1. Home
  2. Overige Resources
  3. Tipps & Tricks
  4. Functies voor waardetoekenning

Functies voor waardetoekenning

Er zijn diverse functies voor ‘value assignment’, functies dus waarmee u een waarde kunt toekennen. Iedere functie kan op meerdere manieren gebruikt worden binnen waardetoekenning en de features van uw enquête. Om beter te begrijpen hoe dit werkt, is het goed om eerst dit artikel te lezen: Gegevenstypes in Survalyzer.

{{function.currentdateadd(days)}}

Deze functie creëert een datumwaarde. Deze datumwaarde kan uitsluitend opgeslagen worden in een datumvariabele of tekstvariabele. Het meest voor de hand liggend is een datumvariabele. Deze datumvariabele kunt u dan gebruiken in een filter, bijvoorbeeld gekoppeld aan de actuele datum waarop een gebruiker een enquête invult. Voor dagen zijn positieve en negatieve waarden mogelijk.

Om de actuele datum ingevuld te krijgen, kunt u de volgende functie gebruiken:

{{function.currentdateadd(0)}} 

Voorbeeldwaarde: 05-08-2019

{{function.randbetween(a,b)}}

Deze functie genereert één random (dus willekeurige) waarde voor uw waardetoekenning. De waarde wordt gekozen uit een range tussen a en b. Deze functie creëert een numberwaarde, maar dit getal kan ook opgeslagen worden als tekstwaarde of realwaarde.

Om een willekeurig getal te krijgen tussen 1 en 5, kunt u de volgende functie gebruiken:

{{function.randbetween(1,5)}}

Voorbeeldwaarde: 2

De random waarde wordt voor iedere respondent afzonderlijk gegenereerd. Deze functie kunt u bijvoorbeeld gebruiken in filters, om één van vijf secties te laten zien, of om secties random te laten zien.

{{function.randbetweendistinctlist(a,b,c)}}

Deze functie genereert een lijst met allemaal verschillende random waardes. De waardes worden gekozen uit een range tussen a en b. De c geeft het aantal waardes aan die gegeneerd moeten worden. Bij deze functie wordt binnen de lijst nooit dezelfde waarde meer dan één keer gegenereerd. De gegeneerde waarde kan uitsluitend opgeslagen worden in een tekstvariabele, want alle waardes van deze lijst worden gescheiden door een komma.

Als u een lijst van vijf waardes tussen 1 en 10 wilt hebben is deze functie handig:

{{function.randbetweendistinctlist(1,10,5)}}  

Voorbeeldwaarde: 2,4,3,9,6

Deze functie kunt u gebruiken om bijvoorbeeld 5 van 10 vragen te laten zien. Daarvoor gebruikt u dan de filtertechniek ‘contains'(bevat) of ‘not contains’ (bevat niet).

{{function.round({{varname}}, number_of_decimals)}}

Deze functie zorgt voor het afronden van een waarde op het aangegeven aantal decimalen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn om een berekende waarde op te slaan als een getal zonder decimalen (bijvoorbeeld als gemiddelde waarde). De functie wordt meestal gebruikt om een bestaande variabelewaarde af te ronden. De naam van de variabele wordt gerepresenteerd door {{varname}}. In number_of_decimals komt het aantal decimalen voor de nieuwe afgeronde waarde te staan.

Als u een variabele wilt afronden tot een waarde met slechts één decimaal, dan ziet uw functie er zo uit:

{{function.round({{calculated_value}}, 0)}} 

Voorbeeldwaarde: 8,1

De waarde kan opgeslagen worden in een variabele van gegevenstype number (heel getal) of real (getal met decimalen).

Updated on december 31, 2019

Was this article helpful?

Related Articles