Doorsturen naar URL

Bij dit element beschikt u over twee opties:

  • Doorsturen naar URL (Professional user)

Deze optie stelt u in staat een deelnemer naar de gedefinieerde target URL door te sturen. Deze target URL kunt u rechts van het scherm bij het veld URL (doorstuuradres) opgeven. Dit kan de URL van een willekeurige pagina, maar ook de anonieme link op de pagina Distributie van een andere enquête zijn, bv. https://survalyzer.survalyzer.eu/juzqrjfnvw?l=en.

Het veld URL (doorstuuradres) is ook geschikt om een enquête-placeholder als {{survey(925).interview_link}} op te nemen. Op de positie van deze placeholder komt dan een gecreëerde, persoonlijke link te staan. Het hier vermelde getal 925 is het ID van de doelenquête. U vindt dit ID in de eerste kolom van het enquêteoverzicht in Survalyzer terug.

  • Doorsturen naar bedankpagina

Deze optie stelt u in staat een deelnemer naar het einde van enquête door te sturen, als bijvoorbeeld bij het beantwoorden van een specifieke vraag blijkt dat hij/zij bijvoorbeeld niet tot de gewenste doelgroep behoort. Deze deelnemer hoeft de overige vragen van de enquête dan niet te beantwoorden.

U kunt de status aangeven die moet worden meegegeven, als de deelnemer naar een target URL of de bedankpagina wordt doorgestuurd:

  • Wordt aan gewerkt (In progress): Deze status kan worden gebruikt, als het de bedoeling is dat de deelnemer door kan gaan met zijn/haar enquête waar hij/zij binnen Survalyzer gebleven was. In dit geval wordt de deelnemer weer naar de enquête teruggestuurd, zodra de enquêtelink opnieuw wordt geopend. Het element Doorsturen naar URL wordt dus maar één keer getriggerd.
  • Voltooid (Complete): Zodra de deelnemer voorbij dit punt is, kan hij/zij niet meer terug en ook niet meer met de enquête verdergaan. De enquêtelink in de uitnodiging kan ook niet meer opnieuw worden opgestart. De enquête van deze deelnemer krijgt wel de status Completed, ook al heeft hij/zij de enquête in verband met de doorstuuractie NIET volledig afgerond.
  • Screenout: Deze status functioneert op vrijwel identieke wijze als de status Voltooid. In dit geval krijgt de enquête van deze deelnemer de status ScreenOut. Dit zult u bijvoorbeeld kunnen zien, wanneer u de ruwe data van de enquête downloadt (zie onderstaande afbeelding).

Stel, u wilt een deelnemer op grond van zijn/haar leeftijd niet aan de enquête laten deelnemen, omdat deze deelnemer niet tot uw doelgroep hoort. U kunt deze deelnemer voor de door hem/haar genomen moeite bedanken en vervolgens voor verdere deelname aan deze enquête uitsluiten. Deze deelnemer hoeft de overige vragen van de enquête dan niet verder te beantwoorden. Om dit in te stellen, kunt u van een filter bij dit element gebruik maken.

Indien u bijvoorbeeld een filter als in bovenstaande afbeelding toepast, dan zal een deelnemer die vraag q2 (= Tot welke leeftijdscategorie hoort u?) uit de desbetreffende enquête met optie 3 (= Ouder dan 65) beantwoordt, direct naar de door u gedefinieerde target URL of de bedankpagina worden doorgestuurd.

Updated on March 7, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer