1. Home
  2. Sample
  3. Leden importeren of bijwerken vanuit Excel

Leden importeren of bijwerken vanuit Excel

Noot: dit artikel beschrijft hoe een bestaand sample geüpdatet dient te worden. Informatie omtrent het aanmaken van een nieuw sample vindt u via deze link.

Belangrijk: ledenvariabelen moeten altijd gelijk zijn aan de kolomnamen in Excel. Daarbij dient het correcte datatype te worden gebruikt.

Leden variabelen
Excel bestand

In dit voorbeeld wordt voor de variabele leeftijd een geheel getal verwacht. Vult u bij de kolom voor leeftijd ‘dertig’ (verkeerd datatype, namelijk tekenreeks) in, in plaats van ‘30’ (correct datatype, namelijk geheel getal), dan wordt de ledenvariabele niet geüpdatet.

Bijwerken van bestaande leden

Bestaande leden hebben een uniek Member ID. Hiermee verbindt de software een lid met de juiste corresponderende data. Als u een bestaand lid wilt bijwerken dan kunt u het volgende doen:

Ledenvariabelen bijwerken

Ledenvariabelen toevoegen

Nieuwe leden toevoegen aan een bestaand sample

De MemberID-kolom bepaalt of bestaande leden worden bijgewerkt of dat er nieuwe leden worden toegevoegd. Als u deze kolom verwijdert uit het bestand, zullen bij het uploaden van dit bestand automatisch nieuwe leden aangemaakt worden. De stappen voor het aanmaken van nieuwe leden zijn als volgt:

1. Download de leden naar Excel
2. Verwijder de MemberID-kolom
3. Voeg de gewenste leden of data toe aan het Excelbestand (over het algemeen betekent dit dat u deze kopieert uit uw data-bronbestand)
4. Belangrijk: de kolommen voor email, mobiele telefoonnummer en code dienen unieke waarden te bevatten (of leeg te zijn).
5. Sla het Excelbestand op
6. Klik op Leden importeren of bijwerken vanuit Excel
7. Selecteer het bijgewerkte ledenbestand
8. Kies de gewenste importeerinstellingen (wij raden aan unieke e-mailadressen en telefoonnummers te importeren).
9. Controleer en rond het importeren af
10. Het importeerproces zal nu plaatsvinden (afhankelijk van de sample-grootte en het aantal variabelen kan dit enkele minuten duren).
11. Bekijk het ‘laatste importeerresultaat’ om te zien hoe veel leden er bijgewerkt zijn
12. Optioneel: bekijk de details van de bijgewerkte leden

In dit voorbeeld zijn er twee nieuwe leden toegevoegd aan een bestaand sample. Voor de kolom voor code is het volgende van toepassing:

  • De code dient uniek te zijn in de workspace
  • Mocht u de code verwijderen dan wordt de ledenvariabele niet bijgewerkt
  • Als u deze kolom leeg houdt, wordt er een unieke code voor gegenereerd
  • Als u in deze kolom zelf waardes invoert, kunt u de code zelf bepalen
Updated on May 17, 2024
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer