1. Home
  2. Sample
  3. Gegevens sampleleden bekijken

Gegevens sampleleden bekijken

Om de gegevens van een sample in te zien, klikt u op het gewenste sample in de tabel (zie bovenstaande afbeelding).

U komt dan op het scherm Lid bewerken waarop u de gegevens van alle leden van het geselecteerde sample kunt bekijken. Vanaf dit scherm kunt u ook de gegevens van bestaande sampleleden aanpassen of de gegevens van nieuwe sampleleden opnemen.

Om de gegevens van een samplelid aan te passen, klikt u op het pictogram Bewerken (rood omkaderd), opdat de vastgelegde gegevens van de systeemvariabelen (System Fields) worden getoond. Daaronder treft u, indien aanwezig, de gegevens van de aangepaste ledenvariabelen (Custom Member Variables) aan. Deze gegevens kunnen per samplelid handmatig worden aangepast. Om de aanpassingen te effectueren, moet u op de knop Opslaan (Save) klikken (zie hieronder).

Onder Interviews (zie hierboven) worden, indien aanwezig, de enquêtes getoond waarvoor het desbetreffende samplelid is uitgenodigd. Van elk van deze enquêtes worden o.a. de naam van de enquête, de interviewstatus en de verstuurde enquêtelink getoond.

Om een nieuw lid aan het sample toe te voegen, kunt u op de knop Voeg een nieuw lid toe (Add new member) klikken. Leg dan voor dit nieuwe lid de systeem- en aangepaste ledenvariabelen vast, die ook voor de andere leden zijn opgegeven.

Updated on July 7, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer