GetSurveyLink(ID): Persoonlijke link genereren

Met deze functionaliteit wordt in een anonieme enquête een persoonlijke link voor een enquête gegenereerd die met behulp van een ID wordt gespecificeerd. De desbetreffende formule zult u onder meer gebruiken, wanneer u deelnemers voor een enquêteonderzoek wilt uitnodigen die geen van allen lid van een sample en/of panel zijn.

In de anonieme enquête zult u bijvoorbeeld een vraag opnemen waarin u de deelnemers vraagt of zij aan een onderzoek willen meedoen. Deze enquête kan middels de anonieme enquêtelink op de pagina Distributie worden opgestart.

Indien het antwoord op deze vraag Nee is, dan krijgen deze deelnemers een screen-out en kunnen ze niet verder aan het onderzoek meedoen. Zij worden dan naar een op te geven URL, bv. https://www.survalyzer.com, of naar de bedankpagina doorgestuurd.

Hiervoor moet direct na de Ja-/Nee-vraag een doorstuurelement worden ingericht, waarbij de volgende gegevens moeten worden vastgelegd:

  • Interviewstatus: Screen-out
  • Optie: Doorsturen naar bedankpagina
  • Einde tekst: Tekst opgeven
  • Filter: Toon dit element ALS bij de Ja-/Nee-vraag (in dit voorbeeld: q1) het antwoord Nee is geselecteerd.

Indien de deelnemers de vraag met Ja beantwoorden, dan worden zij met behulp van een persoonlijk gecreëerde link naar een andere enquête doorgestuurd waarvan zij de vragen kunnen beantwoorden. Deze tweede enquête is dan niet meer anoniem.

Om dit te realiseren, voegt u na het doorstuurelement een waardetoewijzing aan de enquête toe waarmee automatisch een uniek interview-ID van de enquête met het desbetreffende ID voor een deelnemer wordt gecreëerd.

VariabeleDatatypeIs gelijk aan de volgende term:
linkTekenreeksgetSurveyLink(2094)

Met behulp van de formule getSurveyLink(2094) wordt er voor enquête 2094 een persoonlijke link voor alle deelnemers gecreëerd die vraag q1 met Ja hebben beantwoord. Het komt erop neer dat de anonieme enquêtelink wordt aangevuld met een uniek interview-ID.

Bij de instelling Uitvoeren selecteert u de optie Elke keer dat de respondent langs dit punt komt.

Als u een deelnemer de persoonlijke link wilt tonen, kunt u na de waardetoewijzing een tekstblok in de enquête opnemen. In dit tekstblok kunt u tekst als De link hieronder wordt gegenereerd met een unieke interview-ID: opnemen. De gebruikte placeholder (eronder) voor deze link krijgt altijd de prefix custom. Voor het opnemen van een custom placeholder kunt u rechtsboven het tekstvak op de link met het label RTF-editor klikken. U komt dan op het RTE-venster terecht. Voor meer informatie kunt u het artikel Rich Text Editor (RTE) raadplegen.

Tenslotte kan er na het tekstblok een doorstuurelement worden opgenomen om de deelnemers die de vraag q1 met Ja hebben beantwoord door te sturen naar de enquête waarbij voor elke deelnemer een uniek interview-ID is aangemaakt. Hierbij kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:

  • Interviewstatus: In bewerking
  • Optie: Doorsturen naar URL
  • URL: {{custom.link}}

Ruwe data van de eerste enquête: Bij de deelnemers die de vraag q1 met Ja hebben beantwoord en naar de tweede enquête worden doorgestuurd wordt in de kolom link (custom variabele) de anonieme enquêtelink (Interview Link) getoond die met een uniek interview-ID is aangevuld. Aan de enquêtes van deze deelnemers wordt in de kolom Interview State de status InProgress (In bewerking) toegekend.

Ruwe data van de tweede enquête: Dit bestand bevat de enquêteresultaten van de deelnemers die naar deze enquête zijn doorgestuurd. De in de kolom link (zie de eerste enquête) getoonde link wordt hier over twee kolommen verdeeld, d.w.z. Interview Link (anonieme enqûetelink) en Interview ID (uniek interview-ID per deelnemer dat de volledige enquêtelink persoonlijk maakt).

Op basis van deze gegevens, kan eventueel gemakkelijk worden bepaald welke antwoorden van de eerste bij die van de tweede enquête horen.

Updated on July 12, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer