Dynamische kleuren: Tekstkleur aanpassen

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Deze functionaliteit gebruikt u, wanneer een deelnemer, na selectie van een kleur uit een enkelekeuzevraag, de volgende vraag/vragen incl. antwoordopties in de door hem/haar geselecteerde kleur te zien moet krijgen. De door een deelnemer geselecteerde kleur kan dan bij elke vraag in de enquête worden ingesteld.

Use case en hoe in te stellen?

Stel, u heeft een enkelekeuzevraag in de enquête opgenomen waarin u de enquêtedeelnemer vraagt een kleur te selecteren waarin de tekst van de volgende vraag moet worden weergegeven. Deze vraag kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Elke kleur wordt bij een afzonderlijke antwoordoptie opgenomen; aan elke kleur wordt een waarde toegekend, bv. Red = 1; Emerald green = 2; Blue = 3; Light black = 4 en Orange = 5.

Voordat u bijvoorbeeld de vraag gaat aanmaken waarvan de tekst in de door de deelnemer geselecteerde kleur moet worden weergegeven, moet u een waardetoewijzing in de enquête opnemen. Deze kan NA de eerste selectievraag aan de enquête worden toegevoegd.

In deze waardetoewijzing moet een IF-THEN-ELSE statement worden opgenomen, waarbij voor elke tekstkleur een hexadecimale kleurcode moet worden ingevoerd, bv. Red = #ff0000; Emerald green = #4fc978; Blue = #0000ff; Light black = #454545 en Orange = #ffa500. Indien er door een respondent geen kleur in de vraag wordt geselecteerd, dan wordt de tekst van de volgende vraag in de kleur Brown (hex code: #964b00) getoond. Deze kleur wordt bij het ELSE-statement in de waardetoewijzing opgegeven.

Bij deze waardetoewijzing moeten de volgende gegevens worden ingesteld:

 • Enquêtevariabele: TextColor is een door u gekozen variabele naam.
 • Datatype: Het datatype van de variabele TextColor moet Tekst zijn.
 • Uitvoeren: de optie Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele) moet zijn geselecteerd.

Deze waardetoewijzing kan als volgt worden geïnterpreteerd:

 • Als een deelnemer bij vraag q1 de antwoordoptie 1 (= Red) selecteert, dan wordt de tekst van de daaropvolgende, door u te definiëren vraag/vragen in de kleur Rood (hex code #ff0000) weergegeven.
 • Als een deelnemer bij vraag q1 de antwoordoptie 2 (= Emerald green) selecteert, dan wordt de tekst van de daaropvolgende, door u te definiëren vraag/vragen in de kleur Smaragdgroen (hex code #4fc978) weergegeven.
 • Als een deelnemer bij vraag q1 de antwoordoptie 3 (= Blue) selecteert, dan wordt de tekst van de daaropvolgende, door u te definiëren vraag/vragen in de kleur Blauw (hex code #0000ff) weergegeven.
 • Als een deelnemer bij vraag q1 de antwoordoptie 4 (= Light black) selecteert, dan wordt de tekst van de daaropvolgende, door u te definiëren vraag/vragen in de kleur Lichtzwart (hex code #454545) weergegeven.
 • Als een deelnemer bij vraag q1 de antwoordoptie 5 (= Orange) selecteert, dan wordt de tekst van de daaropvolgende, door u te definiëren vraag/vragen in de kleur Oranje (hex code #ffa500) weergegeven.
 • Selecteert een deelnemer bij vraag q1 geen kleur, dan wordt de tekst van de daaropvolgende, door u te definiëren vraag/vragen in de kleur Bruin (hex code #964b00) weergegeven.

Opmerking: Houd rekening met de notatiewijze, zoals het dubbele is-gelijkteken in het IF-statement.

Na de waardetoewijzing kunt u een vraag opnemen waarvan de tekst in de door de deelnemer geselecteerde kleur moet worden getoond. In dit voorbeeld gaan we van een enkelekeuzevraag uit. De tekst van de vraag en de bijbehorende antwoordopties moet van de volgende HTML-code worden voorzien:

 • <span style=”color: {{custom.TextColor}};”>Text</span>, waarbij Text kan worden vervangen door de tekst van de vraag, de desbetreffende antwoordoptie

De werkwijze is als volgt:

 • Klik in het tekstvak van de nieuwe enkelekeuzevraag opdat rechtsboven dit vak de link RTF-editor wordt afgebeeld.
 • Klik op deze link om naar het RTE-venster te gaan.
 • Klik in dit venster op het pictogram Code weergave.
 • Kopieer de bovenstaande HTML-code en plak deze in het Code weergave-venster.
 • Vervang het woord Text door de gewenste vraag.
 • Klik op de groene knop Opslaan.

Opmerking: Voor de antwoordopties kan dezelfde procedure m.b.v. het RTE-venster worden uitgevoerd.

Nadat de vraag en bijbehorende antwoordopties van HTML-code is voorzien, de enquête is gepubliceerd, zal bij selectie van bijvoorbeeld de kleur Oranje in de selectievraag de daaropvolgende vraag als volgt worden weergegeven:

Updated on May 15, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer