Placeholders in Survalyzer

Opmerking: Iedere placeholder moet tussen dubbele accolades geplaatst worden, dus tussen ‘{{‘ en ‘}}’, om correct te kunnen werken.

Om alle beschikbare placeholders te zien:

  1. Open het RTE-venster.
  2. Klik op het pictogram Placeholder, opdat dit venster met alle beschikbare placeholders wordt uitgebreid.
Sample/Panel-placeholder (professional user)

Sample/Panel placeholders kunnen ook in enquêtes gebruikt worden. Voor info over gebruik van Sample/Panel-placeholders, kunt u kijken bij Berichten-placeholders.

Vraag-placeholder

Vraag-placeholders kunnen in een enquête gebruikt worden om antwoorden op voorgaande vragen te laten zien.

Belangrijke info: Vraag-placeholders hebben geen prefix. Bij vraagcode ‘q1’ wordt de placeholder: {{q1}}.

Door een vraag-placeholder te gebruiken kunt u bijvoorbeeld in een vraagtekst een antwoord laten zien dat de respondent bij een voorgaande vraag gegeven heeft:

Voorbeeld: Stel, in vraag A, met vraagcode qA, vraagt u welk product een respondent het meest prefereert. In vraag B vraagt u waarom de respondent product X het meest prefereert. De plaatshouder voor product X is {{qA}}.

Het kan in een enkel geval zo zijn dat u niet het label van het gegeven antwoord, maar de bijbehorende waarde wilt laten zien. In dat geval kunt u Survalyzer ook de waarde (of code) laten zien door extra syntax te gebruiken

Voorbeeld: Als u een een-antwoord-keuzevraag gebruikt (die we even de code ‘q1’ geven), dan heeft iedere optie een code, die ook gezien kan worden als een waarde. Als u de waarde wil laten zien in plaats van het label, dan wordt dit de placeholder: {{q1.code}}n as a value.

Een andere waarde die u kunt laten zien, is de keuzeteller. Dit werkt uitsluitend bij keuzevragen met één antwoord: een-antwoord-keuzevragen, discrete schuifbalk, dropdown). Teller (‘count’) wil hier zeggen: het aantal respondenten die deze optie in deze enquête gekozen hebben op het moment dat de respondent de enquête invult. U kunt ervoor zorgen dat Survalyzer deze teller laat zien, door extra syntax te gebruiken.

Voorbeeld: Als u een een-antwoord-vraag gebruikt (die we even de code ‘q1’ geven)
met twee opties, en u wilt de respondent laten zien welke optie tot op dat
moment het meest gekozen is. In dit geval kunt u de teller (in plaats van het
label van optie 2) laten zien met deze placeholder: {{q1.count(2)}}
De tekst tussen haakjes in voorbeeld 2 is de code van de antwoordoptie.

Om beter te begrijpen hoe uw variabelenaam gecreëerd en gedefinieerd wordt, kunt u kijken bij ‘Berekeningen en variabelen in Survalyzer’.

URL-variabele-placeholder (professional user)

In Survalyzer heeft iedere enquête standaard 20 URL-variabelen. Kijk voor meer informatie bij URL-variabelen.

Een URL-variabele als placeholder ziet er zo uit: {{url.var01}}

Prefix ‘url’ dus, gevolgd door het nummer van de variabele. URL-variabelen hebben een nummer van 1 t/m 20. U kunt deze geen andere naam geven. De eencijferige nummers krijgen een voorloopnul, het wordt dus {{url.var01}} en niet {{url.var1}}

Enquête-placeholder

In bepaalde gevallen kunnen enquête-placeholders gebruikt worden. Enquête-placeholders beginnen altijd met prefix ‘survey’, gevolgd door de naam van de placeholder.

{{survey.answers_pdf}}

Op de plaats van deze placeholder komt een link voor het downloaden van een PDF-bestand te staan. Dit bestand bevat alle enquêtevragen en de door de respondent gegeven antwoorden. Deze link kan op de bedankpagina worden ingericht. Klik hier voor een beschrijving van deze procedure.

{{survey.answers_pdf_all}}

Op de plaats van deze placeholder komt een link voor het downloaden van een PDF-bestand te staan. Dit bestand bevat alle enquêtevragen voor de respondent. Deze link kan in een tekstblok aan het begin van een enquête worden ingericht. Klik hier voor een beschrijving van deze procedure.

{{survey.language_selector}}

Op de plaats van deze placeholder komt de taalkiezer te staan. Dit is te gebruiken als u de taalkiezer wil laten zien op de eerste pagina van de enquête. Hier kunt u deze placeholder gebruiken in een tekstblok.

{{survey.locale}}

Op de plaats van deze placeholder komt de taalcode te staan die de respondent op het moment gebruikt (bijvoorbeeld ‘en’ voor Engels. Dit is zinvol bij links waarin u de ‘locale’-parameter kan toevoegen aan uw URL.

Deze placeholder is eigenlijk niet nodig in de context van een enquête. Als u een persoonlijke link wilt maken voor een enquête, dan kunt u beter de volgende placeholder gebruiken.

Op de plaats van deze placeholder komt een vers gecreëerde persoonlijke link te staan. In ‘id’ komt het ID van de doel-enquête. U vindt het ID van uw enquête in de URL van Opbouw van de enquête (Opstellen).

Bijvoorbeeld:

URL van Opbouw van de doel-enquête

https://documentation.survalyzer-eu.app/workspace/4552/survey/21751/build

Voorbeeld placeholder:
{{survey(21751).interview_link}}

Voorbeeld: Als iemand zich registreert voor uw panel door de registratie-enquête in te vullen, dan kun u deze persoon een uitnodiging voor de profiel-enquête sturen door een persoonlijke link daarheen te creëren.

{{survey.response_id}}

Op de plaats van de ‘response-ID-placeholder’ komt het actuele respons-ID (= interview-ID) van de respondent te staan. U kunt deze placeholder gebruiken om een anonieme respondent de gelegenheid te geven zijn enquête in te vullen op een ander apparaat.

Dit doet u door een link te creëren zoals hieronder:

Anonieme link:
https://documentation.datacoll.net/mlqaawfylf?l=en

Placeholder:
{{survey.response_id}}

In combinatie:
https://documentation.datacoll.net/mlqaawfylf?l=en&interviewId={{survey.response_id}}

Resultaat in de enquête:
https://documentation.datacoll.net/mlqaawfylf?l=en&interviewId=09CE5986-1E41-4A98-A241-000322075A9E

Deze link kan op ieder ander apparaat of in iedere andere browser geopend worden om door te gaan met de enquête vanaf de pagina waar deze gepauzeerd was.

{{survey.count_started}} & {{survey.count_completed}}

De {{survey.count_started}} & de {{survey.count_completed}} bevatten allebei de respondententeller. Met andere woorden: {{survey.count_started}} bevat het aantal respondenten die aan de enquête begonnen zijn tot op het moment dat de respondent de placeholder ziet.

Teller {{survey.count_completed}} bevat het aantal respondenten die de enquête voltooid hebben tot op het moment dat de respondent de placeholder ziet.

Deze placeholders kunnen gebruikt worden in waardetoekenningen. In combinatie met de modulo-operator voor berekeningen kunt u een haast perfecte nominale distributie creëren.

Custom-variabele-placeholder (professional user)

Op de plaats van deze placeholders komt de waarde van een custom-variabele, gecreëerd door een waardetoekenning. Alle custom-placeholders beginnen met prefix ‘custom’, gevolgd door de variabelenaam.

Belangrijke info: Bepaalde speciale tekens, evenals spaties, worden gewijzigd in een laag streepje (_) in de placeholder. Voorbeeld: Als uw custom-variabele de naam ‘My Own Variable’ heeft, dan wordt dit omgezet in {{custom.my_own_variable}}

Updated on November 17, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer