getCount: selectiefrequentie van antwoorden

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Stel, u heeft bij een enkelekeuzevraag meerdere antwoordopties gedefinieerd. Bij een enquêteonderzoek wilt u precies weten hoe vaak deze antwoordopties door de diverse deelnemers zijn geselecteerd. In zo’n situatie kunt u van de getCount-functionaliteit gebruik maken.

Use case en hoe in te stellen?

Nadat u de enquêtevraag heeft opgegeven, kunt u de bijbehorende antwoordopties vastleggen. In de bovenstaande afbeelding gaat het bijvoorbeeld om het land waar een deelnemer de laatste keer zijn/haar vakantie heeft doorgebracht. Als antwoordopties zijn bijvoorbeeld de landen Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland ingevoerd. Aan al deze landen wordt automatisch een unieke waarde toegekend, die eventueel kan worden aangepast, bv. Frankrijk (waarde: 1), Spanje (waarde: 2), Italië (waarde: 3) en Duitsland (waarde: 4).

OpmerkingDe instelling Forceer antwoord moet zijn aangevinkt, als u van de deelnemers een antwoord op deze vraag wilt hebben.

Hierna kunt u voor elke antwoordoptie (hier: land) een afzonderlijke waardetoewijzing opnemen, bijv.

AntwoordoptieVariabeleDatatypeIs gelijk aan de volgende term:
FrankrijkFranceGeheel getalgetCount(q1,1)
SpanjeSpainGeheel getalgetCount(q1,2)
ItaliëItalyGeheel getalgetCount(q1,3)
DuislandGermanyGeheel getalgetCount(q1,4)

In het vak Is gelijk aan de volgende term: kunt u dus voor elke antwoordoptie een soortgelijke formule opnemen. Bij de instelling Uitvoeren selecteert u de optie Elke keer dat de respondent langs dit punt komt.

De formule bij elk van deze waardetoewijzingen kan als volgt worden geïnterpreteerd: getCount(q1,1) > wanneer de eerste enquêtedeelnemer de antwoordoptie Frankrijk (waarde 1) uit vraag q1 heeft geselecteerd, zal de teller voor de variabele France van 0 naar 1 gaan. Telkens wanneer een deelnemer de antwoordoptie Frankrijk selecteert, zal deze teller weer met 1 worden opgehoogd. Mocht de antwoordoptie Frankrijk 30 keer worden geselecteerd, dan zal de teller op 30 staan.

Als u een deelnemer een overzicht van de selectiefrequentie van alle antwoordopties wilt tonen, kunt u na de vier waardetoewijzingen een tekstblok in de enquête opnemen. In dit tekstblok kunt u tekst als Het aantal keren dat een land als bestemming werd gekozen waar een deelnemer het laatst met vakantie is geweest EN vier custom variabele placeholders opnemen. Een dergelijke placeholder krijgt altijd de prefix custom, bv. {{custom.France}}.

Voor het opnemen van een custom placeholder in een tekstvak gaat u als volgt te werk:

  • Klik rechtsboven het tekstvak op de link met het label RTF-editor om naar het RTE-venster te gaan.
  • Klik op het pictogram Placeholder (1).
  • Klik op het driehoekje voor Custom Variables (2) onder aan het RTE-venster, opdat alle voor de desbetreffende enquête, aangemaakte custom variabelen worden getoond, zie rechts in de kolom Placeholder.
  • Positioneer de cursor op de positie in het tekstvak (3) waar een custom variabele placeholder moet komen te staan.
  • Klik op de link {{custom.France}} (4) opdat deze placeholder op de aangegeven positie in het tekstvak wordt opgenomen.
  • Herhaal de twee vorige stappen voor de andere drie custom placeholders.
  • Klik in de RTF-editor op de knop Opslaan (5). De custom variabele placeholders worden in de enquête opgenomen.

Voor meer informatie kunt u het artikel Rich Text Editor (RTE) raadplegen.

Bij het downloaden van de ruwe data zult u zien dat de door de deelnemers gegeven antwoorden, d.w.z. de eraan toegekende unieke waarden, in de kolom q1 EN de stand van de tellers in de kolommen van de custom variabelen (France, Spain, Italy, Germany) worden getoond.

Updated on June 19, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer