1. Home
 2. Enquête
 3. Enquête maken
 4. Vraagtypen
 5. Waardetoewijzing (professional user)
 6. In- en uitschakelen tekstvelden bij selectie van antwoord in vorige vraag

In- en uitschakelen tekstvelden bij selectie van antwoord in vorige vraag

Stel, u heeft een enkelekeuzevraag in uw enquête opgenomen. Bij selectie van een bepaald antwoord uit deze vraag wilt u echter dat enkele tekstvelden in een volgende vraag worden uitgegrijsd, zodat een deelnemer bij deze tekstvelden niets kan opgeven. Om dit voor elkaar te krijgen, kunt u zich aan de volgende procedure houden:

Allereerst neemt u bijvoorbeeld een enkelekeuzevraag (in dit voorbeeld q1) in de enquête op waaruit een deelnemer een kleur kan selecteren. Bij selectie van de kleur Geel wilt u dat de eerste kolom in de volgende matrixvraag volledig wordt uitgegrijsd. Dit impliceert dat een deelnemer bij geen enkele rij in kolom 1 tekst kan opgeven.

Voorafgaand aan de enkelekeuzevraag, moet u dan een waardetoewijzing in de enquête opnemen.

 • Bij het vak Is gelijk aan de volgende term: legt u drie regels met de functie setSurveyFieldsEditable([VariableName]) vast waarmee de alleen-lezen modus wordt opgeheven. Dit impliceert dat een deelnemer in eerste instantie bij bijvoorbeeld alle rijen in kolom 1 tekst kan opgeven; er geldt nog geen restrictie voor de kleur Geel.
 • Bij de instelling Uitvoeren selecteert u de optie Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele).

Tussen de eerste (hier: enkelekeuzevraag) en tweede (hier: matrixvraag) vraag neemt u vervolgens een tweede waardetoewijzing inclusief filter op.

 • Bij het vak Is gelijk aan de volgende term: legt u drie regels met de functie setSurveyFieldsReadOnly([VariableName]) vast waarmee voor de aangegeven tekstvelden de alleen-lezen modus wordt ingesteld. In dit voorbeeld zijn dit de tekstvelden:
  – q2_1_1 > rij 1, kolom 1 van vraag q2
  – q2_2_1 > rij 2, kolom 1 van vraag q2
  – q2_3_1 > rij 3, kolom 1 van vraag q2
  Nu zullen voor een deelnemer deze tekstvelden, afhankelijk van de bij het filter gedefinieerde waarde (= kleur), worden uitgegrijsd waardoor deze deelnemer hierin geen tekst kan opgeven, wanneer hij/zij bij de eerste vraag de in het filter vastgelegde kleur heeft geselecteerd.
 • Bij de instelling Uitvoeren selecteert u de optie Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele).

Nadat u bij deze waardetoewijzing op de knop Filter toevoegen heeft geklikt, verschijnt er een venster waarop de volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:

 • als – Vraag – q1 (omschrijving van de vraag) – 3 Geel – geselecteerd

Om het filter vast te leggen, moet u op de groene knop Opslaan klikken.

Updated on August 28, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer