Gegevenstypes in Survalyzer

In Survalyzer wordt gebruik gemaakt van vier verschillende datatypes of gegevenstypes. Ieder gegevenstype heeft zijn eigen specifieke attributen.

Deze gegevenstypes moeten gekozen worden voor custom-panelvelden en voor custom-variabelen.

Op deze pagina vindt u korte info over het gebruik van ieder gegevenstype.

String (tekst)

Een string-variabele wordt gebruikt voor tekstwaarden. Als de waarden alfanumerieke tekens zijn (A t/m Z, a t/m z, of speciale tekens zoals /&%§()?), dan moet u gegevenstype String gebruiken.

Bij het maken van filters met voorwaarden die gebaseerd zijn op een string-variabele, kunt u voorwaarden gebruiken zoals ‘is leeg’ (is empty), ‘bevat’ (contains) of ‘komt overeen met regex’ (matches regex).

Voorbeeldwaarde: Tekst

Number (getal zonder decimalen)

Gegevenstype Number wordt alleen gebruikt voor hele getallen zonder decimalen. Als de waarde een heel getal moet zijn, zonder decimalen, dan moet u dit gegevenstype gebruiken.

Bij het maken van filters met voorwaarden die gebaseerd zijn op een number-variabele, kunt u voorwaarden gebruiken zoals ‘groter dan’ (greater than), ‘gelijk aan’ (equal to) of ‘kleiner dan’ (less than).

Voorbeeldwaarde: 123

Real (getal met decimalen)

Gegevenstype Real is een getal met decimalen. Als u getallen met decimalen als waarde wil gebruiken, dan dit gegevenstype de juiste keuze.

Bij het maken van filters met voorwaarden die gebaseerd zijn op een real-variabele, kunt u voorwaarden gebruiken zoals ‘groter dan’ (greater than), ‘gelijk aan’ (equal to) of ‘kleiner dan’ (less than).

Voorbeeldwaarde: 123,45

Date (datum)

Een date-variabele kan alleen datums bevatten. Dus als u een date-variable gebruikt, kunt u daar alleen datum-waarden in opslaan.

Bij het maken van filters met voorwaarden die gebaseerd zijn op een date-variabele, kunt u een datepicker oftewel datumkiezer gebruiken voor het specificeren van de datum.

Voorbeeldwaarde: 18-10-2018

Updated on december 31, 2019

Was this article helpful?

Related Articles