1. Home
 2. Overige Resources
 3. Tipps & Tricks
 4. Kano Model Methode | Template

Kano Model Methode | Template

Het Kano Model, bedacht door professor Noriaki Kano, is een methodologisch raamwerk dat in marktonderzoek wordt gebruikt om klantvoorkeuren te begrijpen. Het categoriseert product- of servicekenmerken in 6 verschillende categorieën op basis van het gevoel van de klant over de aan- of afwezigheid van het productkenmerk.

Survalyzer Kano Model Template

Als je onderzoek wilt doen met behulp van het Kano Model en Survalyzer, begin dan met onze kant-en-klare template. Deze bevat zowel een enquête als een rapport om de resultaten te analyseren.

Download het volgende bestand en upload het als u een nieuwe enquête maakt met de optie “Bestand uploaden”.

Let op: Professional Analytics licentie vereist voor het aanpassen van het rapport.

Wanneer het Kano model te gebruiken

Het Kano-model kan worden toegepast in een groot aantal marktonderzoeksscenario’s, waaronder, maar niet beperkt tot:

 1. Product Ontwikkeling: Prioriteit geven aan functionaliteiten tijdens de brainstorm-fase.
 2. Productverbetering: Identificeren van verbeterpunten in bestaande producten of services.
 3. Segmentatie van klanten: Identificeer welke klantengroep een functie als “Must-be” beschouwt en welke groep “Neutraal” staat tegenover het bestaan ervan.
 4. Prijsstrategie: De ingeschatte waarde van functionaliteiten beoordelen in relatie tot de prijsstelling.

Kano Model Uitgelegd

In het Kano Model evalueren respondenten elk getest kenmerk langs twee dimensies: functioneel en disfunctioneel. Functionele kenmerken staan voor positieve aspecten die bijdragen aan tevredenheid, terwijl disfunctionele kenmerken negatieve aspecten aanduiden die leiden tot ontevredenheid. Respondenten krijgen vragen voorgelegd als:

 • Functioneel: “Als je de bovenstaande functie hebt, hoe zou je je dan voelen?”
 • Disfunctioneel: “Als je bovenstaande functie niet hebt, hoe zou je je dan voelen?”

Afhankelijk van de antwoorden van de respondenten zijn de functies ingedeeld in zes verschillende categorieën:

 1. Aantrekkelijk: Kenmerken die een hoge tevredenheid veroorzaken als ze aanwezig zijn, maar geen ontevredenheid veroorzaken als ze afwezig zijn.
 2. Must-be: Kenmerken die klanten verwachten, wat leidt tot ontevredenheid als ze afwezig zijn, maar niet noodzakelijk tot meer tevredenheid als ze aanwezig zijn.
 3. Prestaties: Kenmerken waarbij de tevredenheid lineair toeneemt met hun aanwezigheid en afneemt bij afwezigheid.
 4. Onverschillig: Kenmerken met minimale impact op het tevredenheidsniveau.
 5. Omgekeerd: Kenmerken die, indien aanwezig, leiden tot ontevredenheid.
 6. Bedenkelijk: Kenmerken met onzekere of dubbelzinnige effecten op tevredenheid, waardoor verder onderzoek nodig is. Kan ook het gevolg zijn van slechte kwaliteit van de interviews.

Hoe Kano Model-onderzoek uitvoeren met behulp van een online enquête

Het uitvoeren van Kano Model onderzoek via online enquêtes omvat systematische stappen:

 • Het ontwerpen van duidelijke en beknopte enquêtevragen voor elk te evalueren kenmerk.
 • Met zowel functionele als disfunctionele vragen zoals hierboven genoemd voor elk kenmerk.
 • Gebruikmaken van online enquêteplatforms zoals Survalyzer om de enquête uit te voeren, zodat een gevarieerde groep respondenten kan worden bereikt.
 • De presentatie van kenmerken willekeurig verdelen om responsbias te verminderen en objectiviteit te garanderen.
 • Proeftesten van de enquête met een representatief sample om eventuele problemen op te sporen en aan te pakken voordat de enquête op grote schaal wordt verspreid.

Om te voorkomen dat je de enquête en het rapport helemaal zelf moet maken, kun je onze template gebruiken waarnaar aan het begin van dit artikel wordt verwezen.

De resultaten analyseren en interpreteren

Na het uitvoeren van onderzoek met behulp van het Kano Model, zijn de categorieën waarop men zich moet richten afhankelijk van de specifieke doelen en doelstellingen van de organisatie, evenals de aard van de beoordeelde kenmerken. In het algemeen moeten de inspanningen echter worden gericht op de volgende categorieën:

 1. Aantrekkelijke kenmerken: Dit zijn kenmerken die tot grote tevredenheid leiden als ze aanwezig zijn, maar geen ontevredenheid veroorzaken als ze afwezig zijn. Door te focussen op het verbeteren van deze kenmerken kan het product of de dienst zich onderscheiden en een concurrentievoordeel op de markt creëren.
 2. Prestatie kenmerken: Dit zijn kenmerken waarbij de tevredenheid lineair toeneemt met hun aanwezigheid en afneemt bij afwezigheid. Het verbeteren van deze kenmerken kan leiden tot incrementele stijgingen in klanttevredenheid en loyaliteit.
 3. Must-be kenmerken: Hoewel deze kenmerken niet noodzakelijkerwijs de tevredenheid verhogen wanneer ze aanwezig zijn, kan hun afwezigheid leiden tot ontevredenheid bij klanten. De aanwezigheid en functionaliteit van deze kenmerken is essentieel om aan de basisverwachtingen van klanten te voldoen en ontevredenheid te voorkomen.

Door prioriteit te geven aan deze categorieën kunnen bedrijven effectief middelen en investeringen toewijzen om aan de behoeften en voorkeuren van de klant te voldoen, waardoor de algehele klanttevredenheid toeneemt en succes op de lange termijn in de markt wordt gestimuleerd.

Updated on April 19, 2024
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer