Dynamische tekst

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Deze functionaliteit gebruikt u vooral, wanneer een deelnemer, na selectie van een antwoord uit een enkelekeuzevraag, enkele producten, services, stellingen, elementen, etc. moet beoordelen die gerelateerd zijn aan de door deze deelnemer gemaakte keuze.

Voorbeeld: Een deelnemer krijgt, afhankelijk van de door hem/haar geselecteerde functie, enkele functiespecifieke stellingen te zien die hij/zij in een andere vraag op een 5-puntenschaal moet beoordelen. Deze stellingen variëren per functie en moeten daarom als dynamische tekst worden gedefinieerd.

Use case en hoe in te stellen?

Stel, u heeft een enkelekeuzevraag in de enquête opgenomen waarin u de enquêtedeelnemer vraagt een land te selecteren waar hij/zij onlangs enkele steden heeft bezocht. Deze vraag kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Voordat u nu een matrixvraag met bezochte steden (gedefinieerd als dynamische tekst) gaat aanmaken, dient u enkele waardetoewijzingen te creëren. Stel, u wilt dat voor elk van de drie landen de openbare parken van vier steden (dynamic1 t/m dynamic4) moeten worden beoordeeld, dan dient u drie waardetoewijzingen voor de landen aan te maken. Deze kunnen onder elkaar NA de enkelekeuzevraag, maar VOOR de matrixvraag aan de enquête worden toegevoegd.

Bij de eerste waardetoewijzing moeten de volgende gegevens worden ingesteld:

 • Datatype: Het datatype van de variabele Germany moet Tekst zijn.
 • Filter: De waardetoewijzing Germany moet worden uitgevoerd, als in vraag q1 de antwoordoptie Germany is geselecteerd.
 • Uitvoeren: de optie Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele) moet zijn geselecteerd.

Bij de tweede waardetoewijzing moeten de volgende gegevens worden ingesteld:

 • Datatype: Het datatype van de variabele Switzerland moet Tekst zijn.
 • Filter: De waardetoewijzing Switzerland moet worden uitgevoerd, als in vraag q1 de antwoordoptie Switzerland is geselecteerd.
 • Uitvoeren: de optie Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele) moet zijn geselecteerd.

Bij de derde waardetoewijzing moeten de volgende gegevens worden ingesteld:

 • Datatype: Het datatype van de variabele Netherlands moet Tekst zijn.
 • Filter: De waardetoewijzing Netherlands moet worden uitgevoerd, als in vraag q1 de antwoordoptie The Netherlands is geselecteerd.
 • Uitvoeren: de optie Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele) moet zijn geselecteerd.

Voorts moeten er nog 4 custom variabelen dynamic1 t/m dynamic4 met als datatype Tekst worden aangemaakt. Het vak Is gelijk aan de volgende term: kan worden leeg gelaten. Afhankelijk van de keuze voor het land, kan bijvoorbeeld de custom variabele dynamic4 Cologne (Germany), Berne (Switzerland) of Maastricht (The Netherlands) zijn.

Hierna kan de matrixvraag met bezochte steden (gedefinieerd als dynamische tekst) worden aangemaakt. Op de positie van de custom variabele placeholders {{custom.dynamic1}} t/m {{custom.dynamic4}} worden de bij het geselecteerde land behorende steden getoond waarvan de openbare parken moeten worden beoordeeld.

Om de rijen in een matrixvraag van deze placeholders te voorzien, gaat u als volgt te werk:

 • Klik rechts onder Rijen in een rij opdat er een link met het label RTF-editor … rechtsboven deze rij verschijnt.
 • Klik op deze link om het RTE-venster op te starten.
 • Klik op het pictogram Placeholder (1).
 • Klik op het driehoekje voor Custom Variables (2) onder aan het RTE-venster, opdat alle voor de desbetreffende enquête, aangemaakte custom variabelen worden getoond, zie rechts in de kolom Placeholder.
 • Positioneer de cursor op de positie in het venster (3) waar de desbetreffende custom variabele placeholder moet komen te staan.
 • Klik op bijvoorbeeld de link {{custom.dynamic1}} (4) opdat deze placeholder op de aangegeven positie in het venster wordt opgenomen.
 • Klik in de RTF-editor op de groene knop Opslaan (5) onder aan het venster. De custom variabele placeholder wordt in de desbetreffende rij van de matrixvraag geplaatst.

Nadat een deelnemer een land in de enkelekeuzevraag heeft geselecteerd, worden de bijbehorende, bij de custom variabelen vastgelegde steden in de rijen van de matrixvraag getoond. Voor elk van deze steden kan de desbetreffende deelnemer dan aangeven of hij/zij met de openbare parken in de desbetreffende stad totaal niet tevreden (waarde 1), tevreden (waarde 2) of zeer tevreden (waarde 3) is.

Updated on April 3, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer