1. Home
  2. Panel Management *
  3. Registratie: e-mailadres bevestigen

Registratie: e-mailadres bevestigen

Bovenstaand schema laat het proces rondom het bevestigen van een e-mailadres zien. In een registratie-enquête wordt een nieuwe deelnemer aan het begin van de enquête gevraagd zijn/haar een e-mailadres in te voeren. Deze vraag naar het e-mailadres van de deelnemer wordt ook wel een profielvraag genoemd. Het is handig al deze profielvragen bij elkaar in bijvoorbeeld een sectie te groeperen.

Na de sectie met de profielvragen en na het paginascheidingselement met de instelling Maak een nieuw panellid aan bij dit pagina-einde (aan het einde van de registratie-enquête) kan dan een Verstuur e-mail element in de enquête worden opgenomen (in bijvoorbeeld de sectie Doorsturen) waarmee een e-mail naar de deelnemer kan worden gestuurd teneinde zijn/haar e-mailadres te bevestigen. Het e-mailbericht wordt naar het door de deelnemer in de registratie-enquête opgegeven e-mailadres verzonden. Dit wordt in het e-mailbericht middels de placeholder {{member.Email}} bewerkstelligd.

Om dit goed te laten werken, heeft u in deze e-mail een persoonlijke link nodig, om het nieuw-aangemaakte panellid met deze profielenquête (of: doelenquête) te verbinden. In het e-mailbericht kunt u de placeholder {{survey(ID).interview_link}} gebruiken waarbij u ID moet vervangen door de ID van de profielenquête, bv. 990.

Wanneer het nieuwe panellid dan een mail ontvangt met de vraag zijn/haar e-mailadres te bevestigen, hoeft hij/zij alleen op de in deze mail aangegeven link te klikken om de profielenquête op te starten.

Bij deze enquête kunt u bijvoorbeeld een tekstblok met de placeholder {{member.Email}} opnemen, opdat het nieuwe panellid zijn/haar voor de registratie opgegeven e-mailadres te zien krijgt. Middels een Ja-/Nee-vraag kunt u dit panellid vragen of dit het e-mailadres is wat hij/zij voor toegang tot de profielpagina en andere enquêtes wil gebruiken.

Hierna kunt u een e-mailelement in de enquête opnemen waarin het desbetreffende panellid het correcte e-mailadres kan opgeven, indien hij/zij bij de Ja-/Nee-vraag het antwoord Nee heeft geselecteerd. Bij dit element dient u dan nog een filter in te stellen. Hiervoor moet u op het e-mailelement in de enquête klikken opdat aan de rechterzijde de knop Filter toevoegen verschijnt. Als u hierop klikt, verschijnt het venster Filter voor <omschrijving vraag>. In dit venster kunt u bijvoorbeeld de volgende keuzes vastleggen:

  • Toon dit element
  • als - Vraag - q1 Is dit correct? - Nee - geselecteerd

Nu moet u nog de gegevens uit de profielenquête mappen met de variabelen uit het desbetreffende panel. Hiervoor kunt u bij de instellingen van deze enquête op de knop Panelsynchronisatie klikken.

Op het scherm Panelsynchronisatie kunt u nu de volgende gegevens instellen:

  1. Het type panelsynchronisatie moet worden gekozen. Bij een profielenquête (doelenquête) gaat het om het type Panelprofiel.
  2. Het type deelnemerslijst moet worden aangegeven. Het betreft een deelnemerslijst waarvan de profielgegevens moeten worden geverifieerd en, indien nodig, aangepast. Bij de bevestiging van een e-mailadres gaat het meestal om een panel.
  3. Het panel voor de verificatie van het e-mailadres van nieuwe panelleden moet worden geselecteerd (in dit voorbeeld is dat Survey panel).
  4. De e-mailadresvraag uit de profielenquête moet met de variabele uit het geselecteerde panel worden gemapt. In dit voorbeeld wordt de open vraag q2 Geef het correcte e-mailadres op? met de systeemvariabele Email gemapt. U kunt in de kolom Panelvariabelen ALLEEN de systeemvariabelen en uw eigen categorievariabelen uit het gekoppelde panel selecteren.
    Door het mappen van deze gegevens bewerkstelligt u dat wanneer een deelnemer bij de vraag q2 Geef het correcte e-mailadres op? als antwoord john.brown@candlin.uk opgeeft, het in het panel eerder geregistreerde e-mailadres door dit nieuwe e-mailadres wordt overschreven.

Opmerking: Het datatype van een profielvraag (zie de tweede kolom in bovenstaande afbeelding) moet in overeenstemming zijn met datatype van de gemapte panelvariabele.

Nadat u alle gegevens heeft gemapt, kunt u op het kruisje X (5) rechtsboven aan het scherm klikken. De door u ingestelde gegevens worden automatisch opgeslagen. U keert dan weer naar het scherm Opstellen met de instellingen terug. De profielenquête is nu klaar voor gebruik.

Opmerking: Met behulp van een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord kan een deelnemer zich op zijn/haar profielpagina aanmelden en heeft hij/zij toegang tot andere enquêtes die met het desbetreffende panel zijn gekoppeld.

Updated on November 15, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer