Download gesegmenteerd rapport

Bij het aanmaken van een gesegmenteerd rapport kan tijdens de fase Download een Excel-rapportage worden gedownload.

Excel-rapportage

De Excel-rapportage laat op het eerste werkblad. d.i. Summary, het aantal deelnemers en het responspercentage per status, bv. Voltooid, zien.

Op het tweede werkblad worden boven aan het scherm de eventuele, ingestelde filtervoorwaarden getoond. Daaronder worden de voor de enquête gedefinieerde segmenten aangegeven. In onderstaand voorbeeld zijn 3 segmenten gecreëerd: klas 1, klas 2 en klas 3. Op basis van de vastgelegde filters en segmenten, zou men bijvoorbeeld kunnen nagaan of een bepaald schoolvak onder alle leerlingen van alle klassen even populair is, of dat er een duidelijke voorkeur van leerlingen uit een bepaalde klas voor een bepaald schoolvak is. Ook kunnen de voorkeuren van leerlingen uit één klas met die van de leerlingen uit alle klassen worden vergeleken.

Segmenten stellen u in elk geval in staat bruikbaar vergelijkingsmateriaal te verzamelen.

Op de volgende werkbladen worden per vraag alleen de antwoordgegevens getoond die aan alle ingestelde filtervoorwaarden voldoen. Voorts worden alle antwoorden opgesplitst naar segment (bv. klas 1, klas 2 en klas3). In de laatste kolomgroep All ziet u de aantallen en bijbehorende verdeelpercentages van de antwoordopties waarbij GEEN segmentatie is toegepast. Hier ziet u in feite de antwoordverdeling van alle klassen.

Uit de bovenstaande afbeelding kan men bijvoorbeeld concluderen dat er van alle gefilterde schoolvakken bij alle klassen een lichte voorkeur voor de schoolvakken Duits en Aardrijkskunde is. Deze statistische gegevens laten ook zien dat er onder de leerlingen van:

  • klas 1 een sterke voorkeur voor het schoolvak Wiskunde is;
  • klas 2 een duidelijke voorkeur voor het schoolvak Duits is;
  • klas 3 een meer dan gemiddelde voorkeur voor het schoolvak Aardrijkskunde is.

Klik hier om naar het scherm Nieuw gesegmenteerd Excel-rapport toevoegen te gaan van waaruit deze functie ook kan worden opgestart.

Updated on December 15, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer