1. Home
 2. Enquête
 3. Enquête distributie
 4. Distributie van uw enquête: overzicht (beginfase)

Distributie van uw enquête: overzicht (beginfase)

Deze pagina wordt voor het distribueren van enquêtes gebruikt.

1. Toevoegen lokaal sample

Als een enquête naar een nieuw sample met deelnemers moet worden gestuurd, kunt u middels de knop Lokaal sample een nieuw lokaal sample aanmaken.

2. Toevoegen Dynata-sample

Via Dynata kan een hoeveelheid enquêtedeelnemers worden ingekocht, op basis van de door u gewenste doelgroep.

3. Toevoegen samplingproject van derden (professional user)

Als u een deelnemer via een extern panel wilt doorsturen naar een enquête, dan wordt het uitnodigingsproces meestal door de panelprovider afgehandeld. De panelprovider heeft dan een URL nodig waarmee de deelnemers naar de enquête kunnen gaan. Aan de URL wordt door deze panelprovider een deelnemer-ID toegevoegd waarmee de deelnemers kunnen worden geïdentificeerd. Op deze wijze kan de panelprovider ook nagaan welke deelnemers de enquête hebben voltooid.

Om een samplingproject aan te maken, kunt u op de knop Samplingproject van derden klikken. De procedure wordt dan opgestart, mits u de desbetreffende enquête heeft gepubliceerd.

4. Zoeken naar sample/panel

Als het aantal getoonde samples en/of panels op dit scherm vrij groot is, kunt u middels het hieronder weergegeven zoekveld dit aantal flink reduceren. U hoeft alleen maar een klein gedeelte van de sample- of panelnaam in dit zoekveld op te geven, opdat het grote aantal afgebeelde samples en/of panels automatisch tot een minimum wordt teruggebracht.

Standaard wordt onder het zoekveld een overzicht getoond met alle samples en/of panels die voor de enquêtes in de desbetreffende workspace zijn aangemaakt.

 • Samples kunnen vanaf dit distributiescherm of vanaf het scherm Samples worden aangemaakt.
 • Panels kunnen ALLEEN vanaf het scherm Panels worden aangemaakt. Panels maken deel uit van de panel add-on functionaliteit. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heeft u een aparte licentie nodig.

5. Bekijk gegevens leden

Als u op de zwarte knop Bekijk van een sample klikt, verschijnt het scherm Lid bewerken waarop u de gegevens van alle leden van het geselecteerde sample kunt bekijken. Klik hier voor meer informatie.

6. Uitnodigen sample

Als u op de groene knop Uitnodigen van een sample klikt, wordt de uitnodigingsprocedure voor deelname aan een enquête opgestart. De leden kunnen via diverse distributiekanalen worden uitgenodigd:

 • E-mail – hiermee wordt een verdeler (distributielijst) gecreëerd waarmee alle of een gefilterd aantal leden van een sample via e-mail worden uitgenodigd.
 • SMS – hiermee wordt een verdeler (distributielijst) gecreëerd waarmee alle of een gefilterd aantal leden van een sample via sms-berichten worden uitgenodigd. U moet voldoende sms-tegoed hebben om de uitnodigingen te kunnen versturen. Bovendien heeft u de mobiele telefoonnummers van uw leden nodig, die u onder de systeemvariabelen (System Fields) van een sample kunt vastleggen.
  Het veld Cell Phone Number is een geheel getal (gegevenstype), dus voorloopnullen worden automatisch afgekapt. Het telefoonnummer mag echter niet met een + beginnen of spaties tussen de cijfers hebben. En nog een bijzonderheid: de SMS-provider die de SMS verstuurt, hoeft niet noodzakelijk in hetzelfde land te zijn als de persoon die de enquête uitvoert. Daarom moet de landcode altijd als eerste worden vermeld.
 • Linklijst – hiermee wordt een verdeler (distributielijst) gecreëerd waarmee alle of een gefilterd aantal leden van een sample in een linklijst worden opgenomen. Deze persoonlijke links (één voor elk samplelid) in een linklijst kunnen vervolgens worden gebruikt om een enquête te distribueren. De linklijst wordt als Excel-bestand gedownload.

Opmerking: U kunt meerdere samples in het distributieoverzicht voor het invullen van de enquête uitnodigen.

Opmerking: Hetzelfde sample kan meerdere keren voor deelname aan de enquête worden uitgenodigd. De desbetreffende leden krijgen dan elke keer weer een unieke, persoonlijke enquêtelink.

7. Uitnodigen-knop

Als u op deze knop klikt, wordt er een venster uitgevouwen waarop exact dezelfde functionaliteit als direct onder Distributie (hoofdgedeelte van het scherm) wordt getoond.

8. Enquêtekoppelingen

Deze anonieme links kunnen worden gebruikt om de bijbehorende enquête te openen. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Afhankelijk van uw instellingen, wordt de enquête in een nieuw venster geopend, zodra er op de link wordt geklikt. Deze link moet worden gebruikt, als de enquête via een website wordt gedistribueerd en gepubliceerd. Er wordt per taalcode (1) een andere link getoond, zelfs wanneer de enquêtes identiek zijn en het enige verschil de verschillende taalcode is. Bijvoorbeeld, voor het Engels en Duits worden de taalcodes en & de gebruikt (l=en; l=de).

Door op het stiftpictogram (rood omcirkeld) te klikken, kunt u de willekeurig gegenereerde linktekst (enquêtehash) in een meer specifieke, door u gewenste tekst wijzigen. Een dergelijke wijziging moet voor elke afzonderlijke taal worden ingesteld. Zodra u deze enquêtehash heeft aangepast, kunt u op het pictogram Opslaan (rood omcirkeld) klikken.

Opmerking: De custom enquêtehash moet per account uniek zijn. Als u een bestaande custom enquêtehash wilt gebruiken, wordt er door het systeem een foutmelding gegenereerd.

 • Klik hier voor informatie over het activeren van de codeverificatie (zie onder Code beperkte toegang).
 • Klik hier voor informatie over het maken en downloaden van een QR-code.

9. Testonderzoek

Voordat u uw enquête aan deelnemers verstuurt, kunt u uw enquête door enkele personen laten testen. Dit kunnen bijvoorbeeld uw collega’s zijn. Voor dergelijke testenquêtes wordt van een standaardberichtlay-out gebruik gemaakt.

In het invoervak kunt u de geldige e-mailadressen van deze testpersonen – gescheiden door komma’s – invullen. Wanneer u alle e-mailadressen heeft verstrekt, kunt u op de knop Versturen (rechts) klikken. Er wordt dan een uitnodiging naar deze personen voor het testen van de desbetreffende enquête verstuurd. Zodra deze uitnodiging is verstuurd, wordt dit middels de melding xx E-mail(s) zijn succesvol verzonden boven aan uw scherm weergegeven. De testpersonen zullen in hun mailbox een uitnodiging ontvangen, die volgens de standaardberichtlay-out is opgemaakt.

Nadat u de resultaten van de testpersonen heeft geanalyseerd, de ruwe gegevens heeft gecontroleerd en daar, waar nodig, de enquête heeft aangepast, kunt u de enquête publiceren. De tellers van de antwoorden (gegeven door de testpersonen) worden dan weer automatisch op 0 gezet. Dit geldt zowel voor de tellers van de rapporten op het scherm Analyseren als de teller op het enquêteoverzicht.

Opmerking: De tellers van de antwoorden worden ALLEEN bij de eerste keer dat u een enquête publiceert, automatisch op 0 gezet. Als u opnieuw wijzigingen aan een reeds gepubliceerde (geactiveerde) enquête aanbrengt (Enquête herzien), dan zullen bij nogmaals publiceren van deze enquête de tellers niet meer automatisch op 0 worden gezet.

Updated on July 6, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer