1. Home
  2. Sample
  3. Afbeeldings-URL opnemen in custom member variabele

Afbeeldings-URL opnemen in custom member variabele

Een custom member variabele (bijv. Image) in een sample kan worden gebruikt om een afbeeldings-URL voor elk samplelid (enquêtedeelnemer) op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld een logo zijn. Een placeholder, bijv. {{member.Image}}, kan dan in een vraagelement aan het begin van een enquête worden opgenomen. Wanneer de deelnemer deze enquête invult, zal de overeenkomstige afbeelding op de positie van deze placeholder worden ingevoegd.

Om deze procedure uit te voeren, moet u eerst de afbeeldings-URL voor de desbetreffende custom member variabele in het sample definiëren (zie afbeelding hierboven).

Vervolgens moet u op de RTF-editor klikken om naar het RTE venster te gaan. In dit venster moet u op de positie klikken waar u de afbeelding wilt invoegen.

Hierna kunt u op het pictogram Upload Manager klikken om het venster Bestanden en media op te roepen.

In dit venster kunt u een willekeurige afbeelding uit de subdirectory Images van uw workspace selecteren. De reden die hiervoor kan worden aangevoerd, is dat u de html-code van deze afbeelding gedeeltelijk kunt hergebruiken voor de afbeelding die in de enquête moet worden opgenomen.

Nadat u de afbeelding heeft geselecteerd, keert u naar het RTE venster terug. U zult een afbeelding aantreffen waarvan u een gedeelte van de img src attribuutcode voor uw afbeeldings-URL kunt hergebruiken. Hiervoor moet u op het pictogram Codeweergave klikken.

U kunt nu het gemarkeerde https-gedeelte dat tussen dubbele aanhalingstekens staat, verwijderen. Het moet vervangen worden door de placeholder uit uw sample, bijv. {{member.Image}}.

Opmerking: het class attribuut moet intact worden gelaten.

Zodra u dit heeft gedaan, kunt u op de knop Opslaan klikken. U kunt nu de enquête publiceren om het resultaat te testen. Als alles goed gaat en u heeft de enquête naar de desbetreffende deelnemer verstuurd, dan zal hij/zij de afbeelding te zien krijgen die in de custom member variabele van het sample is gespecificeerd.

Updated on August 4, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer