Enquêtestatus in Survalyzer

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig

Waarvoor dient de functie?

In Survalyzer zijn er slechts twee statuscategorieën: gepubliceerd en niet-gepubliceerd. Een gepubliceerde enquête kan in principe niet meer gewijzigd worden, maar Survalyzer biedt de mogelijkheid om een gepubliceerde enquête toch nog te wijzigen door met versies te werken. In onderstaand schema ziet u een overzicht:

In de volgende punten wordt uitgelegd hoe u van de ene status naar de andere gaat, wat het effect van zo’n verandering is en ook wat deelnemers/respondenten van zo’n effect merken.

1. Maak een nieuwe enquête: Status Inactief

Een pas gecreëerde enquête is niet gepubliceerd. U kunt de enquête openen en naar hartenlust testen en uitproberen, waarbij u alle wijzigingen meteen na het verversen in de nieuwste versie kunt zien.

Opmerking: Deze status is bedoeld voor het opstellen, vormgeven en testen van uw enquête, voordat u de enquête gaat publiceren.

Om de enquête te testen, kunt u maximaal 20 uitnodigingen sturen met persoonlijke links, of u kunt een anonieme URL uitsturen. We bevelen aan om bij het testen ook de Analyse te controleren. U kunt maximaal 5 antwoorden analyseren en bekijken of de verzamelde gegevens voldoen aan wat u nodig heeft om uw doel te bereiken.

Als de enquête aan uw eisen voldoet, kunt u uw enquête publiceren. De enquêtestatus verandert dan in gepubliceerd.

2. Enquête publiceren: Status Actief

Opmerking: Als u een enquête activeert, worden alle eerder verzamelde testgegevens verwijderd. U heeft een schone gepubliceerde enquête waarbij alle eerder gegenereerde persoonlijke links niet meer geldig zijn.

Zodra de eerste versie van uw enquête is gepubliceerd, kunt u deze versie van de enquête niet meer wijzigen. U kunt nu een onbeperkte hoeveelheid antwoorden verzamelen en analyseren, en zoveel deelnemers/respondenten uitnodigen als nodig is.

Wilt u de enquête toch nog veranderen, dan moet u op Enquête herzien klikken (Edit survey).

3. Enquête herzien: Status Actief (met niet-gepubliceerde wijzigingen)

Als u op Enquête herzien klikt, dan blijft uw reeds gepubliceerde versie actief en kunnen uw respondenten nog steeds uw enquête openen en beantwoorden door van de eerste versie gebruik te maken.

Opmerking: Alle respondenten blijven dezelfde versie gebruiken waarmee zij begonnen zijn totdat zij de enquête hebben voltooid.

U kunt ondertussen de benodigde wijzigingen in uw enquête aanbrengen.

Opgepast: Een wijziging van gegevenstype en/of waardebereik bij een vraag heeft dataverlies voor die vraag tot gevolg. Aan het terughalen van deze verloren gegevens zijn kosten verbonden.

Klik op Enquête publiceren (Activate survey) om uw wijzigingen te publiceren.

4. Enquête publiceren: Status Actief (met gepubliceerde wijzigingen)

Nadat u uw wijzigingen heeft gepubliceerd, wordt een nieuwe versie van de enquête gegenereerd. Iedere respondent die met een nieuwe enquête start, krijgt de nieuwe versie te zien.

Opmerking: Alle respondenten blijven dezelfde versie gebruiken waarmee zij begonnen zijn totdat zij de enquête hebben voltooid wanneer ze de enquête op dat moment aan het invullen zijn.

Wanneer een respondent de browser (tab) ververst of sluit en heropend, wordt de nieuwe versie gebruikt en begint de respondent weer bij het begin van de enquête.

U kunt een oneindig aantal gepubliceerde enquêteversies hebben. Houd er wel rekening mee, dat een groot aantal versies performanceverlies tot gevolg kan hebben.

Let op: Het wijzigen van het datatype en/of de waarden van een vraag leidt tot verlies van data voor deze vraag. Wanneer dataherstel vereist is betreft dit een betaalde service.

Zodra er voor de enquête voldoende gegevens zijn verzameld, kunt u de enquête sluiten.

Enquête afsluiten: Status Gesloten

Als u over het pijltje naast de knop ‘Enquête herzien’ (Edit survey) beweegt, dan ziet u de optie ‘Enquête afsluiten’ (Close survey).

Zodra u uw enquête sluit, worden er geen gegevens meer voor de enquête verzameld. Iedere respondent krijgt de melding De enquête is gesloten, zoals deze in de taalinstellingen van uw enquête is gedefinieerd, te zien.

Om uw enquête weer te openen, moet u op Enquête herzien klikken. Zodra de enquête weer actief is, kunnen er weer extra gegevens worden verzameld. Bij het sluiten en reactiveren van een enquête gaan geen gegevens verloren.

Enquête verplaatsen naar archief: Status Gesloten

Het archiefdoos-symbool in de enquêtelijst betekent: verplaatsen van de enquête naar het archief.

Als u een enquête naar het enquêtearchief verplaatst, dan wordt die enquête automatisch gesloten en worden er geen gegevens meer verzameld. Iedere respondent krijgt de melding De enquête is gesloten, zoals deze in de taalinstellingen van uw enquête is gedefinieerd, te zien.

Om uw enquête weer te openen, moet u de enquête van het archief naar de lijst met normale/actieve enquêtes verplaatsen. Zodra de enquête weer actief is, kunnen er weer gegevens voor deze enquête worden verzameld. Bij het uit het archief halen van een enquête gaan geen gegevens verloren.

Bereiken einddatum: Status Gesloten

Zodra een enquête de gedefinieerde einddatum heeft bereikt, dan zal de enquête automatisch worden gesloten. Dit heeft ook tot gevolg dat er geen gegevens meer voor deze enquête worden verzameld. Iedere respondent krijgt de melding De enquête is gesloten, zoals deze in de taalinstellingen van uw enquête is gedefinieerd, te zien.

Om uw enquête weer te openen, moet u de einddatum verlengen of uitschakelen. Zodra de enquête weer actief is, kunnen er gegevens worden verzameld. Door het verlengen of uitschakelen van de einddatum van een enquête gaan er geen gegevens verloren.

Updated on February 23, 2024
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer