1. Home
  2. Overige Resources
  3. Tipps & Tricks
  4. Regular Expressions in filters

Regular Expressions in filters

regular expressions used in filter condition

Regular expressions, ook wel RegEx genoemd, zijn een beschrijving van een reeks tekens die een zoekpatroon definiëren. Een meer gedetailleerde beschrijving, inclusief een beschrijving van de syntax, vindt u hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression

OPMERKING: Regular expressions kunnen alleen worden gebruikt in invoervelden met het datatype “tekst”. Dit betekent dat er geen directe validatie kan worden toegepast op het invoerveld.

In dit artikel vindt u enkele vaak gebruikte regular expressions. U kunt ze gebruiken voor validaties en filters.

IBAN

Multinationaal
Bijvoorbeeld: ES7921000813610123456789

^[a-zA-Z]{2}[0-9]{2}[a-zA-Z0-9]{4}[0-9]{7}([a-zA-Z0-9]?){0,16}$

Duitsland (met of zonder spaties)
Bijvoorbeeld: DE89 3704 0044 0532 0130 00 of DE89370400440532013000

^DE\d{2}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{2}|DE\d{20}$

Zwitserland (met of zonder spaties)
Bijvoorbeeld: CH93 0076 2011 6238 5295 7 of CH9300762011623852957 of CH9300SURVALYZER0000X

^CH\d{2}[ ][A-Z0-9]{4}[ ][A-Z0-9]{4}[ ][A-Z0-9]{4}[ ][A-Z0-9]{4}[ ][A-Z0-9]{1}|CH\d{2}[A-Z0-9]{17}$

Nederland
Bijvoorbeeld: NL91ABNA0417164300

^NL\d{2}[A-Z]{4}0\d{9}$

E-mailadres

Dit is de standaard regular expression met gebruik van Official Standard RFC 5322:
Bijvoorbeeld: john.doe@survalyzer.com

^(?:[a-z0-9!#$%&'*+\/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-z0-9!#$%&'*+\/=?^_`{|}~-]+)*|"(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x21\x23-\x5b\x5d-\x7f]|\\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0e-\x7f])*")@(?:(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?\.)+[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?|\[(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?|[a-z0-9-]*[a-z0-9]:(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x21-\x5a\x53-\x7f]|\\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0e-\x7f])+)\])$

Telefoonnummers

Duitsland
Staat verschillende formaten toe:
Bijvoorbeeld: 004989123456, +49 89 123456, +49(89)123456, 089-1234-5678, 089 1234 5678, (089)1234-5678

^(((((((00|\+)49[ \-/]?)|0)[1-9][0-9]{1,4})[\-/]?)|((((00|\+)49\()|\(0)[1-9][0-9]{1,4}\)[ \-/]?))[0-9]{1,7}([\-/]?[0-9]{1,5})?)$

Zwitserland
Staat verschillende formaten toe:
Bijvoorbeeld: 044 276 47 44, +41442764744, 00412764744, +41 44 276 47 44

^(0|0041|\+41)?[1-9\s][0-9\s]{1,12}$

Nederland
Staat verschillende formaten toe:
Bijvoorbeeld: 0612345678, +31612345678, 0031612345678, +31(0)6 1234 5678

^((\+|00(\s|\s?\-\s?)?)31(\s|\s?\-\s?)?(\(0\)[\-\s]?)?|0)[1-9]((\s|\s?\-\s?)?[0-9])((\s|\s?-\s?)?[0-9])((\s|\s?-\s?)?[0-9])\s?[0-9]\s?[0-9]\s?[0-9]\s?[0-9]\s?[0-9]$

Algemeen
Staat verschillende formaten toe:
Bijvoorbeeld: 089 123 4567/8, 0041-44-276-4744, +31.61.234.5678

^(0|00|\+)[1-9][0-9\s\-\/.]{1,}[0-9]$

Postcodes

Duitsland:
Bijvoorbeeld: 24143

^([0]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{3}$

Zwitserland:
Bijvoorbeeld: 5033

^([1-468][0-9]|[57][0-7]|9[0-6])[0-9]{2}$

Nederland:
Bijvoorbeeld: 1012AB

^[0-9]{4}\s*[a-zA-Z]{2}$

Updated on augustus 8, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer