Diagramtypes

In Survalyzer NG kunnen voor de analyse van de volgende diagramtypes gebruik worden gemaakt:

Cirkeldiagram: Het is een diagram in de vorm van een cirkel. Dit type wordt gebruikt om een verdeling van bepaalde gegevens op eenvoudige wijze weer te geven. De cirkel wordt daartoe verdeeld in sectoren, waarbij de grootte van een sector het aantal van een bepaald gegeven voorstelt. De sectoren van een cirkeldiagram zijn in feite de verschillende antwoordopties die bij een vraag zijn gegeven. Voor elke antwoordoptie worden het percentage t.o.v. het totaal EN het aantal keren (tussen haakjes) aangegeven dat een respondent de desbetreffende antwoordoptie heeft geselecteerd.

  • Het totaal van de percentages van alle sectoren is 100.
  • De antwoordoptie Wiskunde (Mathematics) behorende bij het blauwe segment is door 3 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 14%.
  • De antwoordoptie Duits (German) behorende bij het groene segment is door 2 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 10%, etc.

Verticale staafdiagram: Bij dit type diagram wordt van verticale balken gebruik gemaakt. Elke verticale balk in het diagram staat voor één van de gegeven antwoordopties van de geselecteerde enquêtevraag. Links ziet u de waardeas. Hierin wordt in dit geval het percentage aangegeven. Dit type wordt gebruikt om te laten zien welke veranderingen in de gegevens gedurende een tijdsperiode plaatsvinden.

  • Het totaal van de percentages van alle verticale balken is 100.
  • De antwoordoptie Wiskunde (Mathematics) behorende bij de eerste verticale balk (van links naar rechts) is door 3 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 14%.
  • De antwoordoptie Duits (German) behorende bij de tweede verticale balk (van links naar rechts) is door 2 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 10%, etc.

Horizontale staafdiagram: Bij dit type diagram wordt van horizontale balken gebruik gemaakt. Elke horizontale balk in het diagram staat voor één van de gegeven antwoordopties van de geselecteerde enquêtevraag. Onderaan ziet u de waardeas. Hierin wordt in dit geval het percentage (max. 100) aangegeven. Dit type wordt gebruikt om te laten zien welke veranderingen in de gegevens gedurende een tijdsperiode plaatsvinden. Dit type diagram geeft een goede indicatie, wanneer er in een enquêtevraag veel antwoordmogelijkheden worden gegeven.

  • Het totaal van de percentages van alle horizontale balken is 100.
  • De antwoordoptie Wiskunde (Mathematics) behorende bij de eerste horizontale balk (van boven naar beneden) is door 3 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 14%.
  • De antwoordoptie Duits (German) behorende bij de tweede horizontale balk (van boven naar beneden) is door 2 van de in totaal 21 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een percentage van 10%, etc.

Gestapeld staafdiagram: Dit type diagram is zeer geschikt voor het vergelijken van het proportionele aandeel van elke antwoordmogelijkheid in het totale aantal antwoordmogelijkheden van de desbetreffende enquêtevraag. Het totaal van alle proportionele aandelen is altijd 100%.

Updated on juli 6, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer