1. Home
  2. Enquête
  3. Enquête maken
  4. Enquête-status in Survalyzer

Enquête-status in Survalyzer

In Survalyzer zijn er slechts twee status-categorieën: gepubliceerd of niet-gepubliceerd. Een gepubliceerde enquête kan in principe niet meer gewijzigd worden, maar Survalyzer biedt de mogelijkheid om een gepubliceerde enquête toch nog te wijzigen door te werken met versies.

In onderstaand schema ziet u een overzicht:

Status overview

In de volgende punten wordt uitgelegd hoe u van de ene status naar de andere gaat, wat het effect van zo’n verandering is en ook wat deelnemers/respondenten merken van zo’n effect.

1. Nieuwe enquête aanmaken: Status Inactief

Een verse, nieuw gecreëerde enquête is niet gepubliceerd of niet geactiveerd. U kunt de enquête openen en naar hartenlust testen en uitproberen, waarbij u alle wijzigingen meteen na het verversen in de nieuwste versie kunt zien.

Belangrijke info: Deze status is bedoeld voor opbouw, design en testen van uw enquête, voordat u de enquête gaat publiceren.

Om de enquête te testen, kunt u maximaal 20 uitnodigingen sturen met persoonlijke links, of u kunt een anonieme URL uitsturen. We bevelen aan om bij het testen ook de Analyse te controleren. U kunt maximaal 5 antwoorden analyseren en bekijken of de verzamelde gegevens voldoen aan wat u nodig heeft om uw doel te bereiken.

Klaar met testen? Als de enquête voldoet aan uw eisen, kunt u uw enquête activeren. De enquêtestatus verandert dan in geactiveerd.

2. Enquête activeren: Status Actief

Belangrijke info: Als u een enquête activeert, worden alle eerder verzamelde testgegevens verwijderd. U heeft een schone geactiveerde enquête waarbij alle eerder gegenereerde persoonlijke links niet meer geldig zijn.

Zodra uw enquête gepubliceerd is, in feite de eerste versie, kunt u deze versie van de enquête niet meer wijzigen. U kunt nu een onbeperkte hoeveelheid antwoorden verzamelen en analyseren, en zoveel deelnemers/respondenten uitnodigen als nodig is.

Wilt u de enquête toch nog veranderen, dan moet u klikken op Enquête herzien (Revise Survey).

3. Enquête herzien: Status Actief (met ongepubliceerde wijzigingen)

Als u klikt op Enquête herzien, dan blijft uw reeds gepubliceerde versie actief en uw respondenten kunnen nog steeds uw enquête openen en beantwoorden door van uw eerste versie gebruik te maken.

Belangrijke info:Iedere respondent blijft dezelfde versie gebruiken waarmee hij begonnen is, totdat hij de enquête voltooid heeft.

U kunt ondertussen de benodigde wijzigingen aanbrengen in uw enquête.

Opgepast! Wijziging van gegevenstype en/of waardebereik bij een vraag heeft dataverlies voor die vraag tot gevolg. Aan het terughalen van deze verloren gegevens zijn kosten verbonden.

Klik op Enquête publiceren (Publish Survey) om uw wijzigingen te publiceren.

4. Enquête publiceren: Status Actief (met gepubliceerde wijzigingen)

Nadat u uw wijzigingen gepubliceerd heeft, wordt een nieuwe versie van de enquête gegenereerd. Iedere respondent die met een nieuwe enquête start, ziet de nieuwe versie.

Belangrijke info: Iedere respondent blijft dezelfde versie gebruiken waarmee hij begonnen is, totdat hij de enquête voltooid heeft.

U kunt een oneindig aantal gepubliceerde enquête-versies hebben. Houd er wel rekening mee, dat een groot aantal versies performanceverlies tot gevolg kan hebben.

Zodra de enquête voldoende gegevens verzameld heeft, kunt u de enquête sluiten.

Enquête sluiten: Status Gesloten

closed survey status caused by close survey
Als u over het pijltje naast de knop Enquête herzien (Revise Survey) beweegt, dan ziet u de optie Enquête afsluiten (Close Survey)

Zodra u uw enquête sluit, worden er geen gegevens meer verzameld. Iedere respondent ziet de Gesloten-melding, zoals deze gedefinieerd is in de taalinstellingen van uw enquête.

Om uw enquête weer te openen, klikt u op Enquête activeren (Activate Survey). Zodra de enquête weer actief is, kan deze extra gegevens verzamelen. Bij sluiten en reactiveren van een enquête gaan geen gegevens verloren.

Enquête verplaatsen naar enquête-archief: Status Gesloten

closed survey status caused by archiving
Het archiefdoos-symbool in de enquêtelijst betekent: verplaatsen van de enquête naar het archief

Als u een enquête naar het enquêtearchief verplaatst, dan wordt die enquête automatisch gesloten en verzamelt deze geen gegevens meer. Iedere respondent ziet de Gesloten-melding, zoals deze gedefinieerd is in de taalinstellingen van uw enquête.

Om uw enquête weer te openen, moet u de enquête verplaatsen van het archief naar de lijst met normale/actieve enquêtes. Zodra de enquête weer actief is, kan deze weer gegevens verzamelen. Bij uit het archief halen van een enquête gaan geen gegevens verloren.

Bereiken van de einddatum: Status Gesloten

closed survey status caused by end date
Deze instelling vindt u in de enquête-instellingen

Zodra een enquête de gedefinieerde einddatum bereikt, dan wordt de enquête automatisch gesloten en verzamelt deze geen gegevens meer. Iedere respondent ziet de Gesloten-melding, zoals deze gedefinieerd is in de taalinstellingen van uw enquête.

Om uw enquête weer te openen, moet u de einddatum verlengen of uitschakelen. Zodra de enquête weer actief is, kan deze weer gegevens verzamelen. Door verlengen of uitschakelen van de einddatum van een enquête gaan geen gegevens verloren.

Updated on november 19, 2020

Was this article helpful?

Related Articles