promoters) worden beschouwd. Zij beoordelen het bedrijf, product of de dienst uit de vraag met een score van 9 of 10. Kortom, positief.
Wordcloud

Deze grafiek visualiseert de begrippen die door de deelnemers bij de desbetreffende open vraag zijn ingevoerd. Begrippen die vaker in een enquête worden vermeld, worden groter in een woordenwolk afgebeeld. Wanneer u de muisaanwijzer over een bepaald begrip in de woordenwolk beweegt, wordt het aantal maal getoond dat het door een deelnemer in de enquête is opgegeven. Onder de wordcloud bevindt zich een tabel waarin alle door de deelnemers ingevoerde begrippen – in chronologische volgorde van opgave – worden opgenomen.

Standaard wordt voor de weergave de eerste kleur uit het geselecteerde kleurenschema gebruikt.

Updated on January 30, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer