Enkelekeuze

Bij het vraagtype Enkelekeuze moet de respondent één antwoord uit de voorgedefinieerde antwoordmogelijkheden kiezen. Deze vraagvorm is geschikt bij een korte lijst met mogelijke antwoorden, bv. ‘Hoe belangrijk is uw werk?’.

Een enkelekeuzevraag kan van een toelichtingstekst worden voorzien. Als u het vakje bij Toelichtingstekst aankruist, verschijnt er een invoervak waarin u een uitleg aan de respondenten over de bedoeling van de vraag kunt geven. De toelichtingstekst wordt niet in rapportages meegenomen.

Een respondent is verplicht een antwoord uit de opties te selecteren, wanneer het vakje bij Forceer antwoord (verplichte vraag) is aangekruist. Als hij/zij verzuimt de desbetreffende vraag te beantwoorden, verschijnt de melding ‘Beantwoord deze vraag voordat u doorgaat’ op het scherm.

Indien Antwoordopties randomiseren wordt aangekruist, dan worden alle antwoordopties bij een vraag in een willekeurige volgorde aan de respondent getoond. Dit houdt in dat de antwoordvolgorde van respondent tot respondent kan variëren. De respondent ziet echter zelf niet dat de antwoorden zijn gerandomiseerd.

Rangschikking

De indelingsopties bieden u de mogelijkheid de antwoordopties in één enkele kolom (onder elkaar) of in meerdere kolommen op te stellen. Als u meerdere kolommen gebruikt, is het aantal kolommen afhankelijk van de schermbreedte en het aantal antwoordopties van de desbetreffende vraag.

Antwoordmogelijkheden

Hier geeft u per regel alle antwoordopties voor de gestelde vraag op, bv. ‘Uiterst belangrijk’, ‘Erg belangrijk’, ‘Redelijk belangrijk’, ‘Een beetje belangrijk’ en ‘Helemaal niet belangrijk’. Standaard kunt u 4 antwoordopties voor een vraag opgeven. Om een extra antwoordoptie toe te voegen, klikt u op de knop Antwoordoptie toevoegen. Voor het verwijderen van één of meer niet-benodigde antwoordopties kunt u op het kruisje (x) achter de desbetreffende opties klikken.

Alle antwoordopties hebben een unieke numerieke waarde; bij elke antwoordoptie wordt deze waarde met 1 opgehoogd. De eerste antwoordoptie heeft de waarde 1, de tweede antwoordoptie de waarde 2, enz. Wanneer deze waardes bij een vraag niet uniek zijn, dan leidt dit ongetwijfeld tot een foutmelding. Om de numerieke waarde van een antwoordoptie aan te passen, moet u op het ellipsis-teken (3 verticale puntjes) achter de desbetreffende optie klikken. Als het randomiseren is geactiveerd (zie boven), kunt u voor elke antwoordoptie bij een vraag aangeven dat deze optie niet moet worden gerandomiseerd (vinkje bij Uitsluiten van randomisatie).

De verschillende antwoordopties kunnen ook van positie worden verplaatst. Dit kunt u met behulp van het celteken doen. Dit teken bevindt zich direct voor de desbetreffende antwoordoptie. Om de positie van een antwoordoptie te wijzigen, moet u het celteken selecteren en de desbetreffende antwoordoptie naar een andere positie verplaatsen, terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt. Zodra u deze linkermuisknop weer loslaat, zal deze antwoordoptie de geselecteerde, nieuwe positie innemen.

Updated on November 9, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer