1. Home
  2. E-mail – Eigen e-maildomein instellen

E-mail – Eigen e-maildomein instellen

Als u uw eigen domein voor e-mailverzending (bijv. @bedrijf.com) wilt gebruiken om uitnodigingen voor enquêtes te verzenden, worden in dit artikel de noodzakelijke configuratiestappen uitgelegd.

Er is een vereiste voordat het verzenddomein in te stellen is:

  • U beschikt over het Survalyzer Corporate-pakket (zo niet, neem dan contact op met de verkoopafdeling)

De infrastructuur van Survalyzer zorgt voor een zeer hoge e-mail deliverability en een laag risico dat e-mails in de spam terecht komen door de best practices te volgen. Om hier gebruik van te maken schakelt u met uw IT-afdeling (DNS Management) en Survalyzer.

Stap 1: Beslis welk domein voor e-mailverzending (bijv. @company.com) u wilt gebruiken voor uitnodigingen.

Als u voor een bedrijf werkt dat @company.com gebruikt, wilt u meestal dit domein gebruiken voor het verzenden van uitnodigingen voor enquêtes (bijv. voornaam.achternaam@company.com). Daarom moet uw IT-afdeling Survalyzer toestemming geven om @company.com te gebruiken voor het verzenden van e-mails.

Zodra u weet wat het verzenddomein van uw bedrijf is gaat u naar stap 2.

Stap 2: Configuratie door IT-afdeling/domeinbeheer

Zodra u weet welk verzenddomein kan worden gebruikt, neemt u contact op met uw IT-afdeling/domeinbeheer voor de vereiste DNS-invoer (zie hieronder):

Gezien u het Nederlandse artikel bekijkt, maakt u hoogstwaarschijnlijk gebruik van het EU datacentrum. In dat geval kunt u het Zwitsers datacentrum negeren.

Zwitsers datacentrum ([uwbedrijf].survalyzer-swiss.app)

TXT record
Naam: survalyzer2._domainkey
Waarde: v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCyLEF4ub ESZoHRu5rRsiFsVF0icl8SqwNJQ3n4jv4TN77yKuBPEwjkiJmnhPK/Vq3nurJaH7C1TbMHtblTKVIOqOHP74R5FxUcsPgq65Hxd 3EFEYWHgSN20Rf0EmHNYGk/UJCzGx8SwAWrWQcnJIq7Pl6mwXIoutiveBIKHgTQIDAQAB


Vanaf februari 2024 verplichten Google en Yahoo bulkverzenders om DMARC te gebruiken. Dit betekent dat het volgende TXT-record moet worden geconfigureerd:

TXT record
Naam: _dmarc.[uwdomein.com] (vervang uwdomein.com door de domeinnaam die u authenticeert)
Waarde: v=DMARC1;p=none

EU datacentrum ([uwbedrijf].survalyzer-eu.app)

TXT record
Naam: survalyzer2._domainkey
Waarde: v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDKyMtpfoipHUnOITQ8ZzsfQO/u5iuIVLblgQtnrlQMyPt5 oOhWteViqJZxo/5TC79Ir1MeQP8l/F/t1Nq6zCmU/8l7pBTGp1VrMV4rGOuLaoWNRHBDPVn2GRrutHp4ud8I7V19QoTkCffH6uY/Zcbtmte28LECmxj6Cxi2GJldwIDAQAB

Vanaf februari 2024 verplichten Google en Yahoo bulkverzenders om DMARC te gebruiken. Dit betekent dat het volgende TXT-record moet worden geconfigureerd:

TXT record
Naam: _dmarc.[uwdomein.com] (vervang uwdomein.com door de domeinnaam die u authenticeert)
Waarde: v=DMARC1;p=none

Stap 3: Bevestiging door Survalyzer

Als uw IT-afdeling/domeinadministratie de DNS configuratie heeft afgerond, laat het ons dan weten en wij zullen het inregelen voor uw Survalyzer-account.

Updated on May 14, 2024
Was this article helpful?
Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer