Opbouwen van uw enquête

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig

In dit artikel vindt u enkele functies en methodes voor het opbouwen van een enquête.

Element toevoegen aan uw enquête

Een element kan op eenvoudige wijze aan een enquête worden toegevoegd. Er zijn twee methodes:

 • Klik op het element opdat het aan het einde van de enquête wordt toegevoegd, of
 • Sleep het element naar de gewenste positie in uw enquête, terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt. Laat deze knop los, zodra het element bij de gewenste positie in de enquête is aangekomen.

De video laat beide acties zien.

Elementen in-/uitklappen

Zoals u hier ziet, kunt u de enquête-elementen inklappen en zo de voorvertoning van de vraag verbergen. De lijst met elementen wordt dan veel korter; elementen kunnen zo eenvoudig binnen de enquête worden verplaatst.

Sectie in-/uitklappen

Het inklappen van secties is handig, als u van meerdere secties in uw enquête gebruik maakt. Met ingeklapte secties kunt u gemakkelijker tijdens het opstellen van uw enquête scrollen.

Secties kunnen volledig onafhankelijk van elkaar worden in- en uitgeklapt.

Elementen en secties verplaatsen

Zoals hier te zien is, is het gemakkelijker om elementen te sorteren als ze ingeklapt zijn en de preview verborgen is. U kunt de enquête-elementen sorteren en verplaatsen met de pijltjes, of met de linkermuisknop terwijl u deze tijdens het verplaatsen ingedrukt houdt.

Elementen kopiëren of verwijderen

Bij alle elementen vindt u icoontjes voor het kopiëren en het verwijderen van een element (sectie/vraag).

 • Met het icoon Kopieer kunt u het geselecteerde element kopiëren. Een gekopieerd element is een volledig duplicaat van het originele element; het bevat ook alle filters.
 • Met het icoon Verwijderen kunt u het geselecteerde element verwijderen. Dit element wordt pas echt verwijderd, nadat u ter bevestiging van de procedure op de knop Ja heeft geklikt. Als u een element abusievelijk heeft verwijderd, kunt u dit element weer met de Undo- & Redo-functionaliteit terugzetten.

Download

Als u op de rood omkaderde knop klikt, opent u het scherm Export van enquête waarop u de gegevens van de enquête inclusief alle vragen en antwoordopties naar Word- en PDF-formaat kunt exporteren.

Indien de enquête in meerdere talen is opgesteld, kunt u eerst de enquêtetaal selecteren waarin de enquêtegegevens moeten worden geëxporteerd. Hierna kunt u het gewenste downloadformaat selecteren: Word of PDF.

Bij het selecteren van dit bestandsformaat wordt u voor de keuze gesteld de vragenlijst met of zonder codeplan te downloaden. Een codeplan is een variabelenlijst waarin per enquêtevraag de volgende elementen zijn opgenomen: 1) de variabele schermcode, 2) het type vraagelement, 3) de omschrijving van de vraag, en 4) de bijbehorende antwoordopties van de vraag (waarden).

Nadat u op de knop Download heeft geklikt, wordt er een Word-bestand van de desbetreffende enquête gecreëerd. Op de eerste pagina worden onder meer de titel van de enquête, de exportdatum, het aantal vragen en inhoudselementen, de enquêtetaal, de admin link (in de URL van de browser), de anonieme link (onder Enquêtekoppelingen op de pagina Distributie) en het responspercentage aangegeven. Op de volgende pagina`s vindt u de inhoudsopgave en alle in de enquête opgenomen vragen en bijbehorende antwoordopties terug. De laatste pagina van dit bestand bevat het eventuele, gedownloade codeplan.

Dit geëxporteerde Word-bestand wordt op basis van een template gegenereerd. Dit is het template SurveyExportTemplate.docx dat op de pagina Lay-out van uw eigen workspace is aangegeven.

De enquêtegegevens in dit Word-bestand kunnen bijvoorbeeld in een nieuwe enquête uit dezelfde workspace worden opgenomen. Dit kan handig zijn en u veel tijd besparen. Zo kunt u in één keer alle antwoordopties van een vraag in het gedownloade Word-bestand met Ctrl+C kopiëren, vervolgens de muiscursor in de eerste antwoordoptie van een vraag uit de nieuwe enquête plaatsen en tot slot de gekopieerde antwoordopties met Ctrl+V in één keer naar de nieuwe enquête overhalen.

Alle antwoordopties uit het Word-bestand worden dan direct onder elkaar onder de Antwoordmogelijkheden van de desbetreffende vraag ingevoegd. U hoeft nu niet alle antwoordopties afzonderlijk in te voeren.

Bij het selecteren van dit bestandsformaat wordt u voor de keuze gesteld de vragenlijst met of zonder codeplan te downloaden. Een codeplan is een variabelenlijst waarin per enquêtevraag de volgende elementen zijn opgenomen:

 • de variabele schermcode
 • het type vraagelement
 • de omschrijving van de vraag
 • de bijbehorende antwoordopties van de vraag (waarden)

Nadat u op de knop Download heeft geklikt, wordt er een PDF-bestand van de desbetreffende enquête gecreëerd. Op de eerste pagina worden onder meer de titel van de enquête, de exportdatum, het aantal vragen en inhoudselementen, de enquêtetaal, de admin link (in de URL van de browser), de anonieme link (onder Enquêtekoppelingen op de pagina Distributie) en het responspercentage aangegeven. Op de volgende pagina`s vindt u de inhoudsopgave en alle in de enquête opgenomen vragen en bijbehorende antwoordopties terug. De laatste pagina van deze PDF bevat het eventuele, gedownloade codeplan.

Dit geëxporteerde PDF-bestand wordt op basis van een template gegenereerd. Dit is het template SurveyExportTemplate.docx dat op de pagina Lay-out van uw eigen workspace kan worden aangegeven.

Voorvertoning openen

Klik op het oogsymbool opdat er een nieuw tabblad met een voorvertoning van de enquête wordt weergegeven.

Opmerking: Er worden met de voorvertoning geen gegevens opgeslagen. De voorvertoning begint met de eerste vraag op de eerste pagina en kan als een liveversie van de enquête worden beschouwd.

Afhankelijk van de in de enquêtelay-out ingestelde elementen, worden in de voorvertoning de volgende gegevens boven de enquêtevragen getoond:

 • het logo van de organisatie
 • de titelomschrijving van de enquête
 • de taalkiezer waarmee de respondent de taal van de enquête in de voorvertoning kan wijzigen
 • de voortgangsbalk waarmee op elke pagina van de enquête het percentage reeds ingevulde vragen (inclusief uitgefilterde vragen) wordt aangegeven

Om de voorvertoning te beëindigen, kunt u op het kruisje van het geopende tabblad klikken.

Enquête publiceren/herzien/sluiten

Wanneer u begint met het opstellen van een enquête, zal de status van deze enquête op Uit staan. De enquête bevindt zich dan in de testfase. U kunt nu gegevens verzamelen om te achterhalen of de desbetreffende enquête voldoet aan de door u gestelde eisen.

Van een dergelijke testenquête kunnen, nadat er enkele testantwoorden zijn verzameld, de volgende gegevens worden opgevraagd:

 • Bij het downloaden van de ruwe data zult u zien dat de kolom Interview Mode in het gedownloade Excel-bestand de waarde Test en de kolom Survey Version de waarde 1 heeft. Voor elke enquêtevraag kunt u in een kolom het door een deelnemer verstrekte testantwoord op de vraag zien.
 • Bij het selecteren van het online rapport zult u zien dat er geen testgegevens aanwezig zijn. Er worden geen antwoorden getoond.
 • Bij het downloaden van een rapportage (bv. PowerPoint) wordt een bestand met tabellen en grafieken met vragen incl. de door de testdeelnemers verstrekte antwoorden en responspercentages afgebeeld.

Wanneer u een enquête voldoende heeft getest, kunt u deze voor de eerste keer publiceren om zodoende deelnemers voor het vullen van de daadwerkelijke enquête uit te nodigen.

Met de knop in de rechterbovenhoek kunt u de desbetreffende enquête publiceren. Als u op de blauwe knop Enquête publiceren heeft geklikt, verschijnt direct eronder het venster waarop u wordt gevraagd uw handeling te bevestigen. Nadat u op de groene knop Ja heeft geklikt, zult u met uw enquête live kunnen gaan en deelnemers kunnen uitnodigen.

Zodra u de enquête voor de eerste keer heeft gepubliceerd, zal de status van deze enquête op Aan staan. De enquête bevindt zich dan in de productiefase. U kunt nu gegevens van deelnemers verzamelen met als doel analyses - op basis van de verstrekte antwoorden - te maken.

Na het publiceren van een enquête, wordt de antwoordteller altijd op 0 gezet. Dit houdt in dat alle antwoorden uit de testfase zijn verwijderd. U zult ze ook niet meer in de ruwe data en rapportages tegenkomen. Het publiceren van een enquête kan ook niet met de Undo- & Redo-functionaliteit ongedaan worden ongemaakt.

Wanneer de enquête al enige tijd actief is en er al antwoorden zijn verzameld, kunt u van deze gepubliceerde enquête de volgende gegevens opvragen:

 • Bij het downloaden van de ruwe data zult u zien dat de kolom Interview Mode in het gedownloade Excel-bestand de waarde Prod en de kolom Survey Version nog de waarde 1 heeft. Voor elke enquêtevraag kunt u in een kolom het door een deelnemer verstrekte antwoord op de vraag zien.
 • Bij het selecteren van het online rapport zult u de responsstatistiek van de enquête en een overzicht met vragen zien waarin u per vraag de grafiek kunt bestuderen waarin alle tot dusverre verzamelde antwoorden zijn verwerkt.
 • Bij het downloaden van een rapportage (bv. PowerPoint) wordt een bestand met tabellen en grafieken met vragen incl. de door de deelnemers verstrekte antwoorden en responspercentages getoond.

Op het moment dat de enquête actief is en er antwoorden worden verzameld, kan deze niet worden gewijzigd. Wanneer u de meeste antwoorden van de deelnemers heeft ontvangen en deze heeft geanalyseerd, kunt u, indien gewenst, de enquête aanpassen. Hiervoor moet de status van de enquête van Actief naar Actief (met niet-gepubliceerde wijzigingen) worden omgezet. Hiervoor moet u op de knop Enquête herzien klikken. Deze knop bevindt zich op exact dezelfde positie als waar eerder de knop Enquête publiceren te zien was.

Opmerking: Als een enquête actief is en deelnemers zijn bezig de enquête te beantwoorden, dan kunt u wel een kleine aanpassing aan een vertaling of antwoordoptie verrichten. Pas echter geen onderliggende codes of variabele vraagcodes aan; dit kan tot een gecorrumpeerde data-analyse leiden. Klik voor een kleine aanpassing op de knop Enquête herzien, verricht de aanpassing en klik dan weer direct op de knop Enquête publiceren. Deelnemers die de uitnodiging hebben ontvangen, zullen de nieuwe enquêteversie met de door u verrichte kleine aanpassing zien, wanneer zij na de door u aangebrachte wijziging op de door hen ontvangen enquêtelink klikken.

Met de knop in de rechterbovenhoek kunt u de actieve enquête herzien. Als u op de blauwe knop Enquête herzien heeft geklikt, verschijnt direct eronder het venster waarop u wordt gevraagd uw handeling te bevestigen. Nadat u op de groene knop Ja heeft geklikt, zal de enquête worden heropend en kunt u de door u gewenste wijzigingen in de enquête aanbrengen.

Opmerking: Als een enquête is ingesteld op Herzien, dan blijft de oude versie van de enquête ondertussen gewoon werken; deelnemers hebben nog steeds toegang tot deze versie. Alle deelnemers kunnen uitsluitend de enquêteversie voltooien waarmee ze begonnen zijn.

Als aan de enquête de status Herzien is toegekend, dan verandert de omschrijving van de knop in Enquête publiceren. Achter de omschrijving ziet u een oranje uitroepteken. Wanneer u met de muisaanwijzer over dit uitroepteken beweegt, verschijnt er een melding die aangeeft dat er een nieuwere, nog niet-gepubliceerde versie is. Overigens kunt u nu uw enquête aanpassen.

Zodra u de enquête op Herzien heeft gezet, blijft de status van deze enquête op Aan staan; de rode infoknop erachter geeft aan dat de enquête niet-gepubliceerde wijzigingen bevat. De enquête blijft in de productiefase. U kunt tijdens het aanpassen van uw enquête nog steeds gegevens van deelnemers verzamelen. Deze deelnemers krijgen nog steeds de enquête te zien, zoals die ten tijde van de eerste publicatie was.

Na het herzien van een enquête wordt de antwoordteller niet op 0 gezet; deze teller loopt gewoon door. Er worden ook geen antwoorden verwijderd; u zult ze nog steeds in o.a. de ruwe data en rapportages kunnen terugvinden. In het gedownloade Excel-bestand zult u in de kolom Interview Mode de waarde Prod en in de kolom Survey Version de waarde 1 zien.

Opmerking: Bij een enquête in de modus Herzien, kunt u de enquête testen door de voorvertoning (preview) te openen. Wanneer u een enquête via de voorvertoning voltooid, wordt aan deze enquête de waarde Test in de kolom Interview Mode toegekend. Het gaat hier dan om een testenquête.

Als u klaar bent met het aanbrengen van uw wijzigingen (dit kan dus alleen in de modus Herzien), kunt u de enquête incl. nieuwe wijzigingen publiceren. Deelnemers die beginnen met het invullen van de enquête nadat uw wijzigingen zijn gepubliceerd, krijgen de nieuwe versie van de enquête te zien, dus de versie incl. de meest recente wijzigingen.

Met de knop in de rechterbovenhoek kunt u de herziene enquête opnieuw publiceren. Als u op de blauwe knop Enquête publiceren heeft geklikt, verschijnt direct eronder het venster waarop u wordt gevraagd uw handeling te bevestigen. Nadat u op de groene knop Ja heeft geklikt, zal de enquête opnieuw worden gepubliceerd en kunt u wederom deelnemers uitnodigen.

Zodra u de enquête voor de tweede keer heeft gepubliceerd, zal de status van deze enquête op Aan staan. In dit geval zijn ook de aangebrachte wijzigingen gepubliceerd. De enquête bevindt zich nog steeds in de productiefase. U kunt nu weer gewoon gegevens van deelnemers verzamelen met als doel analyses op basis van de verstrekte antwoorden te maken.

Na het opnieuw publiceren van een enquête wordt de antwoordteller niet op 0 gezet; deze teller loopt gewoon door. Er worden ook geen antwoorden verwijderd; u zult ze nog steeds in o.a. de ruwe data en rapportages kunnen terugvinden. In het gedownloade Excel-bestand zult u in de kolom Interview Mode de waarde Prod en in de kolom Survey Version de waarde 1 zien. Alleen enquêtes die in de modus Herzien via de voorvertoning zijn voltooid, zullen uit de ruwe data en rapportages zijn verwijderd. Op de antwoordteller zullen alleen deze testenquêtes in mindering worden gebracht.

Wanneer de enquête alweer door enkele deelnemers is beantwoord, krijgt u in de ruwe data, het online rapport en de rapportages de cumulatieve gegevens te zien, d.w.z. alle antwoorden van deelnemers uit enquêteversie 1 (de antwoorden die zijn verzameld, nadat de enquête voor de eerste keer is gepubliceerd) en uit enquêteversie 2 (de antwoorden die zijn verzameld, nadat de enquête voor de tweede keer is gepubliceerd).

Zolang de enquête is gepubliceerd en de status van de enquête op Actief (met gepubliceerde wijzigingen) staat, kan deze niet worden aangepast. Hiervoor moet u weer op de knop Enquête herzien klikken, waarmee de hierboven beschreven procedure weer kan worden herhaald.

Wanneer u geen gegevens meer voor de enquête wilt verzamelen, kunt u deze sluiten. Hiervoor moet u met de muisaanwijzer over het pijltje naast de knop Enquête herzien (Edit survey) bewegen en de dan getoonde optie Enquête afsluiten (Close survey) selecteren. Zodra een deelnemer dan op een enquêtelink klikt, krijgt hij/zij de melding Deze enquête is gesloten te zien, zoals deze in de taalinstellingen van uw enquête is gedefinieerd. Hieruit kunt u afleiden dat geen enkele deelnemer dan nog toegang tot de desbetreffende enquête heeft.

Om deze enquête weer te openen, moet u op de knop Enquête herzien klikken. Zodra de enquête weer actief is, kunnen er weer extra gegevens worden verzameld. Bij het sluiten en reactiveren van een enquête gaan geen gegevens verloren.

Dankpagina aanpassen

Door op de omkaderde bedanktekst onder aan de enquêtepagina te klikken, opent u het bewerkbare tekstveld voor de dankpagina. Hier kunt u de tekst aanpassen en de RTF-editor openen.

Om een deelnemer aan een enquête te mogelijkheid te geven zijn/haar antwoorden aan het einde van de enquête op te vragen, kan op deze pagina een link voor het downloaden van een PDF worden gemaakt.

Updated on May 25, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer