Equals: Twee waarden vergelijken

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Stel, u wilt van elke deelnemer weten aan welke taken zij de afgelopen week hun uren hebben besteed. Het opgegeven aantal uren mag daarbij niet groter zijn dan het aantal uren in de werkweek van de desbetreffende deelnemer. In dit geval kunt u van de equals-functie gebruik maken.

Use case en hoe in te stellen?

Neem eerst een open vraag in de enquête op waarin u om het aantal werkuren per week van de deelnemer vraagt (Verplichte vraag). Bij Antwoordgegevenstype stelt u het criterium Geheel getal in. Eventueel kunt u nog een minimale (bv. 24) en maximale waarde (bv. 40) vastleggen.

Daarna creëert u een matrixvraag waarin elke deelnemer per taak (opgegeven in de rijen) het aantal daaraan bestede uren (gedefinieerd als kolom) moet opgeven (Verplichte vraag). De laatste rij van de matrixvraag moet dan het automatisch berekende, totale aantal uren bevatten dat de desbetreffende deelnemer aan alle opgesomde taken heeft gewerkt. Bovendien wilt u dat dit totale aantal gelijk is aan het door de deelnemer opgegeven aantal uren van zijn/haar werkweek (in de eerste vraag).

Het vraagtype voor alle rijen in de matrixvraag stelt u in op Tekst. Een deelnemer kan dan bij alle taken het gewenste aantal uren in de kolom Uren invoeren.

Vervolgens voegt u voorafgaand aan de matrixvraag een waardetoewijzing toe. In dit element kunt u een formule opnemen. Bij de instelling Uitvoeren selecteert u de optie Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele).

De formule bij de waardetoewijzing in de bovenstaande afbeelding kan als volgt worden geïnterpreteerd: het totaal aantal uren (q2_5_1) wordt automatisch berekend door de door een deelnemer ingevoerde aantallen uren bij de taken in de rijen Opstellen van een enquête (q2_1_1), Vormgeven van een enquête (q2_2_1), Distribueren van een enquête (q2_3_1) EN Analyseren van een enquête (q2_4_1) bij elkaar op te tellen.

Tot slot neemt u na de matrixvraag een validatie-element in uw enquête op om te controleren of het automatisch berekende totaal in de rij Totaal (q2_5_1) gelijk is aan het aantal werkuren in vraag q1.

Als u op de ingevoegde validatie in de enquête klikt, kunt u rechts op het scherm de foutboodschap en de voorwaarde(n) vastleggen.

De foutboodschap is de melding die de deelnemer te zien krijgt, wanneer hij/zij zich niet aan de gestelde voorwaarde(n) houdt. Wanneer de desbetreffende deelnemer bijvoorbeeld meer uren aan de verschillende taken heeft toegekend en daarmee het totale aantal uren van zijn/haar werkweek wordt overschreden, dan wordt deze foutboodschap getoond. Deze deelnemer kan pas met de enquête verdergaan, nadat het totale aantal aan taken bestede uren in overeenstemming met het opgegeven aantal werkuren in de week is gebracht.

Zodra u op de knop Voorwaarde(n) bewerken (Edit conditions) heeft geklikt, verschijnt het venster Filter waarop u kunt aangeven onder welke voorwaarde(n) een foutboodschap aan een deelnemer wordt getoond. In dit voorbeeld is dat wanneer het totale aantal aan taken bestede uren in een week afwijkt van het totale aantal werkuren in die week. Dit zou u als volgt kunnen inrichten:

  • Toon dit validatiebericht
  • als – Berekening – equals(q1, q2_5_1) = false

Nadat u de inrichting heeft voltooid, moet u nog op de groene knop Opslaan klikken.

Updated on December 9, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer