1. Home
 2. Overige Resources
 3. Tipps & Tricks
 4. Enquête incl. antwoorden kopiëren naar andere workspace
 1. Home
 2. Administratie
 3. Enquête incl. antwoorden kopiëren naar andere workspace

Enquête incl. antwoorden kopiëren naar andere workspace

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Gebruikers met het licentietype Professional kunnen een enquête met antwoorden zowel binnen dezelfde workspace als naar een andere workspace, waartoe zij toegang hebben, kopiëren. De procedure is als volgt:

Opmerking: Een account-admin heeft toegang tot alle workspaces in de organisatie en kan zulke enquêtes naar elke workspace in de organisatie kopiëren.

 • Open een enquête waarvoor u antwoorden heeft verzameld.
 • Klik op de knop Downloaden rechtsboven in het scherm van de geopende enquête (rood omkaderd), opdat het scherm Download verschijnt.
 • Selecteer op dit scherm de enquêtetaal die voor de export moet worden gebruikt (1). U krijgt dit selectieveld alleen te zien, als de enquête in meer talen is opgesteld.
 • Selecteer het JSON-enquêtedefinitie downloadformaat (2).
 • Selecteer daarna de optie Download JSON-enquêtedefinitie, sample-/panelgegevens en ruwe gegevens als ZIP-bundel (3).
 • Klik op de groene knop Download (4) opdat er een ZIP-bestand naar uw PC wordt gedownload.
 • Verlaat het downloadscherm en de enquête om naar het overzichtsscherm met de enquêtes terug te keren.
 • Selecteer een workspace waartoe u toegang heeft opdat er een scherm met de enquêtes van de desbetreffende workspace wordt afgebeeld.
 • Klik op de groene knop Maak een nieuwe enquête (rood omkaderd) opdat het venster Nieuwe enquête (zie onder) wordt geopend.
 • Geef hierin een naam voor de nieuwe enquête op (1), selecteer de standaardtaal (2), vink de instelling .json uploaden aan (3) en klik op de knop Aanmaken (4). Het venster Importeren van JSON-enquêtebestanden zal dan worden geopend.
 • Klik in het blauwgrijze veld (1) en selecteer het eerder gedownloade ZIP-bestand. Dit bestand wordt dan linksonder dit veld ingevoegd (zie rode pijl).
 • Klik daarna op de knop Aanmaken (2) opdat de gekopieerde enquête direct in de andere workspace wordt geopend. Deze enquête bevat primair nog geen antwoorden.
 • Klik op de knop Enquête publiceren opdat de door de deelnemers verstrekte antwoorden worden toegevoegd. Bij de antwoordenteller op het overzichtsscherm (rood omcirkeld) staat nu exact hetzelfde aantal als dat bij de oorspronkelijke enquête.
Updated on April 7, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer