Overzicht van enquête-instellingen

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig

Elke enquête heeft zijn eigen instellingen; deze gelden alleen voor de desbetreffende enquête. De enquête-instellingen zijn achtereenvolgens:

Naam van de enquête

De enquêtenaam is de interne naam voor uw enquête. Deze naam verschijnt in uw lijst met enquêtes. De enquêtedeelnemers zien deze naam niet.

Omschrijving

De hier opgegeven omschrijving kan een toelichting voor bijvoorbeeld collega’s bevatten. Deze omschrijving wordt ook op de titelpagina van het gedownloade Word-bestand getoond.

'Terug' knop

Als u deze instelling heeft aangevinkt, dan kan een enquêtedeelnemer in de enquête op de knop Vorige klikken om zijn/haar antwoorden op eerdere pagina’s in de enquête aan te passen.

'Tussentijds opslaan' knop (professional user)

Als u deze instelling heeft aangevinkt, dan kan een enquêtedeelnemer de door hem/haar verstrekte antwoorden op een enquêtepagina tussentijds opslaan. Wanneer hij/zij dan naar een eerdere pagina in de enquête teruggaat om vervolgens weer op de huidige pagina terug te keren, blijven de reeds gegeven antwoorden bewaard. Deze knop biedt ook uitkomst, als een deelnemer bij het beantwoorden van de vragen op een pagina veel tijd nodig heeft. Hij/Zij kan dan alvast de gegeven antwoorden op een bepaalde pagina opslaan.

Bij het creëren van een lange enquête zonder paginascheidingen en/of secties is het handig deze instelling te activeren. Stel, een deelnemer begint met het invullen van een enquête, maar halverwege breekt hij/zij de enquête af. De door deze deelnemer gegeven antwoorden worden dan niet geregistreerd, tenzij hij/zij voor het afbreken van de enquête op de knop Tussentijds opslaan (Save interview) heeft geklikt. U kunt immers alleen de antwoorden van deze deelnemer bekijken en analyseren, die hij/zij middels deze knop heeft opgeslagen.

Het is dan ook raadzaam uw enquête met behulp van paginascheidingen en/of secties te structureren. Bij beide elementen moet een deelnemer op de knop Volgende klikken om met de enquête verder te gaan. Door op deze knop te klikken, worden de antwoorden van deze deelnemer standaard geregistreerd. Mocht hij/zij dan de enquête op een gegeven moment afbreken, dan beschikt u voor uw analyse in elk geval over een aantal van de door deze deelnemer verstrekte antwoorden.

Automatisch scrollen

Als u deze instelling heeft aangevinkt, dan wordt de eerstvolgende vraag uit de enquête automatisch boven aan het scherm geplaatst, nadat de deelnemer een bepaalde vraag heeft beantwoord. Hij/Zij hoeft dan niet handmatig naar de volgende vraag in de enquête te scrollen.

Opmerking: De laatste vraag op een pagina zal niet boven aan het scherm worden afgebeeld, omdat deze zich te dicht bij de knoppen Vorige en Volgende (aan het einde van een pagina) bevindt.

Sectievolgorde (professional user)

Met de instelling Sectievolgorde kunt u de volgorde van de verschillende secties met vragen in uw enquête randomiseren. Vervolgens kunt u eventueel bij het veld Uitgesloten: de secties aangeven die van randomisatie moeten worden uitgesloten.

Stel, een enquête bestaat uit 6 secties, bv. Sectie 1 t/m 6; alle secties worden gerandomiseerd m.u.v. de secties 3 en 4. In dit geval zal alleen de volgorde van de secties 1, 2, 5 en 6 per deelnemer worden gerandomiseerd. Wanneer een deelnemer op de enquêtelink klikt, kan hij/zij bijvoorbeeld de volgende volgorde van secties met vragen te zien krijgen:

 • Sectie 5 – Sectie 2 – Sectie 3Sectie 4 – Sectie 6 – Sectie 1
 • Sectie 6 – Sectie 2 – Sectie 3Sectie 4 – Sectie 1 – Sectie 5
 • Sectie 1 – Sectie 6 – Sectie 3Sectie 4 – Sectie 5 – Sectie 2
 • Sectie 2 – Sectie 5 – Sectie 3Sectie 4 – Sectie 1 – Sectie 6

Opmerking: De posities van de secties 3 en 4 in de enquête blijven gehandhaafd.

Talen

Bij het aanmaken van een nieuwe enquête moet u de standaardtaal aangeven. Deze standaardtaal vindt u hier en op de pagina Vormgeving van uw enquête terug. Deze taalinstelling stelt u in staat andere talen aan de enquête toe te voegen, de tekst van de enquête te vertalen en de standaardtaal van uw enquête te wijzigen.

Opmerking: Voor een meertalige enquête kunt u eerst de enquête in de standaardtaal opstellen. Hierna voegt u de benodigde talen toe en kunt u per taal de enquête gaan vertalen.

Voor het toevoegen van een andere taal moet u op de knop Taal toevoegen (1) klikken, opdat er een keuzelijst verschijnt waaruit u de gewenste taal kunt selecteren (zie het overzicht Beschikbare talen voor meer informatie). Zodra u een taal bij de taalinstelling heeft toegevoegd, worden automatisch alle knoplabels en berichten in deze taal voorgedefinieerd.

Om de standaardlabels van knoppen en/of standaardomschrijvingen van berichten in een taal aan te passen, moet u op het pictogram met de 3 verticale puntjes (2) achter de desbetreffende taal klikken. U krijgt dan alle voorgedefinieerde teksten te zien. Hieronder ziet u enkele van deze teksten.

Deze teksten kunnen alleen in Survalyzer worden gewijzigd; ze worden NIET naar het vertaalbestand geëxporteerd. Elke tekstuele wijziging wordt alleen voor de desbetreffende enquête opgeslagen. Bij het kopiëren van een enquête waarvan u enkele voorgedefinieerde teksten heeft aangepast, worden deze aanpassingen meegekopieerd. Maakt u echter een nieuwe enquête aan, dan wordt deze weer van de voorgedefinieerde teksten voorzien.

Als er twee of meer enquêtetalen zijn ingesteld, wordt bij deze instelling de knop Handmatig vertalen (3) getoond. Voor het vertalen van de enquête-inhoud in de standaardtaal naar één of meer andere talen kunt u op deze knop klikken. Voor meer informatie zie het topic Enquête vertalen.

Opmerking deze functie is beschikbaar voor professional analytics-gebruikers. Voor het gebruik ervan zijn universal credits nodig.

PA-gebruikers hebben de mogelijkheid met deze DeepL-gestuurde AI-vertaalfunctie hun vragenlijsten in een handomdraai om te zetten naar een nieuwe doeltaal. Om het vertaalproces in gang te kunnen zetten dienen er ten minste twee talen beschikbaar te zijn. Op deze pagina vindt u een overzicht van de talen die ondersteund worden in Survalyzer.

Wanneer u kiest te vertalen met AI krijgt u een melding die u vertelt dat u pas weer kunt bewerken zodra het vertaalproces is voltooid. Vervolgens opent zich het menu "Vertalen met AI" waarin u de brontaal (1) ziet (in het voorbeeld Nederlands), en de brontaal (2) kunt kiezen. Voor deze laatste optie hebt u de keuze tussen het aanklikken (3) van een selectie aan talen, of de "selecteer alles" optie waarmee u van uit (in dit geval) Nederlands naar alle talen in één keer vertaalt.

Zodra u klikt op "vertalen" ontvouwt zich een bericht waarop u kunt zien hoe veel credits er afgeschreven zullen worden van uw account. U ziet ook een tussenstand van de huidige credits. Bent u tevreden, dan drukt u nogmaals op "vertalen". U gaat hiermee akkoord met de afschrijving van de getoonde credits, en het proces gaat vervolgens van start. Belangrijk: vanaf dit moment is het niet meer mogelijk aanpassingen te maken, en alle al aanwezige vertalingen in de doeltaal zullen overschreven worden met de AI-gegenereerde vertalingen.

Voor het instellen van de standaardtaal voor uw meertalige enquête kunt u op het keuzerondje links naast de gewenste taal klikken. U wordt om een bevestiging van uw keuze gevraagd.

Toegangscontrole

Enquête en persoonlijke links

Indien de instelling Meerdere keren invullen toestaan is aangevinkt, mag een deelnemer meer dan één keer aan de desbetreffende enquête deelnemen.

 • Bij gebruik van gepersonaliseerde links voor elke deelnemer (bv. bij een uitnodiging via een sample) werkt deze instelling altijd.
 • Bij gebruik van anonieme links voor elke deelnemer (zie onder Enquêtekoppelingen op de pagina Distributie) werkt deze instelling alleen, wanneer van HETZELFDE apparaat gebruik wordt gemaakt. Als een deelnemer de enquête bijvoorbeeld op zijn/haar mobiel invult, dan kan hij/zij de enquête nog een keer op een tablet of desktop invullen. Dat kan zelfs, wanneer de instelling Meerdere keren invullen toestaan NIET is geselecteerd.

Opmerking: Wanneer u de instelling Activeer codeverificatie onder Code beperkte toegang heeft aangevinkt, kan een deelnemer de enquête niet tweemaal invullen. Om deze reden wordt de instelling Meerdere keren invullen toestaan dan niet meer op het scherm getoond.

Einddatum

Bij Einddatum kunt u een specifieke datum en tijd instellen waarop het verzamelen van gegevens voor de desbetreffende enquête wordt beëindigd. Vanaf deze datum/tijd hebben enquêtedeelnemers geen toegang meer tot de enquête.

Wanneer een deelnemer na de hier opgegeven datum/tijd op de enquêtelink in de uitnodiging klikt, zal hij/zij de melding De enquête is verlopen te zien krijgen. Om deze deelnemer eventueel toch weer toegang tot de enquête te verlenen, moet u de optie Geen einddatum selecteren of een latere datum bij de optie Beëindig het verzamelen van gegevens op instellen. Deze laatstgenoemde optie wordt altijd standaard met de huidige datum en tijd gevuld. Met behulp van de kalenderfunctionaliteit (rood omcirkeld) opent u een venster waarop een andere datum (2) en tijd (3) – en eventueel jaar/maand (1) – in de toekomst kan worden gekozen.

Code beperkte toegang

Wanneer u de instelling Activeer codeverificatie (Enable code access) heeft aangevinkt, kan een deelnemer de enquête SLECHTS één keer invullen. De instelling Meerdere keren invullen toestaan (zie onder Enquête en persoonlijke links) wordt dan niet meer op het scherm getoond.

Kortom, als een deelnemer zich middels een code (sample) aanmeldt, kan hij/zij de enquête invullen en met de bedankpagina eindigen. Zodra deze deelnemer zich dan nogmaals met dezelfde code aanmeldt, wordt hij/zij direct naar de bedankpagina doorgestuurd.

Opmerking: Voor het aanmaken van een gepersonaliseerde code kunt u een video (Engelstalig) op de pagina Manage Code Access Lists bekijken.

Mocht een deelnemer om wat voor reden dan ook toch een enquête voor de tweede keer willen invullen, dan kan dat alleen, als hij/zij

 • een andere browser gebruikt,
 • vanaf een andere PC in bijvoorbeeld dezelfde ruimte werkt,
 • de anonieme enquêtelink m.b.v. de rechtermuisknop in een incognitovenster opent.

Bij het aanvinken van de instelling Activeer codeverificatie heeft u de keuze uit twee opties. Beide opties kunnen in verband met de tegenstrijdigheid niet tegelijkertijd worden ingeschakeld.

 • Eenmalige toegang (één interview per code): geen meervoudige deelname.
 • Groepstoegang (meerdere gelijktijdige interviews per code), bijvoorbeeld: een klas leerlingen met allemaal een eigen tablet/PC en allen dezelfde code.

Wanneer u uw keuze heeft bepaald, kunt u in het invoerveld het gewenste sample of panel selecteren. Voor het werken met deze functionaliteit heeft u verder de volgende gegevens nodig:

 • de anonieme enquêtelink (onder Enquêtekoppelingen op de pagina Distributie) en
 • per deelnemer een unieke uitnodigingscode (opgegeven bij het veld Code onder System Fields van het desbetreffende sample) OF een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord (opgegeven bij de velden Email en Password onder System Fields van het desbetreffende panel).
 • Bij gebruik van een sample wordt met behulp van de anonieme enquêtelink een scherm met het veld Voer uw uitnodigingscode in geopend. Nadat de deelnemer de aan hem/haar toegekende code (bevindt zich in het sample) heeft ingevuld en op de knop Ga door met de enquête heeft geklikt, wordt de in te vullen enquête getoond.
 • Bij gebruik van een panel wordt met behulp van de anonieme enquêtelink een scherm geopend waarin de deelnemer een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord moet opgeven. Nadat deze deelnemer zijn/haar e-mailadres en het aan hem/haar toegekende wachtwoord (bevindt zich in het panel) heeft ingevuld en op de knop Ga door met de enquête heeft geklikt, wordt de in te vullen enquête getoond.

Stel, een bedrijf heeft 5 filialen en bij elk van deze filialen wilt u onder 10 verschillende medewerkers een enquête houden. De namen van de filialen zou u dan in het veld Last Name onder System Fields kunnen vastleggen. Eronder kunt u bij Code voor alle medewerkers van hetzelfde filiaal dezelfde code opgeven.

Nadat u de enquête heeft opgesteld, kunt u bij de instellingen de groepstoegang voor alle medewerkers van alle filialen van het bedrijf instellen. Onder de optie Groepstoegang kunt u het gewenste sample (hier: Company) selecteren.

Als u tot slot alles heeft getest en de enquête heeft gepubliceerd, kunt u op de pagina Distributie de anonieme link onder Enquêtekoppelingen voor alle medewerkers gebruiken.

Opmerking: U kunt in dit geval geen gebruik van een linklijst maken, omdat deze lijst gepersonaliseerde links bevat.

Updated on January 15, 2024
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer