Nieuw gesegmenteerd Excel-rapport toevoegen

Nadat u op de pagina Analyseren onder de groene knop Nieuw rapport toevoegen op de tegel met het gesegmenteerde Excel-rapport heeft geklikt, verschijnt het scherm Maak een nieuw rapport.

Rapportnaam

Dit scherm toont de eerste fase voor het maken van een nieuw gesegmenteerd Excel-rapport.

Op dit scherm kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:

  • De unieke omschrijving van het gesegmenteerde rapport. Deze rapportnaam zal in de tabel op de pagina Analyseren worden getoond.
  • De taal die bij de vragen en de verzamelde antwoorden van de desbetreffende enquête wordt gebruikt. Alleen de gegevens waarbij de hier geselecteerde taal is ingesteld, zullen in het nieuwe rapport worden opgenomen. Indien een enquête in slechts één taal wordt opgesteld, zal het veld Selecteer enquêtetaal niet worden getoond.

Wanneer u alle gegevens op dit scherm heeft verstrekt, kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Selecteer vragen te gaan.

Vragen

Dit scherm toont de tweede fase voor het maken van een nieuw gesegmenteerd Excel-rapport.

Op dit scherm kunt u de vragen uit uw enquête selecteren waarvan de resultaten in het gesegmenteerde Excel-rapport moeten worden opgenomen.

  • Indien u alle vragen in het rapport wilt opnemen, dan hoeft u alleen een vinkje bij Selecteer alle vragen te plaatsen. Alle enquêtevragen op dit scherm worden dan automatisch van een vinkje voorzien. De resultaten van al deze vragen worden dan in het rapport opgenomen. Om bepaalde vragen vervolgens weer uit te sluiten, kunt u het vinkje bij deze vragen weghalen. De resultaten van deze vragen worden dan niet in het rapport getoond.
  • Indien u alle vragen van één of meer secties in het rapport wilt opnemen, dan hoeft u alleen een vinkje bij Selecteer alle vragen van deze sectie van de aangegeven secties te plaatsen. Alle enquêtevragen van de geselecteerde secties op dit scherm worden dan automatisch van een vinkje voorzien. De resultaten van al deze vragen worden dan in het rapport opgenomen. Om bepaalde vragen van een geselecteerde sectie vervolgens weer uit te sluiten, kunt u het vinkje bij deze vragen weghalen. De resultaten van deze vragen worden dan niet in het rapport getoond.
  • Indien u alleen enkele vragen in het rapport wilt opnemen, dan hoeft u alleen een vinkje bij deze vragen te plaatsen. In het rapport worden dan alleen de resultaten van deze vragen getoond.

Wanneer u alle gegevens op dit scherm heeft verstrekt, kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Filterrapport te gaan.

Filter

Dit scherm toont de derde fase voor het maken van een nieuw gesegmenteerd Excel-rapport.

Op dit scherm kunt u de gewenste gegevens aangeven die u in het gesegmenteerde Excel-rapport terug wilt zien. Met behulp van de door u in te stellen filtervoorwaarden kunt u de omvang van het rapport ook reduceren door alleen die gegevens op te vragen waarnaar uw belangstelling uitgaat.

Wanneer u alle gegevens op dit scherm heeft verstrekt, kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Segmenten te gaan.

Opmerking: Als u geen filters wilt opgeven en alle gegevens in het nieuwe gesegmenteerde rapport wilt hebben, kunt u dit scherm overslaan en direct op de knop Volgende klikken.

Segmenten

Dit scherm toont de vierde fase voor het maken van een nieuw gesegmenteerd Excel-rapport.

Op dit scherm kunt u de gewenste kruisverbanden tussen de antwoorden op verschillende enquêtevragen leggen. Met behulp van de door u gedefinieerde segmenten kan bijvoorbeeld het resultaat van een schoolklas met dat van andere schoolklassen worden vergeleken. Ook kan het resultaat van bijvoorbeeld één schoolklas tegen het totale resultaat van een school (alle schoolklassen) worden afgezet.

Wanneer u alle gegevens op dit scherm heeft verstrekt, kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Download te gaan.

Download

Dit scherm toont de vijfde fase voor het maken van een nieuw gesegmenteerd Excel-rapport.

Hier kunt u het door u gecreëerde, gesegmenteerde rapport in Excel-formaat downloaden.

Als u alle fases heeft doorlopen en het gesegmenteerde rapport wilt aanmaken, kunt u rechtsonder aan het scherm op de groene knop Ga naar analyseren -> klikken. Het door u gecreëerde rapport wordt aan het analyseoverzicht toegevoegd.

Updated on December 14, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer