1. Home
  2. Google Maps (Professional Analytics)

Google Maps (Professional Analytics)

Opmerking deze functie is beschikbaar voor professional analytics-gebruikers. Voor het gebruik ervan zijn universal credits nodig.

Het Google Maps-vraagtype geeft u de mogelijkheid om locatie-specifieke vragen aan uw respondenten te stellen. Een goed voorbeeld is de plaatsing van elektrische laadpalen voor een auto: wilt u weten waar uw respondenten deze in hun stad zouden willen hebben? Daar kunt u bij uitstek dit vraagtype voor gebruiken. Het stelt namelijk uw respondenten in staat om op een interactieve kaart een of meer gewenste locaties vast te pinnen.

En wij bieden u natuurlijk de tools om deze data te kunnen analyseren. Op deze pagina leest u meer over het opstellen, integreren en analyseren van het Google Maps-vraagtype.

Het opstellen van een Google Maps vraag

Om het Google Maps-vraagtype aan uw vragenlijst toe te voegen, volgt u de volgende stappen. Selecteer het vraagtype “kaart” uit de ‘geavanceerd’ sectie van het plaatsingsmenu.

Voor het inrichten van de vraag nemen we het voorbeeld van de elektrische laadpaal uit de introductie van deze pagina.

Kaart

Standaardweergave van de kaart

Maximaal en minimaal aantal markeringen

Verdiepende vraag

Zodra u de vraag heeft opgesteld en geïntegreerd, kunt u data gaan verzamelen. Het is aan te raden om uit te vragen welke redenen uw respondent heeft om de markering op een specifieke plaats vast te pinnen. Daarvoor is een verdiepende vraag nodig. Een voorbeeld daarvan is “waarom heeft u deze locatie gekozen?”. In het volgende voorbeeld nemen we de antwoordopties “Omdat het dicht bij mijn woonplek is” “omdat het dicht bij mijn werk is” en “anders namelijk” met een uitbreidoptie.

Deze vraag is natuurlijk alleen van toepassing als er een markering geplaatst is. Daarom stellen we de filters als volgt in:

Voorvertoning en gebruikerservaring

De Kaartvraag wordt als volgt getoond in de vragenlijst. Uw respondent heeft een aantal opties tot zijn of haar beschikking, zoals die ook in Google Maps geïntegreerd zijn. Ze kunnen in- en uitzoomen, kiezen voor kaart- of satellietweergave. Verder kan de respondent een specifiek adres opzoeken in de adresbalk. Tot slot ziet u de “laatste markering verwijderen” knop. Deze dient gebruikt te worden zodra een respondent een markering wil wijzigen.

Een heatmap genereren

De heat map is een visualisatie van de data die uit dit vraagtype komt. In dit onderdeel zullen we het genereren van een heatmap behandelen in een basisrapport en in professional analytics. Tot slot lichten we dit vraagtype toe en de variabelen die eraan gekoppeld zijn in de ruwe data.

In een basisrapport

In Professional Analytics

Ruwe data

Ruwe data
Voor meer informatie over ruwe data en hoe het te downloaden verwijzen wij u naar deze pagina. In de ruwe data vindt u bij gebruik van dit vraagtype twee nieuwe variabelen. Dit zijn “Lat_Long” en “address”. “Lat_long” geeft u de coördinaten van een markering, met andere woorden de latitude en longitude, twee cijfers die bij elkaar de placering markeren. “Address” is het specifieke adres (wanneer toepasbaar) van de markering. Ons voorbeeld wordt in de ruwe data als volgt weergegeven.

Updated on January 15, 2024

Was this article helpful?

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer