1. Home
  2. Overige Resources
  3. FAQ
  4. Een externe panelprovider: hoe werkt dat bij mijn enquête?

Een externe panelprovider: hoe werkt dat bij mijn enquête?

Het onderstaande help-artikel legt uit hoe u de link naar uw enquête moet aanpassen voor deelnemers die van een externe panelprovider komen. Verder vindt u hier info over de wijze waarop het deelnemer-ID wordt opgeslagen en de wijze waarop backforwarding (terug doorsturen naar de panelprovider) plaatsvindt (met deelnemer-ID en de status van de deelnemer).

In meertalige enquêtes moet bovendien ook nog rekening gehouden worden met de taal van de deelnemer. We geven twee voorbeelden: voor een enquête in één taal en voor een meertalige enquête.

Stap 1: Link naar uw enquête voor deelnemer van een externe panelprovider

Als u een deelnemer van een extern panel wilt doorsturen naar een enquête, dan wordt het uitnodigingsproces meestal afgehandeld door de panelprovider. De panelprovider heeft dan een URL nodig waarmee deelnemers naar de enquête kunnen gaan.

De panelprovider voegt aan de URL een deelnemer-ID toe dat de deelnemer identificeert, zodat de panelprovider kan zien welke deelnemers de enquête voltooid hebben. Dit ID moet opgeslagen worden samen met de enquête van deze deelnemer, zodat dit ID weer terug doorgegeven kan worden aan de panelprovider. Voor dit doel kunt u een extra parameter toevoegen aan de uitnodigingslink. Om deze parameter toe te voegen, gebruikt u een URL-variabele.

Uitnodigingslink creëren

Op de Distributiepagina staat de anonieme link. U kunt extra parameters toevoegen aan deze URL. In dit voorbeeld gebruiken we URL-variabele 1 (‘urlVar01’). De externe panelprovider kan het deelnemer-ID toevoegen achter ‘=’. De URL die u aan de externe panelprovider verstrekt, ziet er zo uit:

https://demo.datacoll.net/vqjdjehlyq?l=de&urlVar01=

Als het gaat om een meertalige enquête, kunt u de deelnemer doorsturen naar de juiste taal. Hiertoe gebruikt u de diverse links van Distributie en volgt verder dezelfde procedure als voor de URL voor een eentalige enquête. Om de deelnemer door te sturen naar de juiste taal bij de panelprovider, moet u de taalcode die de panelprovider gebruikt toevoegen aan de URL. Gebruik ‘urlVar02’. De panelprovider zet dan de taalcode achter ‘=’. De URL voor de externe panelprovider ziet er zo uit:

 Duits

https://demo.datacoll.net/vqjdjehlyq?l=de&urlVar01=&urlVar02=

 Frans

https://demo.datacoll.net/vqjdjehlyq?l=fr&urlVar01=&urlVar02=

Tot zover de URL. Verder is het ook essentieel om de panelprovider te laten weten dat hij bij deelnemer-ID urlVar01 moet instellen en, als het een meertalige enquête is, bij taalcode urlVar02 moet instellen:

Stap 2: De deelnemer backforwarden (weer terug doorsturen) naar de externe panelprovider

De externe panelprovider verstrekt normaal vier verschillende redirect-URL’s, ieder voor een andere status: (Voltooid, Screen-out, Quota-vol en Kwaliteitsfout (deze laatste wordt ook wel ‘speedster’ genoemd)). De eerste drie statussen worden gewoonlijk in iedere enquête gebruikt en kunnen gemakkelijk gezet worden in Survalyzer. Net zoals de uitnodigings-URL bevatten de redirect-URL’s ook extra parameters. Dat zijn onder meer: status, deelnemer-ID en taal. Een redirect-link kan er zo uitzien:

https://my-external-panel.net/?projectid=12345&status=1&language=de&participantid=

Zoals u ziet, komen de vier verschillende redirect-URL’s eigenlijk op hetzelfde neer. Iedere keer als de status verandert, verandert de waarde in ‘status=’, maar de rest blijft in essentie hetzelfde. De parameter participantid= spreekt voor zich. Iedere deelnemer heeft een uniek deelnemer-ID.

Dit wordt dynamisch ingevuld. Daarom moet u een placeholder gebruiken, die dan vervangen wordt door het betreffende deelnemer-ID van iedere deelnemer. De placeholders voor de standaard URL-variabelen zijn {{url.var01}}, {{url.var02}}… enzovoort. Omdat we de URL-variabele urlVar01 in onze uitnodigings-URL gebruikt hebben voor het deelnemer-ID, gebruiken we deze zelfde variabele ook in de redirect-URL. Deze ziet er dan zo uit:

https://my-external-panel.net/?projectid=12345&status=1&language=de&participantid={{url.var01}}

Bij een meertalige enquête moet ook de extra taalcode dynamisch worden ingevuld. In ons voorbeeld van de uitnodigingslink gebruikten we de URL-variabele urlVar02. Deze variabele gebruiken we ook in de redirect-URL’s in de language= url-parameter, die er dan zo uitziet:

https://my-external-panel.net/?projectid=12345&status=1&language={{url.var02}}&participantid={{url.var01}}

Toevoegen van redirect-URL’s (Quota management-instellingen)

De redirect-URL’s kunt u instellen op de quotamanagement-pagina, waar u de quota’s ingesteld heeft. Let goed op dat u de correcte statuswaarde gebruikt. Hieronder heeft status ‘quota-vol’ de waarde 1, ‘screen-out’ de waarde 2 en ‘voltooid’ de waarde 3.

setup quota
Eentalig
setup quota 2
Meertalig

Redirect vanwege screen-outs (rechtstreeks in de enquête)

In sommige gevallen kan een screen-out niet plaatsvinden op de quota management-pagina. Dan moet u redirecten met een forwarding-URL (URL die een doorverwijzing bevat) in de enquête zelf (zie ook: Cross-quota’s en onafhankelijke quota’s). In dit geval moet de redirect-URL ingesteld worden in de doorverwijzing:

link external panel provider screenout
Single Language

Als de enquête meertalig is, moet u voor alle talen een redirect instellen. Dit betekent dat een vertaling nodig is:

translate link to external panel provider
Vertaalpagina

Als geen quota’s ingesteld zijn, dan moet de deelnemer geredirect worden met de forwarding-URL, op het einde van de enquête. Een redirect-URL met de status ‘quota-vol’ is niet mogelijk.

Updated on december 31, 2019

Was this article helpful?

Related Articles