Opbouwen van uw enquête

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig

Opbouwen van de enquête (Opstellen) heeft zo zijn eigen functies en gebruik. In dit help-artikel vindt u enkele van deze functies en gebruikswijzen. Naar overige info over Opbouwen van de enquête wordt u verwezen via links in dit artikel.

Elementen toevoegen aan uw enquête

Toevoegen van elementen aan een enquête is heel simpel: klik op het element (het element wordt dan op het einde van de enquête geplaatst) of sleep het naar de gewenste positie in uw enquête.

De video hierboven laat beide acties zien.

Items inklappen/uitklappen

Zoals u hier ziet, kunt u de enquête-items inklappen en zo de voorvertoning oftewel preview van de vraag verbergen. De elementenlijst wordt dan veel korter en is gemakkelijker te sorteren.

Secties inklappen/uitklappen

Inklappen van secties is handig als u diverse secties in uw enquête heeft, want met ingeklapte secties kunt u gemakkelijker scrollen bij het Opbouwen van uw enquête.

Als een enquête meer dan één sectie heeft, wordt alleen de eerste sectie uitgeklapt – alle andere secties worden ingeklapt, want dat werkt gemakkelijker.

Elementen en secties verplaatsen

Zoals hier te zien is, is het gemakkelijker om uw elementen te sorteren als ze ingeklapt zijn en de preview verborgen is. U kunt de enquête-elementen sorteren en verplaatsen met de pijltjes, of u kunt ze verplaatsen met slepen & neerzetten.

Elementen kopiëren of verwijderen

Bij alle elementen vindt u icoontjes voor kopiëren en verwijderen.

Deze knop verwijdert het geselecteerde element, nadat u de waarschuwing bevestigd heeft. Als u een element verwijdert, dan kunt u dat niet meer ongedaan maken.

Belangrijke info: Als u per ongeluk een element verwijderd heeft (bijvoorbeeld een sectie met een aantal elementen) en u wilt het teruggehaald hebben, stuur ons dan een e-mail. We zullen dan zo snel mogelijk proberen om de verwijderde inhoud terug te zetten.

Een gekopieerd element is een volledig duplicaat van het originele element. Het bevat ook alle filters.

Download

Als u op de rood omkaderde knop klikt, opent u het scherm Export van enquête waarop u de gegevens van de enquête inclusief alle vragen en antwoordopties naar Word- en PDF-formaat kunt exporteren.

Indien de enquête in meerdere talen is opgesteld, kunt u eerst de enquêtetaal selecteren waarin de enquêtegegevens moeten worden geëxporteerd. Hierna kunt u het gewenste downloadformaat selecteren: Word of PDF.

Bij het selecteren van dit bestandsformaat wordt u voor de keuze gesteld de vragenlijst met of zonder codeplan te downloaden. Een codeplan is een variabelenlijst waarin per enquêtevraag de volgende elementen zijn opgenomen: 1) de variabele schermcode, 2) het type vraagelement, 3) de omschrijving van de vraag, en 4) de bijbehorende antwoordopties van de vraag (waarden).

Nadat u op de knop Download heeft geklikt, wordt er een Word-bestand van de desbetreffende enquête gecreëerd. Op de eerste pagina worden onder meer de titel van de enquête, de exportdatum, het aantal vragen en inhoudselementen, de enquêtetaal, de admin link (in de URL van de browser), de anonieme link (onder Enquêtekoppelingen op de pagina Distributie) en het responspercentage aangegeven. Op de volgende pagina`s vindt u de inhoudsopgave en alle in de enquête opgenomen vragen en bijbehorende antwoordopties terug. De laatste pagina van dit bestand bevat het eventuele, gedownloade codeplan.

Dit geëxporteerde Word-bestand wordt op basis van een template gegenereerd. Dit is het template SurveyExportTemplate.docx dat op de pagina Lay-out van uw eigen workspace is aangegeven.

De enquêtegegevens in dit Word-bestand kunnen bijvoorbeeld in een nieuwe enquête uit dezelfde workspace worden opgenomen. Dit kan handig zijn en u veel tijd besparen. Zo kunt u in één keer alle antwoordopties van een vraag in het gedownloade Word-bestand met Ctrl+C kopiëren, vervolgens de muiscursor in de eerste antwoordoptie van een vraag uit de nieuwe enquête plaatsen en tot slot de gekopieerde antwoordopties met Ctrl+V in één keer naar de nieuwe enquête overhalen.

Alle antwoordopties uit het Word-bestand worden dan direct onder elkaar onder de Antwoordmogelijkheden van de desbetreffende vraag ingevoegd. U hoeft nu niet alle antwoordopties afzonderlijk in te voeren.

Bij het selecteren van dit bestandsformaat wordt u voor de keuze gesteld de vragenlijst met of zonder codeplan te downloaden. Een codeplan is een variabelenlijst waarin per enquêtevraag de volgende elementen zijn opgenomen:

  • de variabele schermcode
  • het type vraagelement
  • de omschrijving van de vraag
  • de bijbehorende antwoordopties van de vraag (waarden)

Nadat u op de knop Download heeft geklikt, wordt er een PDF-bestand van de desbetreffende enquête gecreëerd. Op de eerste pagina worden onder meer de titel van de enquête, de exportdatum, het aantal vragen en inhoudselementen, de enquêtetaal, de admin link (in de URL van de browser), de anonieme link (onder Enquêtekoppelingen op de pagina Distributie) en het responspercentage aangegeven. Op de volgende pagina`s vindt u de inhoudsopgave en alle in de enquête opgenomen vragen en bijbehorende antwoordopties terug. De laatste pagina van deze PDF bevat het eventuele, gedownloade codeplan.

Dit geëxporteerde PDF-bestand wordt op basis van een template gegenereerd. Dit is het template SurveyExportTemplate.docx dat op de pagina Lay-out van uw eigen workspace kan worden aangegeven.

Voorvertoning openen

Klik op het oogsymbool opdat er een nieuw tabblad met een voorvertoning van de enquête wordt weergegeven.

Opmerking: Er worden met de voorvertoning geen gegevens opgeslagen. De voorvertoning begint met de eerste vraag op de eerste pagina en kan als een liveversie van de enquête worden beschouwd.

Afhankelijk van de in de enquêtelay-out ingestelde elementen, worden in de voorvertoning de volgende gegevens boven de enquêtevragen getoond:

  • het logo van de organisatie
  • de titelomschrijving van de enquête
  • de taalkiezer waarmee de respondent de taal van de enquête in de voorvertoning kan wijzigen
  • de voortgangsbalk waarmee op elke pagina van de enquête het percentage reeds ingevulde vragen (inclusief uitgefilterde vragen) wordt aangegeven

Om de voorvertoning te beëindigen, kunt u op het kruisje van het geopende tabblad klikken.

Enquête Activeren/Herzien/Publiceren/Sluiten

Met de knop in de rechter bovenhoek kunt u een aantal taken uitvoeren. Het gaat om de volgende taken:

Na activeren kunt u live gaan met uw enquête.

Belangrijke info: Bij een niet-geactiveerde enquête is analyse beperkt tot niet meer dan 5 datasets en niet meer dan 20 uitnodigingen. Daarom is het nodig om een enquête te activeren voordat u live gaat en deelnemers gaat uitnodigen.

Een actieve enquête kan niet gewijzigd worden. Om wijzigingen aan te kunnen brengen, moet u eerst Enquête Herzien instellen.

De knop Enquête Herzien bevindt zich op dezelfde plek waar eerder de knop Enquête activeren was.

Belangrijke info: Als een enquête ingesteld is op Herzien, dan blijft de oude versie van de enquête ondertussen gewoon werken en deelnemers hebben nog steeds toegang tot de oude versie. Alle deelnemers kunnen uitsluitend de enquête-versie voltooien waarmee ze begonnen zijn.

Als de status Herzien is, dan verandert de knop in Enquête publiceren en kunt u uw enquête wijzigen.

Als u klaar bent met de wijzigingen (dit kan dus alleen in modus Herzien) kunt u uw wijzigingen publiceren. Respondenten die beginnen met het invullen van de enquête nadat uw wijzigingen gepubliceerd zijn, zien de nieuwe versie, dus de versie met uw wijzigingen.

Belangrijke info: Bij een enquête in modus Herzien, kunt u de enquête testen door de preview te openen.

Zoals deze waarschuwing laat zien, worden geen nieuwe datasets meer verzameld na het sluiten van de enquête. Dus als u wilt dat respondenten geen toegang meer hebben tot de enquête, moet u de enquête sluiten.

Bedankpagina wijzigen

Door te klikken op de omlijste bedanktekst, opent u het bewerkbare tekstveld voor de bedankpagina. Hier kunt u de tekst aanpassen en de RTE (rich-text-editor) openen.

Om een deelnemer aan een enquête te mogelijkheid te geven zijn/haar antwoorden aan het einde van de enquête op te vragen, kan op deze pagina een link voor het downloaden van een PDF worden gemaakt.

Updated on December 12, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer