1. Home
 2. Administratie
 3. Nieuwe gebruiker toevoegen aan uw account

Nieuwe gebruiker toevoegen aan uw account

Als u van plan bent een nieuwe gebruiker aan uw account toe te voegen, bekijk dan eerst de diverse gebruikerstypes.

 • Account-admins kunnen nieuwe account-admins, nieuwe workspacegroep-admins en nieuwe gebruikers toevoegen.
 • Workspacegroep-admins kunnen nieuwe workspacegroep-admins en nieuwe gebruikers toevoegen.
This image has an empty alt attribute; its file name is Workspace_01.png

Om de gebruikers van uw organisatie te bekijken, hoeft u alleen de workspace-informatiepagina te openen. Op het scherm dat dan verschijnt, worden alle reeds bestaande workspaces getoond. Door een willekeurige workspace te selecteren, krijgt u een overzicht van alle beschikbare gebruikers.

Gebruikersgegevens wijzigen

Om de ingevoerde gegevens van een gebruiker te wijzigen, hoeft u alleen maar op het icoon Bewerken van het desbetreffende gebruikersrecord te klikken. Nadat u de gewenste gegevens op het scherm Bewerk gebruiker heeft aangepast, moet u op de knop Opslaan klikken. Als u verzuimt op deze knop te klikken, worden de ingevoerde wijzigingen ongedaan gemaakt.

Gebruikersgegevens verwijderen

Om de gegevens van een gebruiker te verwijderen, hoeft u alleen maar op het icoon Verwijderen van het desbetreffende gebruikersrecord te klikken. Er verschijnt dan een pop-upvenster waarin u middels de vraag ‘Weet u zeker dat u xxxxx wilt verwijderen?’ om een bevestiging wordt gevraagd. Wanneer u op de knop Ja klikt, dan worden de desbetreffende gebruikersgegevens uit de aangegeven workspace gehaald.

Een nieuwe gebruiker toevoegen

Om een nieuwe gebruiker voor een workspace op te geven, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

 1. Selecteer één van de workspaces op het scherm, bv. First workspace.
 2. Klik op de knop VOEG GEBRUIKER TOE om het scherm Voeg gebruiker toe te openen.
 3. Leg de benodigde gebruikersgegevens op het scherm vast.
 4. Klik op de knop Opslaan onder aan het scherm. De zojuist gedefinieerde gebruiker zal in de gebruikerslijst onder de geselecteerde workspace worden opgenomen.

Een nieuwe gebruiker toevoegen (andere methode)

Er is nog een andere methode voor het toevoegen van een nieuwe gebruiker. Hiervoor kunt u zich aan de volgende procedure houden:

 1. Selecteer de waarde Gebruiker in de keuzelijst boven aan het scherm.
 2. Klik op de knop VOEG GEBRUIKER TOE om het scherm Voeg gebruiker toe te openen.
 3. Leg de benodigde gebruikersgegevens op het scherm vast.
 4. Klik op de knop Opslaan onder aan het scherm. De zojuist gedefinieerde gebruiker zal aan het gebruikersoverzicht worden toegevoegd.

Gebruikersvelden

In deze sectie worden enkele velden op het scherm Voeg gebruiker toe (Groepsbeheerder toevoegen) beschreven.

Licentietype

Een Professional gebruiker beschikt in Survalyzer NG over meer functionaliteit dan een Essential gebruiker. Zo kan de eerstgenoemde een onbeperkt aantal vragen in een enquête opnemen, secties randomiseren, kolomgroepen in matrixvragen toevoegen en placeholders voor aangepaste variabelen gebruiken. Professional Analytics bouwt voort op de voorgaande licentietypes met krachtige analysemogelijkheden en datavisualisatie en dashboarding-opties. In de onderstaande links vindt u meer informatie over de verschillen tussen beide licentietypes:

Help-instellingen voor gebruikerscontext

Indien aangevinkt, dan wordt de onboarding-service voor Survalyzer NG, d.w.z. een gids met stapsgewijze instructies voor alle basisfunties, ingeschakeld. De gebruiker heeft dan toegang tot alle rondleidingen in Survalyzer NG.

Wachtwoord

Het opgegeven wachtwoord moet uit minimaal acht karakters bestaan, waaronder:

 • minimaal één hoofdletter
 • minimaal één kleine letter
 • minimaal één cijfer
 • minimaal één niet-alfanumeriek karakter, bv. ! , @ . :

Een gebruiker moet een origineel wachtwoord gebruiken dat hij/zij nog niet eerder heeft ingesteld. Hij/Zij moet in geen geval van de 5 laatst gebruikte wachtwoorden gebruik maken.

Wachtwoord reset

Indien aangevinkt, dan moet de gebruiker zijn / haar wachtwoord bij de volgende login resetten. Dit is vooral zinvol, als een gebruiker een nieuw account krijgt. Na de eerste keer inloggen, moet de gebruiker zijn / haar door de admin verstrekte wachtwoord wijzigen. De admin die de nieuwe gebruiker heeft toegevoegd, kent het nieuwe wachtwoord niet.

Toegangsrechten (gebruiker)

Dit veld stelt u in staat de gebruiker toegang te verlenen tot één of meer workspaces van één of meer workspacegroepen, die voor de organisatie zijn vastgelegd. Nadat u op het pijlsymbool rechts heeft geklikt, verschijnt er een venster waarop u alle gewenste workspaces kunt selecteren. Zodra u in dit venster op de knop Toegang verlenen heeft geklikt, wordt de rol van gebruiker voor alle geselecteerde workspaces aan de zojuist gedefinieerde gebruiker toegekend.

Belangrijke info: Er moet minimaal één workspace aan een gebruiker zijn toegewezen.

Toegangsrechten (groepsbeheerder)

Dit veld stelt u in staat de workspacegroep-admin toegang te verlenen tot andere workspacegroepen die voor de organisatie zijn vastgelegd. Nadat u op het pijlsymbool rechts heeft geklikt, verschijnt er een venster waarop u alle gewenste workspacegroepen kunt selecteren. Zodra u in dit venster op de knop Toegang verlenen heeft geklikt, wordt de rol van workspacegroep-admin voor alle geselecteerde workspacegroepen aan de zojuist gedefinieerde groep-admin toegekend.

Belangrijke info: Er moet minimaal één workspacegroep aan een workspacegroep-admin zijn toegewezen.

Belangrijke info: Nieuwe workspacegroep-admins dienen altijd een training te krijgen in basistaken, zoals het toevoegen van nieuwe workspaces & gebruikers en het instellen van rechten.

Updated on May 1, 2024
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer