Interviewmodus: test of prod(uctie)

Bij het programmeren van een enquête creëert u een vragenlijst waarin een gevarieerd aantal vragen en bijbehorende antwoorden kunnen worden opgenomen. Wanneer u deze vragenlijst heeft voltooid, kunt u het resultaat testen. U wordt aangeraden dit te doen om eventuele fouten in de vragenlijst te herstellen of om de vragenlijst met ontbrekende vraagelementen aan te vullen. Nadat u de enquête heeft getest, kunt u deze publiceren.

Testen enquête

Voor het testen van een enquête kunt u bijvoorbeeld van een testsample gebruikmaken waarin u bijvoorbeeld 4 deelnemers (enkele collega’s en uzelf) kunt opnemen. Klik hier voor een beschrijving van de procedure Nieuw lokaal sample toevoegen.

U kunt dit testsample dan voor het invullen van de testenquête uitnodigen. Nadat alle leden van de testsample de enquête hebben ingevuld, wordt op het enquêteoverzicht het aantal antwoorden van de door de leden voltooide enquêtes (bv. 1) aangegeven. De status van deze enquête staat nu op Uit.

Op de pagina Analyseren kunt u bij het Responspercentage het aantal voltooide testinterviews bekijken. Om de interviewmodus van de enquête te bekijken, kunt u de ruwe data in een Excel-bestand (alleen alle voltooide testinterviews) downloaden. Hiervoor moet u op de knop Download ruwe data klikken. Wanneer dit Excel-bestand is gegenereerd, wordt het linksonder aan het scherm geplaatst.

Bij het openen van dit Excel-bestand komt u in de kolom Interview Mode bij alle records (1 record per samplelid) de waarde Test tegen.

Opmerking: Tijdens het testen wordt de enquête-instelling Meerdere keren invullen toestaan buiten beschouwing gelaten.

Opmerking 2: Wanneer u tijdens het testen de enquête opnieuw laadt (met bv. <F5> of het pictogram Deze pagina opnieuw laden), dan springt u automatisch weer naar het begin van de enquête terug, zodat u weer van voor af aan met het vullen van de enquête kunt beginnen.

Activeren enquête

Nadat u, op basis van de gegeven antwoorden, de enquête heeft gecontroleerd en aangepast en deze bijvoorbeeld aan een sample met een groter aantal deelnemers wilt versturen, zult u de enquête moeten activeren. Nadat u op de knop Enquête publiceren (op de pagina Opstellen) heeft geklikt, zullen de antwoorden die door de deelnemers van het testsample zijn verstrekt, worden verwijderd. Het aantal voltooide enquêtes op het enquêteoverzicht wordt weer op 0 gezet.

Nu kunt u de uitnodiging voor het vullen van de enquête aan het werkelijke sample versturen. Nadat alle leden van dit sample de geactiveerde enquête hebben ingevuld, wordt op het enquêteoverzicht het totale aantal antwoorden van alle sampleleden aangegeven die de enquête volledig hebben afgerond. De status van deze enquête staat nu op Aan.

Ook nu kunt u op de pagina Analyseren bij het Responspercentage het aantal voltooide productie-interviews bekijken. Dit aantal zal over het algemeen veel groter zijn dan het aantal bij het testsample. Om de interviewmodus van de enquête te bekijken, kunt u de ruwe data in een Excel-bestand (alleen alle voltooide productie-interviews) downloaden. Hiervoor moet u op de knop Download ruwe data klikken. Wanneer dit Excel-bestand is gegenereerd, wordt het linksonder aan het scherm geplaatst.

Bij het openen van dit Excel-bestand komt u in de kolom Interview mode bij alle records (1 record per samplelid) de waarde Prod tegen.

Updated on December 13, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer