Enquête-instellingen

Elke enquête heeft zijn eigen instellingen die alleen gelden voor die enquête. In dit help-artikel vindt u een overzicht van alle instellingen binnen Opstellen enquête.

Naam van de enquête

De enquêtenaam is de interne naam voor uw enquête. Deze naam verschijnt in uw lijst met enquêtes. Deelnemers/respondenten zien deze naam niet.

Enquête omschrijving

De hier opgegeven omschrijving kan een toelichting voor bijvoorbeeld collega’s bevatten. Deze omschrijving wordt ook op de titelpagina van het gedownloade Word-bestand getoond.

Code beperkte toegang

Als de instelling Activeer codeverificatie is aangevinkt en u

  • een sample heeft geselecteerd, dan wordt met behulp van de enquêtelink de pagina Voer uw uitnodigingscode in geopend. Nadat de deelnemer de aan hem/haar toegekende code (bevindt zich in het sample) heeft ingevuld en op de knop Ga door met onderzoeken heeft geklikt, wordt de in te vullen enquête getoond.
  • een panel heeft geselecteerd, dan wordt met behulp van de enquêtelink een pagina geopend waarin de deelnemer een login (e-mailadres) en een password (wachtwoord) moet opgeven. Nadat deze deelnemer zijn/haar e-mailadres en het aan hem/haar toegekende wachtwoord (bevindt zich in het panel) heeft ingevuld en op de knop Ga door met onderzoeken heeft geklikt, wordt de in te vullen enquête getoond.

Terug-knop

Met de instelling ‘Terug-knop’ zorgt u dat respondenten de Terug-knop kunnen gebruiken in de enquête, of juist niet.

Enquête en persoonlijke links

Met deze instelling bepaalt u dat de deelnemer slechts één keer kan deelnemen aan de enquête.

Als u gepersonaliseerde links voor iedere deelnemer gebruikt, dan werkt deze instelling altijd.

Bij gebruik van de anonieme link heeft deze instelling slechts invloed op één en hetzelfde apparaat.

Voorbeeld: Als een deelnemer de enquête invult op zijn telefoon, dan kan hij de enquête nog een keer invullen op een tablet of desktop. Dat kan zelfs als de instelling ‘Meerdere keren deelnemen verhinderen’ gekozen is.

Einddatum

In Einddatum kunt u een specifieke datum en tijd instellen waarop het verzamelen van gegevens eindigt. Vanaf deze datum/tijd kunnen deelnemers geen toegang meer krijgen tot de enquête.

Talen

In het onderdeel Talen van de enquête-instellingen kunt u drie dingen instellen:

  1. Nieuwe talen toevoegen aan de enquête (zie ‘Beschikbare talen‘ voor meer informatie)
  2. De enquête vertalen (zie ‘Meertalige enquêtes: zo werkt het‘ voor meer informatie)
  3. Standaardmeldingen wijzigen voor deze enquête (zie ‘Kan ik de standaardmeldingen wijzigen?‘ voor meer informatie).

Quota's

Quota’s zijn een nuttig hulpmiddel om het publiek voor uw enquête te specificeren. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat er evenveel mannelijke als vrouwelijke deelnemers zijn. Door gebruik te maken van quota’s kunt u ervoor zorgen dat u gegevens met meer betekenis verzamelt (zie Quota’s instellen: hoe en waarom? voor meer informatie).

Sectievolgorde (professional user)

Met de instelling Sectievolgorde kunt u de volgorde randomiseren waarin de diverse secties voorkomen in uw enquête. Door een of meer secties te kiezen in de dropdown kunt u deze secties uitsluiten van randomisatie.

Updated on augustus 11, 2021

Was this article helpful?

Related Articles