Filtervoorwaarden in rapporten

Bij de analyse van uw enquête zijn filters handige tools om diverse doelgroepen te vergelijken. Filters kunnen gebaseerd zijn op:

 • Interviewvariabelen, zoals de datum waarop het interview is voltooid, de status en de taal van het interview.
 • Enquêtekenmerken (Survey attributes): hier gaat het om antwoorden die de respondent op bepaalde vragen heeft gegeven.
 • Customvariabelen die bij een waardetoewijzing in een enquête zijn gebruikt.
 • Sample- of panelvariabelen (System Member Fields), zoals Email en Last Name waarvan de gegevens in het desbetreffende sample of panel zijn opgeslagen.
 • Aangepaste ledenvariabelen: Dit zijn de door u gecreëerde extra variabelen in een sample of panel.
 • URL-variabelen.

Met behulp van filters kunt u instellen welke gegevens van uw enquêtes u in uw dashboard (online rapport) en eventuele te downloaden rapportages (o.a. PDF, Excel) terug wilt zien. Hoe meer filtervoorwaarden u instelt, hoe minder gegevens er in uw dashboard en rapportages zullen worden getoond. De door u ingestelde filtervoorwaarden kunnen altijd en op elk gewenst moment worden aangepast.

Voorbeeld

Met behulp van de dropdown-knop (1) aan het eind van het variabelen-veld opent u een lijst waaruit u een variabelentype kunt selecteren, bv. Interview (2). Nadat u op een variabelentype heeft geklikt, ontvouwt zich een overzicht met alle aanwezige variabelen, bv. Interview taal (3).

Als u deze variabele selecteert, kunt u de taal, bv. Engels, instellen waarin de deelnemers de desbetreffende enquête hebben beantwoord. Zodra deze filtervoorwaarde is ingesteld, bevatten uw dashboard en alle te downloaden rapportages uitsluitend gefilterde gegevens. Alleen de resultaten van de deelnemers waarbij Engels als enquêtetaal is ingesteld, worden getoond. Dit geldt voor alle vragen van de enquête die aan de rechterzijde van het scherm Online rapport worden afgebeeld.

In de responsstatistieken van het scherm Online rapport ziet u het effect van een filtervoorwaarde.

 • Wanneer u geen filtervoorwaarde instelt, gaat het bijvoorbeeld om de resultaten van 153 deelnemers (zie kolomgroep Alle interviews) die de enquête hebben afgerond.
 • Wanneer u één filtervoorwaarde (bv. Interview taal) instelt, gaat het nog maar om de resultaten van 87 deelnemers (zie kolomgroep In rapport inbegrepen) die de enquête hebben afgerond.

Op dezelfde wijze kunt u nog een tweede filtervoorwaarde aanmaken. Nadat u bijvoorbeeld middels de dropdown-knop het variabelentype Enquêtekenmerken heeft geselecteerd, kunt u eronder de vraag selecteren waarbij u een leeftijd wilt vastleggen.

Als u bij de vraag Wat is uw leeftijd? bijvoorbeeld de waarde Is kleiner dan 45 opgeeft, dan worden alleen de resultaten van de deelnemers waarbij Engels als enquêtetaal EN de leeftijd < 45 is ingesteld, in uw dashboard en rapportages getoond.

In de responsstatistieken van het scherm Online rapport ziet u het effect van twee filtervoorwaardes.

 • Wanneer u geen filtervoorwaarde instelt, gaat het bijvoorbeeld om de resultaten van 153 deelnemers (zie kolomgroep Alle interviews) die de enquête hebben afgerond.
 • Wanneer u twee filtervoorwaardes (bv. Interview taal & Leeftijd) instelt, gaat het nog maar om de resultaten van 51 deelnemers (zie kolomgroep In rapport inbegrepen) die de enquête hebben afgerond.

U kunt meerdere filtervoorwaarden definiëren om het effect hiervan te bestuderen. Op dezelfde wijze als hierboven beschreven, kunt u bijvoorbeeld nog een customvariabele (Custom Variable Attribute) als voorwaarde opnemen. Deze variabelen worden bij waardetoewijzingen in enquêtes gebruikt.

Bij de customvariabele ColorTypeString kunt u bijvoorbeeld opgeven dat de desbetreffende waarde Is gelijk aan Female moet zijn. Als u dit zo heeft aangegeven, dan worden alleen de resultaten van de deelnemers in uw dashboard en rapportages getoond, waarbij de volgende voorwaarden zijn vastgelegd:

 • Engels als enquêtetaal
 • Leeftijd < 45
 • ColorTypeString is Female

Opmerking: Een filtervoorwaarde kan middels het prullenbakpictogram (rood omcirkeld) van het scherm worden gehaald.

In de responsstatistieken van het scherm Online rapport ziet u tot slot het effect van drie filtervoorwaardes.

 • Wanneer u geen filtervoorwaarde instelt, gaat het bijvoorbeeld om de resultaten van 153 deelnemers (zie kolomgroep Alle interviews) die de enquête hebben afgerond.
 • Wanneer u drie filtervoorwaardes (bv. Interview taal, Leeftijd & ColorTypeString) instelt, gaat het nog maar om de resultaten van 7 deelnemers (zie kolomgroep In rapport inbegrepen) die de enquête hebben afgerond.
Updated on December 15, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer