Enquête vertalen

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig

Dit scherm verschijnt nadat u bij de instelling Talen op de knop Enquête vertalen heeft geklikt. Boven aan dit scherm kunt u de selectielijst (1) gebruiken om de enquêtevraag en bijbehorende antwoordopties te selecteren waarvan u de vertaling in een andere taal wilt vastleggen. U kunt hiervoor ook de pijltjestoetsen gebruiken.

In de twee selectielijsten (2) eronder selecteert u de twee talen waarmee u nu wilt werken, bv. de standaardtaal waarvan de tekst al aanwezig is (Engels) en de taal waarin deze tekst moet worden vertaald (Duits).

  • Wanneer een enquêtevraag en bijbehorende antwoordopties nog niet zijn vertaald, wordt dit met het percentage 0 bij die taal aangegeven. Rechts van dit percentage wordt een waarschuwingspictogram met uitroepteken afgebeeld.
  • Wanneer een enquêtevraag en bijbehorende antwoordopties slechts ten dele zijn vertaald, wordt dit met een percentage tussen 0 en 100 bij die taal aangegeven. Rechts van dit percentage wordt ook een waarschuwingspictogram met uitroepteken afgebeeld.
  • Wanneer een enquêtevraag en bijbehorende antwoordopties volledig zijn vertaald, wordt dit met het percentage 100 bij die taal aangegeven. Rechts van dit percentage wordt nu een goedkeuringspictogram met vinkteken afgebeeld.

Als u de enquête volledig of gedeeltelijk heeft vertaald en weer naar het vorige scherm wilt terugkeren, kunt u op het kruis X rechtsboven aan het scherm klikken. De door u reeds vertaalde teksten worden automatisch opgeslagen. Het percentage dat achter elke taal bij de instelling Talen wordt vermeld, geeft u een indicatie over de hoeveelheid enquêtetekst die van een bepaalde taal reeds is vertaald.

Vertaalbestand downloaden/uploaden

Voor het vertalen van een enquête kunt u ook een vertaalbestand downloaden, zie het rood omkaderde pictogram Download vertaalbestand rechtsboven aan het scherm Enquête vertalen. De enquêtetekst van de standaardtaal (d.i. de taal waarin de enquête is aangemaakt) en de reeds vertaalde stukken tekst van één of meer andere talen worden dan in een Excel-bestand opgenomen.

Om de stukken tekst in een andere taal (bv. Nederlands) te vertalen, moet u het Excel-bestand bewerken. U kunt dan alle lege cellen van de juiste informatie voorzien. Van elke taal worden de enquêtevragen en bijbehorende antwoorden onder elkaar in een kolom weergegeven.

Bij het vertalen moet de HTML-code worden meegenomen. Speciale tekens hoeven niet te worden gecodeerd, omdat deze bij het uploaden automatisch worden gecodeerd.

U kunt in dit Excel-bestand ook een nieuwe taal aan het vertaalbestand toevoegen door een nieuwe kolom in te voegen (bijvoorbeeld tussen kolom C en D in bovenstaande afbeelding) en de desbetreffende taalcode in de eerste rij te plaatsen. Daarna kunt u in deze nieuwe kolom de enquêtetekst voor deze taal invoeren. Bij het uploaden van het vertaalbestand zal dan deze nieuwe taal ook aan de enquête worden toegevoegd.

Opmerking: De cellen met de grijze letters mogen niet worden gewijzigd, want hiermee wordt het element tijdens het uploaden van het bestand in uw meertalige enquête gedefinieerd.

Nadat u het vertaalbestand heeft aangevuld en op uw computer heeft opgeslagen, kunt u het importeren middels het rood omkaderde pictogram Upload vertaalbestand (rechtsboven aan het scherm Enquête vertalen). Op het vervolgscherm moet u in het grijze vak klikken en het aangepaste vertaalbestand selecteren. U komt dan bij het scherm Bestandsanalyse terecht.

Op dit scherm wordt het aantal gedetecteerde rijen en het aantal bijgewerkte gegevens aangegeven. Nadat u op de groene knop Importeren heeft geklikt, gaat u weer naar het scherm Enquête vertalen terug. Om van hieruit weer naar het scherm met de instellingen terug te keren, kunt u op het kruis X rechtsboven aan het scherm klikken. Het percentage achter elke taal bij de instelling Talen zal na de vertaling veel hoger zijn. Als de enquêtetekst in alle talen volledig is vertaald, krijgt u iets als op onderstaande afbeelding te zien.

Updated on November 18, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer