Matrix: één antwoord per kolomgroep

Stel, u wilt aan elke enquêtedeelnemer enkele producten, diensten of items voorleggen waaruit hij/zij er twee selecteert: één waaraan hij/zij een positieve beoordeling en één waaraan hij/zij een negatieve beoordeling toekent. Bijvoorbeeld, uit een lijst met vijf kleuren kiest een deelnemer een kleur die hij/zij minder fraai vindt en een kleur die hem/haar meer aanspreekt.

Hiervoor kunt u een matrix met 5 rijen (met de vijf kleuren) en 2 kolomgroepen met voor elke groep slechts één kolom (Minder fraai en Fraaier) in uw enquête opnemen.

In dit voorbeeld gaat het om de kleuren Geel, Rood, Blauw, Groen en Oranje. Deze kleuren kunt u rechts onder Rijen opnemen. Aan alle kleuren wordt een variabele, unieke waarde toegekend:

 • Geel = q1_1 (bestaande uit de vraagcode + underscore + waarde 1)
 • Rood = q1_2 (bestaande uit de vraagcode + underscore + waarde 2)
 • Blauw = q1_3 (bestaande uit de vraagcode + underscore + waarde 3)
 • Groen = q1_4 (bestaande uit de vraagcode + underscore + waarde 4)
 • Oranje = q1_5 (bestaande uit de vraagcode + underscore + waarde 5)

Opmerking: Deze variabele waarde kan worden aangepast, zolang de waarde per vraag maar uniek blijft.

Daarna maakt u twee kolomgroepen aan waarbij u de velden Kolomgroep 1 en Kolomgroep 2 leeg laat. In beide kolomgroepen definieert u slechts één kolom: Minder fraai (Less attractive) in kolomgroep 1 en Fraaier (More attractive) in kolomgroep 2. Het vraagtype van de rijen moet op Enkelekeuze (Single response) zijn ingesteld (dit is de standaardwaarde).

Op basis van de combinatie Kleur en het beoordelingscriterium Minder fraai of Fraaier, worden dan o.a. de volgende variabelen gecreëerd:

 • Geel & Minder fraai = q1_1_1 (bestaande uit de vraagcode + underscore + waarde rij 1 + underscore + waarde kolom 1)
 • Rood & Minder fraai = q1_2_1 (bestaande uit de vraagcode + underscore + waarde rij 2 + underscore + waarde kolom 1)
 • ……………..
 • Groen & Fraaier = q1_4_2 (bestaande uit de vraagcode + underscore + waarde rij 4 + underscore + waarde kolom 2)
 • Oranje & Fraaier = q1_5_2 (bestaande uit de vraagcode + underscore + waarde rij 5 + underscore + waarde kolom 2)

Voor het opvragen van deze vraagvariabelen (placeholders) kunt u de cursor in het tekstvak met de matrixvraag plaatsen en op de link RTF-editor klikken. Onder het pictogram Placeholder kunt u bij het type Questions de door u gezochte variabelen bij de matrixvraag terugvinden.

Om ervoor te zorgen dat een deelnemer in beide kolommen van de matrixvraag slechts één antwoord kan selecteren, dient u twee validatie-elementen VOOR de matrixvraag in de enquête op te nemen. Hierbij zijn de gegevens van de bovengenoemde variabelen van belang.

Bij beide validatie-elementen kunt u een foutmelding (1) opgeven, bijv. In de eerste kolom moet u slechts één kleur aangeven die u minder fraai vindt. Hierna kunt u de voorwaarde aangeven waaronder deze foutmelding aan een enquêtedeelnemer wordt getoond. Nadat u op de knop Voorwaarde(n) bewerken (2) heeft geklikt, verschijnt het venster Filter waarop u dan de volgende gegevens zou kunnen instellen:

 • Toon dit validatiebericht
 • als – Berekening – q1_1_1 + q1_2_1 + q1_3_1 + q1_4_1 + q1_5_1 – != (is niet gelijk aan) – 1

Kortom, een deelnemer krijgt voor de eerste kolom een foutmelding te zien, wanneer hij/zij in de kolom Minder fraai minder dan één of meer dan één kleur heeft geselecteerd. Voor de tweede kolom kan een soortgelijke validatie worden ingesteld, zij het dat het bij deze berekening om de formule q1_1_2 + q1_2_2 + q1_3_2 + q1_4_2 + q1_5_2 gaat.

Updated on June 5, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer