1. Home
  2. Overige Resources
  3. FAQ
  4. Een externe panelprovider: hoe werkt dat bij mijn enquête?

Een externe panelprovider: hoe werkt dat bij mijn enquête?

Het volgende is een voorbeeld van hoe deelnemers die afkomstig zijn van een externe panelprovider aan de enquête kunnen worden gekoppeld, hoe een deelnemer-ID kan worden opgeslagen en hoe de deelnemers aan het eind weer aan de panelprovider kunnen worden gekoppeld, waarbij ook de deelnemer-ID en de status van de deelnemer worden doorgegeven.

Als de deelnemers aan de enquête afkomstig moeten zijn van een externe panelprovider, betreft het een Enquêtedistributie thema. De hieronder beschreven instellingen worden dus ingesteld via de distributiepagina van de enquête. Er is een optie om een samplingproject voor de enquête uit te nodigen. Zoals elke andere distributie-optie, kunt u meerdere externe samplingprojecten uitnodigen – indien nodig ook op verschillende tijdstippen en parallel met andere distributie-opties (Lokaal sample of anonieme enquêtelink).

Indien u op de knop Samplingproject van derden klikt, wordt er een geleid proces geopend waarin achtereenvolgens de naam en het gewenste aantal deelnemers voor het samplingproject, de quota’s en de terugkoppelingen (omleidingen) naar de panelprovider worden ingevoerd. Aan het eind (in de Samenvatting) verschijnt de uitnodigingslink naar het externe sample, die vervolgens naar de externe panelprovider moet worden gestuurd. Elk extern sample heeft zijn eigen uitnodigingslink, via welke de deelnemer automatisch wordt toegewezen aan dit externe sample en de samplespecifieke quotaregeling.

Voordat u een extern samplingproject kunt aanmaken, moet de enquête worden geactiveerd. Het is ook van belang dat alle vragen die relevant zijn voor de quotumcontrole in het eerste gedeelte van de enquête worden geplaatst. Vragen uit andere secties kunnen niet worden gebruikt voor de quotafilters. Verdere informatie over het onderwerp quota wordt hier beschreven.

De externe panelprovider levert gewoonlijk een hele reeks koppelingen waarnaar de deelnemers aan het eind van hun interview moeten worden teruggestuurd – een afzonderlijke link voor elke interviewstatus. Deze links worden vermeld bij de Omleidingen. Omgekeerd moet u de uitnodigingslink voor de enquête naar de panelprovider sturen. Dit kan worden gevonden in de Samenvatting, als alle instellingen zijn gemaakt. De volgende twee secties beschrijven in detail hoe de koppelingen moeten worden behandeld.

1. Link naar uw enquête voor deelnemer van een externe panelprovider

Als u deelnemers van een extern sample naar de enquête wilt sturen, zorgt de panelprovider gewoonlijk voor de uitnodiging. Om dit te doen, hebben zij een link nodig die de deelnemers kunnen gebruiken om naar de enquête te gaan; deze moet u aan de panelprovider verstrekken.

Aangezien de panelprovider wil kunnen controleren welke uitgenodigde deelnemer werkelijk heeft deelgenomen, zal hij/zij tegelijkertijd een deelnemer-ID ter identificatie van de individuele deelnemer aan de enquêtelink willen toevoegen. Deze ID moet samen met het interview van de deelnemer worden opgeslagen, zodat deze aan het eind bij het terugkoppeling kan worden teruggezonden. Daarom moet aan de uitnodigingslink een extra parameter worden toegevoegd. Dit wordt gedaan met behulp van een URL-variabele.

Uitnodigingslink (voor de externe panelprovider)

De uitnodigingslink wordt alleen gemaakt, wanneer een extern sample wordt aangemaakt. U moet dus het hele proces van het aanmaken van een extern sample doorlopen, voordat u de link in de Samenvatting vindt:

U kunt een extra URL-parameter aan deze link toevoegen. Het voorbeeld (hieronder) gaat uit van de standaard URL-variabele urlVar01. De externe panelprovider kan dan de desbetreffende deelnemers-ID achter de = toevoegen. De link die de externe panel provider ontvangt, ziet er dan als volgt uit:

https://education.survalyzer.eu/ufuasmxqpz?l=de&urlVar01=

Voor meertalige enquêtes is voor elke taal een aparte uitnodigingslink beschikbaar. De links verschillen echter alleen in de taalcode, die achter de link wordt toegevoegd. Voor elke taal wordt de taalspecifieke link toegevoegd zoals hierboven beschreven, indien de externe panel provider een deelnemers-ID wil doorgeven. Het zou ook mogelijk zijn om afzonderlijke externe samples voor verschillende talen te creëren. Dit is vooral handig bij de verzameling van gegevens in verschillende talen op verschillende tijdstippen, bij verschillende terugkoppelingen per taal of wanneer ten minste twee verschillende externe panelproviders worden gebruikt.

2. De deelnemer backforwarden (terugkoppelen) naar de externe panelprovider

Aanpassen terugkoppelingen

De externe panelprovider levert meestal vier verschillende terugkoppelingen (doorverwijzingslinks) aan, één voor elk van de statussen Afgerond, Screenout, Quotafull en QualityFail (of ook wel Speedster genoemd). De eerste drie statussen worden normaliter in elke enquête gebruikt en kunnen rechtstreeks in Survalyzer in de daarvoor bestemde veld worden ingevoerd. Net zoals de uitnodigingslink extra parameters bevat, bevatten de terugkoppelingen ook extra parameters. Een van deze parameters is de status, een andere is de deelnemer-ID, en in de meeste gevallen wordt ook de taal als parameter toegevoegd. Een doorverwijzingslink ziet er dan ongeveer zo uit:

https://my-external-panel.net/?projectid=12345&status=1&language=de&participantid=

U zult constateren dat de links nauwelijks van elkaar verschillen. Afhankelijk van de status, verschijnt er een andere waarde bij status=, de rest zal vermoedelijk hetzelfde identiek zijn. Bij participantid= moet de deelnemer-ID worden toegevoegd.

De unieke deelnemer-ID moet op dynamische wijze worden toegevoegd. Hiervoor kan van placeholders gebruik worden gemaakt; deze worden automatisch vervangen door de desbetreffende waarde van de deelnemer. De placeholders voor de standaard URL-variabelen zijn {{url.var01}}, {{url.var02}} enz. Omdat we de URL-variabele urlVar01 voor de deelnemer-ID in ons voorbeeld met de uitnodigingslink hebben gebruikt, kunnen de doorverwijzingslinks als volgt worden aangepast:

https://my-external-panel.net/?projectid=12345&status=1&language=de&participantid={{url.var01}}

Terugkoppelingen invoegen (in extern sample op de Distributie-pagina)

De doorverwijzingslinks worden vermeld in het onderdeel Omleidingen bij het maken van het externe samplingproject. Zorg ervoor dat de links met de juiste statuswaarde worden gebruikt. In het volgende voorbeeld heeft Quotafull statuswaarde 1, Screenout statuswaarde 2 en Afgerond statuswaarde 3.

Terugkoppeling bij screenouts (direct in de vragenlijst)

Af en toe wordt de screenout direct in de vragenlijst met behulp van een doorverwijzingselement uitgevoerd. In dit geval moet de terugkoppeling in de doorverwijzing worden opgenomen:

Als uw vragenlijst meertalig is, moet ook de doorverwijzing worden vertaald:

Updated on June 24, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer